13 obserwujących
12 notek
145k odsłon
  11831   0

Sarmaci, Lechici i Słowianie

Zapomniana Lechia doczekuje się, pierwszych zainteresowań, opracowań i publikacji. Jak pisze Długosz, po spaleniu księgozbiorów z czasów pogańskich z lat 992-1025, historia Słowian została definitywnie wymazana i poszła całkowicie w zapomnienie.

Historię Polski już tylko od czasów Mieszka I, „twórcy historii” czasów Piastów katolickich pisali po roku 1025 na nowo, z perspektywy Kościoła Rzymskokatolickiego. I do końca XX w. nic się nie zmieniło.

Odkryta w XIX w. Kronika Słowiańsko-Sarmacka Procosiusa, była niezrozumiała, dziwna i postrzegana jako sfałszowana. Ale jak powiedział sam J. Lelewel, w przedstawionym poniżej fragmencie WSTĘPU z jego zbioru POLSKA - DZIEJE I RZECZY JEJ ROZPATRYWANE przez Joachima LELEWELA, że chociaż uderza w niej wiele podobieństw podrobienia, nie należy twierdzić, aby ona zupełnie fałszywą być miała. Nie wszystko, co w niej zawarte, za same bajki poczytywać wolno. Kronika Procosiusa oczekiwała więc swojego badacza i się dzisiaj doczekała.  

Sarmaci, Lechici i Słowianie

Sarmaci, Lechici i Słowianie

Sarmaci, Lechici i Słowianie

Sarmaci, Lechici i Słowianie

Sarmaci, Lechici i Słowianie

Sarmaci, Lechici i Słowianie

Sarmaci, Lechici i Słowianie

Kronika Słowiańsko-Sarmacka Procosiusa, to najdziwniejsza z kronik polskiego państwa. Napisana w X wieku, ale znaleziona w czasach późniejszych. Przetrwała we fragmentach większej części, zawiera sensacyjne dzieje dawnej Polski. Uznana za nieprawdziwą, przez długie lata pozostawała poza głównym nurtem. Dziś zestawiona z innymi źródłami z tamtego okresu, wydaje się dokumentem zastanawiająco zgodnym z rzeczywistym zapisem dziejów dawnej Lechii. Jest zaginionym pomnikiem starożytności. Jest zgodna w panowaniach poszczególnych władców z dziełami innych historyków i kronikarzy żyjących w innych miejscach świata i innych czasach.

Procosius, Włoch, pierwszy arcybiskup krakowski (przez 31 lat), żyjący za czasów Mieszka I, będąc historykiem zawarł w swojej Kronice tak ogromną liczbę starożytnych wierzeń, obyczajów oraz zdarzeń, szczegółów życia politycznego, metod prowadzenia wojen, wyborów władcy i wojewodów, że absolutnie nikt żyjący 800 lat później, nie byłby w stanie sobie tego zmyślić. .

Lechia - starożytne wielkie imperium z XVIII w. pne!

Kroniką Słowiańsko-Sarmacką Procosiusa, koresponduje Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi Macieja Stryjkowskiego.

Sarmaci, Lechici i Słowianie

Interesujący jest jej Rozdział pierwszy (o stworzeniu świata).

Sarmaci, Lechici i Słowianie

SŁOWIANIE

Starożytne mapy oraz lingwistyka doskonale wypełniają lukę na temat skąd się wzięli w Europie Słowianie. Według najstarszych wzmianek dorzecze Odry, Wisły i Donu nazywano Sarmacją. Lud Sarmatów zamieszkujący tę ziemię wywodzi się od starożytnego Iranu - Airy -an - kraju Ariów - ludzi szlachetnych. Iran od czasów podboju przez Ramę był zamieszkały przez Ariów - tak jak Europa przez Słowian. Są niezbite fakty, że nasza historia nie rozpoczęła się wcale razem z Mieszkiem I.

Kościół Rzymski, który nasz kraj opanował, brutalnie wymazał naszą historię po to abyśmy jej nie znali. Większość współczesnych Polaków nie ma pojęcia o tym, że od czasu istnienia naszej sfałszowanej historii jesteśmy niewolnikami. Niemal wszyscy tę oczywistą niewolę pozwolili sobie wmówić jako dobro a jest dokładnie na odwrót. Zaborcy oraz zdrajcy narodowej sprawy starannie i drobiazgowo zataili przed naszym Narodem fakt, że przed Mieszkiem I byliśmy wielkim mocarstwem światowym, którego normy obyczajowe, prawo i egzystencja były oparte wyłącznie na nieskrępowanej wolności, prawdziwej demokracji, powszechnej prawdzie, dobru i pełnej sprawiedliwości.

Możemy zapoznać się więc z tym co mieliśmy jako Słowianie, a tym co mamy obecnie jako niewolnicy, ponieważ tylko kiedy się zapoznamy i porównamy Lechię przed i po chrześcijańską, odrodzić się może na powrót nasza tożsamość i utracone dziedzictwo naszego Narodu.

Znany wszystkim doskonale Mieszko I był wybrany na słowiańskim wiecu na króla lechickiego w roku 957. Był władcą samodzielnym i sprawował niepodzielną władzę, ponieważ wiec był prawomocnym systemem uznawanym przez wszystkich Słowian od zarania dziejów - to była słynna Słowiańska Siła Po przyjęciu chrztu w roku 966 sytuacja samego Mieszka diametralnie także się zmieniła - został zdegradowany do zaledwie roli księcia zależnego od papieża i tak właśnie był od tamtej pory postrzegany. Innymi słowy przyjęcie tego obrządku rzymskiego przemieniło go z roli właściciela suwerennego kraju do roli dozorcy pewnej nadwiślańskiej prowincji. Okres jego rządów to był dla Słowian moment przełomowy - chwila, od której w praktyce zaczęły się wszystkie nieszczęścia Słowian - Sarmatów - Lechów - Polaków.

A dawna Lechia była potężna i wspaniała. Ponizej, tak odczytana, pasjonująca historia Sarmatów, Lechów i Słowian.

POCZET KRÓLÓW LECHII

1. Król Sarmata

Panował w roku 1800 pne. Po przybyciu na nasze ziemie został wybrany na króla na prawomocnym wiecu słowiańskim. Był Aryjczykiem – Sarmatą pochodzącym z Persji – ziemi ludzi szlachetnych „Airy-an” (dziś Iran). Jako wielki i szanowany wojownik wprowadził szlachetne normy i zasady co było zalążkiem pierwszej państwowości na naszych ziemiach. Sarmaci słynęli z trzech rzeczy: wartości bojowej, jazdy konnej i prawdomówności – których to według Herodota uczyli od małego swoje dzieci. Od Króla Sarmaty pochodzą nazwy z owego okresu: Sarmacja, sarmacki, Góry Sarmackie (dziś Karpaty), Morze Sarmackie (dziś Bałtyk), Ocean Sarmacki (dziś Morze Północne), Sarmaci. Istnienie Sarmacji potwierdzają między innymi liczne mapy sporządzane w okresie rozrostu Imperium Rzymskiego.

Lubię to! Skomentuj86 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura