Lista notek dla taguestonia

Estonia jest najmniejszym państwem UE spośród tych, które kiedyś wchodziły w skład ZSRR. Graniczy z Łotwą od południa i z Rosją od wschodu oraz z Finlandią przez Zatokę Fińską. Chociaż kraj leży na południe od...

Dział: Polityka

Długośmy na ten dzień czekali Z nadzieją niecierpliwą w duszy Kiedy bez słów towarzysz Stalin Na mapie fajką strzałki ruszy. Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy I zanim zmilkł zagrzmiały działa To w bój z...

Dział: Polityka