Lista notek dla tagumariusz kamiński

Prawo łaski to pozostałość po monarchii absolutnej. Kiedyś król sprawował i władzę ustawodawczą, i wykonawczą, i sądowniczą. Miał prawo uznać coś za przestępstwo, skazać kogoś za to, wykonać wyrok albo uniewinnić....

Dział: Polityka, Temat: Prawo

Wideo z tagiem (mariusz kamiński)