Lista notek dla tagumedia

media

Media - środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino. Środki masowego przekazu to element kultury masowej. Media spełniają ważne funkcje społeczne, m. in. dostarczają informacji, wyjaśniają i komentują zdarzenia, nadają sens, ustalają autorytety, dostarczają rozrywki, mobilizują do wspólnego działania.

Wideo z tagiem (media)