3 obserwujących
32 notki
15k odsłon

Ostatnie komentarze

@Almanzor  Przedstawić liczbę jak niżej w postaci iloczynu liczb Mersenne'a... Dla przypomnienia wiedzy z przed ćwierćwiecza......
@AL.K Zapomniałem dodać, że Egipski kapłan dowodził, że w każdym z wymienionych przypadków, ocaleje tylko niewielu mieszkańców. Z rozgoryczeniem stwierdził także, że tylko analfabetom i ignorantom, udaje się przeżyć katastrofy....
@PAPIEROWA ARMATA Myślę, że jedno i drugie... W dziele „Timajos” Platona napotkamy opowiadanie Kritiasa, zasłyszane od Solona. Szczególnie ciekawe są fragmenty opowiadania, w której kapłan Egipski stwierdził młodość cywilizacji...
@POL.ROBERT Nic nowego... Te liczby istniały, istnieją i będą istniały czy to się nam podoba, czy też nie. Będą istniały tak długo, jak długo będzie stabilny układ S-Z-K. Myślę, że nie są "... kłopotliwym podziałem doby na...
@LUDWICZEK69 Ależ to tylko Platon... „[…] Czas według Platona jest ściśle związany z ruchem. Toteż nie ma go dla rzeczy wiecznych. Każda gwiazda ma swój odrębny czas [...] Nawet każda rzecz, która trwa, ma swój własny czas...
@ROBAKKS "dt Newtona" nie jest definicją punktu. Jest rozwinięciem metody "wyczerpywania" stosowanej przez Archimedesa przy dowodzeniu oraz obliczaniu długości np. linii krzywych lub figur płaskich. Metoda polegała na dzieleniu krzywej lub...
@ROBAKKS Odnoszę wrażenie, że nie nie rozumiemy się kompletnie co do treści i intencji... Niemniej polecam wspomnianą książkę oraz książkę tego samego autora "Kłopoty z fizyką". W obu autor podejmuje problem czasu, wychodząc z...
@ROBAKKS Proszę o definicję punktu... Czym jest godzina, doba, rok, 10 lat itd...? O czym powie wzór końcowy, jeśli jeśli czasy biegu sygnałów, zastąpimy odpowiednio średnimi promieniami wodzącymi planet? "[...] Połączenie...
@ROBAKKS Nie wiemy czy cytowani Platon i Augustyn nie odróżniali wymiaru od pomiaru... Platon korzystał z prac i poglądów Pitagorasa... Autor hasła "Czas" Wikipedii wiedział co pisze podając, że "Czas może być rozumiany jako: chwila,...