159 obserwujących
8503 notki
22362k odsłony
432 odsłony

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Jak szkoły radzą sobie z obostrzeniami?

Rozpoczęcie roku szkolnego. fot. PAP
Rozpoczęcie roku szkolnego. fot. PAP
Wykop Skomentuj15

1. września rozpoczął nowy rok szkolny. Ze względu na epidemię koronawirusa szkoły działają w reżimie sanitarnym. Do niektórych ustawiły się długie kolejki. W innych wszystko przebiegło wzorowo. Niektóre dzieci nadal będą się uczyć zdalnie.

Nowy rok szkolny rozpoczyna się pod znakiem wzmożonego rygoru sanitarnego. Szkoły – które w związku z epidemią COVID-19 od połowy marca do końca czerwca prowadziły kształcenie na odległość – wracają do stacjonarnego nauczania, ale mają w nich obowiązywać wytyczne sanitarne.

Rozpoczął się nowy rok szkolny

Dla 4,6 mln uczniów we wtorek rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021, a szkoły wracają do stacjonarnego nauczania. Mają w nich obowiązywać wytyczne sanitarne. 

Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku inauguracje nowego roku szkolnego wyglądał inaczej niż zazwyczaj. Decydowali o tym dyrektorzy szkoły czy placówki oświatowej. Mieli zorganizować je w taki sposób, aby zapewnić uczniom, nauczycielom czy rodzicom, którzy będą towarzyszyć dzieciom, bezpieczne warunki. Przykładowo w zespole szkół w Łapach w uroczystości wzięło udział około 80 uczniów, tylko z klas pierwszych. Uczniowie mieli maseczki, niektórzy także rękawiczki. Uczniowie i zaproszeni goście siedzieli na krzesłach ustawionych w odstępach.

W Nowym Sączu i w powiecie nowotarskim, które są w tzw. strefie czerwonej dzieci, które przyszły na rozpoczęcie roku spotkały się z wychowawcami w przydzielonych klasach o wyznaczonych godzinach. Dyrekcje szkół wyznaczały strefy, w których mogli przebywać uczniowie z danych klas, a w miarę możliwości były także uruchamiane dodatkowe wejścia do szkół. Podobnie wyglądał początek roku w szkołach w Zakopanem, które jest w strefie żółtej. Dzieci były podzielone na mniejsze grupy, które oddzielnie spotykały się z nauczycielami. Podczas uroczystości miały założone maseczki.

Wytyczne sanitarne dla szkół

Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez resorty zdrowia i edukacji wraz z głównym inspektorem sanitarnym do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

W wytycznych wskazano, że w szkołach będą obowiązywać ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (bezzwłocznie po przyjściu do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Osoby wchodzące do budynku szkoły powinny mieć możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia do szkoły. 

W miarę możliwości rekomenduje się też taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi szkole i ograniczy gromadzenie się uczniów. Wskazano, że mogą to być np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku. Należy także unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Sale lekcyjne mają być wietrzone.

Uczniowie i nauczyciele na lekcjach nie muszą mieć maseczek zasłaniających usta i nos, ale – jak zaznaczył szef MEN – jeśli będzie taka potrzeba, będą musieli ich użyć. Jak wyjaśnił, przez taką potrzebę rozumie np. większe szkoły i niewielkie powierzchnie wspólne, w których jednocześnie przebywa dużo młodzieży lub podwyższone zagrożenie epidemiczne (chodzi m.in. o korytarze szkolne). Wtedy dyrektor szkoły powinien wprowadzić tego typu obostrzenia.

Gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas w danej szkole będzie zależała od tego, w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie. 

Przed rozpoczęciem roku szkolnego zgodę na naukę zdalną otrzymały m.in.: szkoła działająca w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach oraz szkoły specjalne w Sosnowcu i Bielsku-Białej. Z kolei w Wietrzychowicach (woj. małopolskie) zajęcia rozpoczną się zdalnie z powodu wzrostu zakażeń koronowirusem w gminie i objęcia kwarantanną dyrekcji szkoły.


Nowe przedmioty szkolne

Z nowym rokiem szkolnym wchodzą w życie nowe przepisy. Na lekcjach wychowawczych będą omawiane kwestie dotyczące zdrowia, klimatu, ochrony środowiska, ekonomii i prawa. Przedmiot język łaciński i kultura antyczna na poziomie podstawowym będzie mógł być nauczany w klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum jako przedmiot do wyboru obok filozofii, plastyki lub muzyki (dyrektor szkoły wybiera tylko jeden z tych przedmiotów). Wcześniej w 4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim technikum język łaciński i kultura antyczna mogły być nauczane tylko na poziomie rozszerzonym. 

Zmiany dotyczą też egzaminów zewnętrznych. Wiosną 2021 r. egzamin ósmoklasisty przeprowadzony będzie po raz pierwszy w maju (25-27 maja). Pewne zmiany dotyczyć będą także matur. W latach ubiegłych egzaminy z języków obcych nowożytnych na obu poziomach przeprowadzane były tego samego dnia, poziom podstawowy był rano, po południu rozszerzony. W tym roku odstąpiono od tej zasady.

Z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 ruszają szkoły branżowe II stopnia. Oferują one absolwentom branżowych szkół I stopnia (przez kilka lat również absolwentom dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych) możliwość uzyskania dyplomu zawodowego na poziomie technika (po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie) oraz świadectwa dojrzałości (po zdaniu matury).

Poszerzono też ofertę edukacyjną szkół prowadzących kształcenie zawodowe o cztery nowe zawody: technik spawalnictwa, technik pojazdów kolejowych, mechanik pojazdów kolejowych i zdobnik ceramiki.

Mają także wzrosnąć wynagrodzenia nauczycieli. Zgodnie z ustawą budżetową na 2020 r. ma to być wzrost o 6 proc. od września tego roku.


Premier apeluje o przestrzeganie norm sanitarnych

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Dalikowie oraz Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek uczestniczyła w inauguracji w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie, a minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.

- Nie chcemy powtórki z ostatnich miesięcy, dlatego tak ważne, by przestrzegać pewnych norm, by jak najszybciej móc wrócić do całkowicie normalnego trybu uczenia się - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas inauguracji roku szkolnego w szkole podstawowej w Żyrardowie (Mazowieckie).

- Życzę, by przyjaźnie, które tutaj macie, były ważniejsze niż Facebook, a nauczyciele by byli ważniejsi od Google; żebyście chłonęli wiedzę najszybciej, jak tylko pozwolą wam wasze umysły, a nawet jeszcze szybciej i żebyście mieli w tym wiele radości. I żeby wakacje przyszły szybciej niż się tego spodziewacie, ale z bardzo dobrymi stopniami na świadectwach - podkreślił premier.

KJ

 

Wykop Skomentuj15
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo