5 obserwujących
56 notek
20k odsłon
  200   0

Abiogeneza: najpierw RNA, najpierw metabolizm czy najpierw białka?


image
5.3.1. Mechanizm dyktujący strukturę cząsteczek biochemicznych

Przyciąganie dyktujące strukturę nie jest oparte na powinowactwie umożliwiającym wiązanie A z B, jest to raczej przykład struktury kierującej funkcją 7 […..]

W przeciwieństwie do prostego powinowactwa podczas wiązania A z B przyciąganie dyktujące strukturę jest siłą nierównowagową nie ma przyciągania, no chyba że 1s są stale dostarczane.

5.3.2. Mechanizm umożliwiający zmontowanie przetworników i maszyn molekularnych

W biologii niezwykle ważna jest transdukcja energii połączona z reakcjami chemicznymi. Procesy biochemiczne napędzane są przez przekształcanie ATP w ADP, natomiast produkcja ATP z ADP napędzana jest przepływem protonów lub jonów przez błony komórkowe. Bez sprzężenia obu tych procesów niemożliwe byłoby metabolizowanie żywności w celu syntezy biocząsteczek i vice versa! Funkcjonowanie silników molekularnych, białek opiekuńczych, rybosomów i innych maszyn. Przeprowadzanie syntezy biocząsteczek, takich jak białka i kwasy nukleinowe.
[….]

Innowacją ewolucyjną, która umożliwiła zbudowanie pomostu na drodze od chemii do biologii była możliwość zasilania cykli energetycznych i procesów biochemicznych. Domeny białkowe mogły być skłaniane do uporządkowania funkcyjnego przez mechanizm samoorganizacji, ale o ile nam wiadomo, nie przeprowadzono jeszcze żadnych badań.

5.3.3. Mechanizm samoorganizacji może sterować procesem podobnym do SOF (biochemiczne Siły Operacyjne do zadań Specjalnych)

Skąd bierze się zasada SOF? Czy jej prekursorem prebiotycznym może być jakiś prosty autokatalityczny cykl chemiczny? Jeśli proces chemiczny ewolucyjnie się zmienia i w efekcie przebiega szybciej (pozytywna mutacja zwiększa przystosowanie), to w jaki sposób prowadzi to do rekrutacji większej ilości zasobów, co w efekcie daje przewagę selekcyjną?

Mechanizm samoorganizacji może łączyć większą przeżywalność ze sprawnością:

Katalizator A przekształca substrat 1s i substrat 2s w produkt 3s. Katalizator B przekształca substrat 3s i substrat 4s w produkt 1s. Dwa katalizatory są połączone w cykl: głowa każdej reakcji jest stopą drugiej. Substraty i produkty: 1 i 3 są wspólne dla obu reakcji. Mutacja katalizatora A skutkuje powstaniem ulepszonego A, co zwiększa szybkość cyklu. Większa prędkość cyklu powoduje większe przyciąganie B -> A ->B w stosunku do A. Maszyna A′B jest bardziej stabilna i trwała niż maszyna AB, a zatem jest bardziej niezawodnym konsumentem nowych zasobów. […..]

image

image

https://slawekp7.files.wordpress.com/2012/02/ricardo-szostak-c5bbycie-na-ziemi-2009.pdf

  1. imageimage

image

image

image

imageimage

https://slawekp7.files.wordpress.com/2012/02/prostsze-poczc485tki-c5bcycia-robert-shapiro1.pdf

image

image

  1. image

image


a. image


b. image

c. image


imageimage


https://slawekp7.files.wordpress.com/2019/06/abiogeneza-nowoczesna-forma-samorc3b3dztwa-wielki-mit-19-20-i-21-wieku-wersja-poszerzona.pdf


WSTĘP DO POPRZEDNIEGO TEKSTU


Naukowe dowody na to, że koncepcja Świata RNA jest martwa. Przybito ostatniego gwoździa do trumny, w jakiej pochowano wszystkie bajeczki o abiogenezie. Zwolennicy ewolucjonizmu chemicznego (abiogenezy), pomysłu że życie mogło powstać w wyniku spontanicznej syntezy miliony lat temu, nie mają już nadziei na poprawę sytuacji. Jeżeli ktoś wam mówi, że jest inaczej, to zanim ślepo w to uwierzycie tylko dlatego, że tak twierdzi jakiś doktor, czy profesor, to najpierw zapoznajcie się z literaturą naukowa, jaką zacytowałem w moim artykule. Przekonacie się, że nie tylko doktorzy i profesorzy, ale nawet Nobliści mogą być zwykłymi oszustami ❗️
 
Próbka literatury na jaką się powołałem. Białka to skomplikowane twory, ale złożone z RNA rybozymy również. Ich spontaniczna synteza w bulionie pierwotnym była niemożliwa. „RNA potrafi się zwijać w niezliczone struktury trójwymiarowe, co umożliwia pełnienie różnych funkcji w komórce. Zdolność RNA do fałdowania i działania in vivo (wewnątrz komórki) jest tym bardziej godna uwagi, ponieważ w doświadczeniach prowadzonych in vitro (poza środowiskiem komórki) wykazano, że RNA ma silną skłonność do przyjmowania nieprawidłowo sfałdowanych, niefunkcjonalnych konformacji.
 
Podczas badań stało się jasne, że za przyjmowanie prawidłowej konformacji rybozymów odpowiadają białka opiekuńcze RNA (chaperony), które ułatwiają przemiany konformacyjne RNA. W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci wykazano, że kilka klas niespecyficznych białek wiążących RNA przejawia dużą aktywność białek opiekuńczych RNA in vitro i przynajmniej niektóre z tych białek wydają się działać jako białka opiekuńcze in vivo.
 
Niedawno wykazano, że pewne białka DExD / H-box działają jako ogólne białka opiekuńcze ułatwiające zwijanie intronów grupy I i II. Białka te są ATPazami zależnymi od RNA i mają aktywność helikazy RNA. Niniejszy przegląd przedstawia badania eksperymentalne, które doprowadziły do ​​naszego obecnego zrozumienia zakresu nieprawidłowo sfałdowanych struktur RNA, fizycznych źródeł nieprawidłowego fałdowania RNA oraz funkcji i mechanizmów przypuszczalnych białek opiekuńczych RNA.”
 

O CZYM BYŁO W POPRZEDNIM TEKŚCIE?


image


image

https://www.nature.com/articles/nchem.25

image

image

image

image

image


https://www.nature.com/articles/nchem.2551#change-history

image

image


image

image

image

image

image


image

image

image

image


https://blogs.rsc.org/en/2019/08/19/environmental-science-journals-offer-double-blind-peer-review-option/?doing_wp_cron=1628465823.6956799030303955078125

https://zdrowie.pap.pl/piorem-eksperta/byc-zdrowym/randomizowane-i-podwojnie-zaslepione-o-co-chodzi

image

.......

image
.......

image

image

https://www.exordo.com/blog/the-peer-review-process-single-versus-double-blind/

image


image

.......

image

.......

image

image

image

image

image

image

https://www.rp.pl/artykul/373190-Nobel-za-odkrycie-telomerow-i-telomerazy.html

image

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2009/szostak/photo-gallery/

image

image

image

image

image

https://slawekp7.files.wordpress.com/2019/05/abiogeneza-pochodzenie-c5bcycia.pdf

image

image

image

image

imageimage

image

image

image

image


image

image

image

image

image

image

image

image

image

https://slawekp7.files.wordpress.com/2019/06/abiogeneza-nowoczesna-forma-samorc3b3dztwa-wielki-mit-19-20-i-21-wieku-wersja-poszerzona.pdf

image


image

image

image


image

image

image

image

image

image


image


image

imageimage

image

image

image


https://slawekp7.files.wordpress.com/2012/02/ricardo-szostak-c5bbycie-na-ziemi-2009.pdf

image

image

image

imageimage

imageimage

image

image

image

image


https://www.researchgate.net/figure/Different-approaches-to-building-new-artificial-cells-Typically-laboratories-either_fig1_256426331

image

image

image

image

image


image

image

image

image


image


image

image

image


image


image

image

image

imageimage

image


image

image


image


image

image

image


image


image

imageimage


image

image


image


imageimage


image


image

image

image

image

image

image

image


image

image

http://www.pnas.org/content/99/20/12733.full.pdf

A self-replicating ligase ribozyme
Natasha Paul and Gerald F. Joyce*

image


image
image

image

image

image

image

image

https://www.quora.com/Evolution-is-a-fact-How-close-are-we-to-proving-abiogenesis

image

image

image


https://www.preposterousuniverse.com/podcast/2019/07/22/56-kate-adamala-on-creating-synthetic-life/

image


image

image

image

https://www.pnas.org/content/pnas/99/20/12733.full.pdf

image


image
image


image

image

image


image

image

image

image


image

image

imageimage


image

image


image


imageimage


image


image

image
image

image

image

imageimage

image

image

image

image

image

image

imageimage

image

image

image

image

image

image


https://pkik24.pl/kosmetologia-i-kosmetyka/skutecznosc-liposomow-i-micelow

image

image


imageimage
image

image

image

image


Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale