Lista notek dla tagużydzi

żydzi

Żydzi - naród semicki zamieszkujący w starożytności Palestynę. Dziś grupa religijna, wyznająca judaizm, lub etniczna, zamieszkująca głównie Izrael. Głównym centrum religijnym Żydów jest Jerozolima. Językami są jidysz, hebrajski lub dialekty. Od średniowiecza Żydzi rozproszeni są po całym świecie, tworząc diaspory. Osiedlali się głównie w miastach, tworząc tzw. getta. Jako odrębna grupa ludności, rządząca się swoimi prawami, spotykali się z aktami wrogości. Przybierały one zwykle formę pogromów. W okresie II wojny światowej Adolf Hitler zdecydował o masowej eksterminacji Żydów (Holocaust, Szoah); wymordowano ich ok. 6 mln. Niechęć wobec Żydów określa się jako antysemityzm. W Polsce przykładem antysemityzmu były wydarzenia marcowe w 1968 roku.


Betar "Najbardziej znamienną sprawą jest udział Betaru w warszawskim getcie. Historia dotąd wiedziała tylko o jednej organizacji militarnej, która walczyła z Niemcami, i w Warszawie macie pomnik Mordechaja Anielewicza, który był...

Dział: Kultura, Temat: Historia

PS. 20.05. 2014 Tym razem wyjątkowo ps. przed tekstem. Okazało się, że chodzi o podręcznik do nauki historii w Bawarii! Ilustracja którą widziałem w prasie zatem była błędna. Tak więc część moich rozważań dotycząca Saksonii...

Dział: Polityka, Temat: Niemcy

Wideo z tagiem (żydzi)