Lista notek dla taguhazard

Tytułem wstępu. Przed I wojną światową: "Oprócz Loterii Rządowej, która liczyła 23.500 losów, grasowały w zaborze rosyjskim loterie żydowskie. Było ich pięć. Lubelska, z Góry Kalwarii, Warszawska i dwie, nazw których nie...

Dział: Kultura, Temat: Historia