Cyfryzacja

Proces rozpowszechniania i popularyzowania technologii cyfrowej oraz wprowadzania infrastruktury technologicznej. Cyfryzacja w Polsce opiera się na współdziałaniu instytucji publicznych i prywatnych podmiotów. Celem współpracy jest wprowadzanie nowych technologii cyfrowych, a także zapobieganie tzw. wykluczeniu informatycznemu. Cyfryzacja nie ma zatem jedynie celów czysto ekonomicznych, ale ma też ważne cele społeczne, czy wręcz cywilizacyjne. Istotnym elementem cyfryzacji jest rozbudowa sieci informatycznej, ostatnio – wdrażanie i rozwój sieci 5G, czyli najnowszego i najbardziej wydajnego modelu internetu, opartego na światłowodach.

Za współdziałanie z podmiotami prywatnymi przy rozwoju tego rodzaju technologii i infrastruktury w Polsce odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji. Jego zadaniem jest między innymi wdrażanie projektów i aplikacji służących wszystkim obywatelom, ale także konkretnym grupom, np. przedsiębiorcom, w łatwiejszym korzystaniu z usług publicznych, kontaktach z administracją publiczną, wszelkimi instytucjami.