Lista notek dla taguhaarp

Bez wiedzy ofiar lub ich bliskich, HAARP projektuje fale radiowe o ultra-wysokiej mocy. Fale te działają na tej samej elektronicznej częstotliwości, co truncus encephali lub pień mózgu, selektywnie powodując śmierć pozornie z...

Dział: Rozmaitości

HAARP 1 ( High Frequency Active Auroral Research Program ) jest to program wojskowych badań naukowych prowadzony przez US Air Force ( Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych ), US Navy ( Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych...

Dział: Technologie, Temat: Nauka