Albatros ... z lotu ptaka
Droga do Prawdy nie zawsze jest kręta.
69 obserwujących
1469 notek
1269k odsłon
121 odsłon

Zrobieni a'la Adam Słodowy w balona - NIE, alternatywa dla 5G !

Wykop Skomentuj

Internet z balona, czyli projekt Google Loon

18 czerwca 2013, 01:07Eryk Napierała

https://pclab.pl/news53726.html

https://www.youtube.com/watch?v=mcw6j-QWGMo&feature=emb_logo


Podczas gdy w Polsce oczekujemy bardzo taniego internetu o zadowalających parametrach, w innych stronach świata niemałym problemem jest dostęp do globalnej sieci w ogóle. Zbudowanie odpowiedniej infrastruktury naziemnej w rzadko zaludnionych obszarach jest mało opłacalne nawet w krajach, których nie da się nazwać niecywilizowanymi, a łącza satelitarne są dla wielu konsumentów zbyt drogie. Według Google rozwiązaniem tego problemu może być zbudowanie sieci nadajników umieszczonych na... balonach dryfujących w wysokich partiach atmosfery.

image

Jeden z projektów badawczych, którym zajmuje się gigant z Mountain View – Loon – zanotował w ostatnich dniach niemały sukces. Po półtora roku prac nad Nową Zelandią udało się stworzyć sieć, która pozwoliła połączyć się z internetem osobom skazanym do tej pory na łącza satelitarne. Nadajniki zostały umieszczone w stratosferze, 20 km nad powierzchnią ziemi – zawisły pod balonami wypełnionymi helem. Każdy z balonów miał 15 m średnicy i 12 m wysokości, a oprócz urządzeń telekomunikacyjnych transportował panele słoneczne mogące dostarczyć nawet 100 W mocy. Pojedyncze urządzenie było w stanie pokryć siecią 1250 km2.

image

Areostaty komunikowały z rozmieszczonymi co 100 km stacjami naziemnymi, z których przekazywały sygnał do odbiorców końcowych. Zostały też wzajemnie połączone, dzięki czemu nie wszystkie musiały znajdować się w zasięgu nadajnika naziemnego. Transmisja danych odbywała się na nieregulowanym (a więc zwolnionym z opłat i niezależnym od lokalnych operatorów) paśmie ISM (2,4 i 5,8 GHz), a prędkość transferu była porównywalna do tej zapewnianej przez sieci 3G.

image

Dlaczego balony i dlaczego aż 20 km nad ziemią? Google twierdzi, że stratosfera jest idealnym miejscem do "zakotwiczenia" nadajników. By wynieść cokolwiek na tę wysokość nie trzeba używać drogich w budowie i eksploatacji rakiet. Regularny ruch powietrza w tej partii atmosfery umożliwia dryfowanie nadajników w bardzo przewidywalny sposób, a przy ich odpowiedniej liczbie w sieci nie powinny zdarzyć się "dziury".

image

We wstępnym teście wykorzystano 30 balonów, które zapewniły dostęp do internetu 50 odbiorcom. Plany Google idą jednak dużo dalej – firma chce wysłać w stratosferę 300 nadajników, które będą dryfować wzdłuż 40 równoleżnika, przebiegającego nie tylko nad Nową Zelandią, ale także południową częścią Australii i sporym obszarem Ameryki Południowej. Jeśli eksperyment odniesie sukces, zapewne zostaną zbudowane kolejne "pierścienie" nad innymi obszarami planety.

A to obraz z 

https://www.flightradar24.com/HBAL072/23a661a7

image


image


image


image

Panie prezesie PAŻP POMYSŁ INTERNETU Z BALONA A'LA ADAM SŁODOWY NAD POLSKĄ JEST MÓJ.

image

Prezes PAŻP Janusz Janiszewski

Z dniem 22 grudnia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała na stanowisko Prezesa PAŻP Janusza Niedzielę. Z dniem 9 lipca 2018 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko p.o. Prezesa PAŻP Janusza Janiszewskiego.


A to dzisiejszy obraz nad Ameryką Południową ( i nad Peru Machu Picchu).

https://traveltips.usatoday.com/closest-airport-machu-picchu-109221.html

Hana LaRock, Leaf Group Updated March 22, 2018

Machu Picchu is one of the most incredible sights in the world, and people come from all over the planet to see it with their own eyes. This UNESCO World Heritage Site was built by the Incas in the 15th century and still holds many mysteries regarding its exact use. Machu Picchu is located high in the Peruvian Andes, and the closest city to it is Cusco. Those who plan to arrive at the nearest airport to Machu Picchu will still have a long journey afterward.

image

The Closest Airport to Machu Picchu

The closest airport to Machu Picchu is the airport in Cusco, known as the Alejandro Velasco Astete International Airport. Although this airport is international, there are no direct flights from the United States to here. Instead, most direct flights come from surrounding Latin American countries, such as Bolivia or Colombia. Almost all routes to Cusco from the United States have a layover in Lima before heading to Cusco, and the flights are generally quite expensive. Also, flying in and out of this airport can be hair-raising, due to how close it is to the city center and its geographical location high in the mountains. Flights can only depart during the day when visibility is clear and the weather is favorable.

image

Fly to Lima

Those with more time and flexibility have other options instead of booking a flight to Cusco straight from the United States. Many travelers book a much cheaper flight to Peru's capital, Lima, and from there grab a domestic flight to Cusco or take a bus.

Flights to Jorge Chávez International Airport in Lima operate regularly from many cities in the United States, and it is easy to find direct flights. From there, nonstop flights from Lima to Cusco cost anywhere from $50 to $100 and run every day of the week. The flight is only an hour and 20 minutes long.

TRAVEL TIPS VIDEO

Only In Your State

Another way to get to Cusco from Lima is by the road. Hop on a bus across the street from the airport at the Pesca petrol station. In general, there are two routes from Lima to Cusco by bus. One route is fairly quick, taking approximately a day. A second route, a three-day journey known as the southern route, is considered safer and is more popular. From Cusco, travelers then take another bus or a train, taxi or tour group transportation up to Machu Picchu. Many opt to hike the entire way.

About Cusco Airport

Despite the fact that most people travel to Peru just to see Machu Picchu, the closest airport in Cusco isn't as well-served as the one in Lima. Getting to the city center or to the airport is difficult, as there is no connecting public transportation. Travelers can instead take a taxi or a minibus known as a "combi" to get where they need to go or inquire about a shuttle to their hotel.

Alejandro Velasco Astete International Airport isn't very big either, and there aren't that many amenities for travelers. Beyond several restaurants, currency exchange booths, snack bars and cafes, there is no Wi-Fi in the airport except for at certain restaurants. There are plans to build a larger airport, to be called Chinchero Cusco International Airport, just outside of Cusco to be more accessible for travelers looking to visit Machu Picchu.

Tłum.:

Lotnisko najbliżej Machu Picchu

WSKAZÓWKI PODRÓŻNICZE

Hana LaRock, Leaf Group Zaktualizowano 22 marca 2018 r

Machu Picchu ruiny blisko Cusco, Peru.

Machu Picchu ruiny blisko Cusco, Peru. (Zdjęcie: Ablestock.com/AbleStock.com/Getty Images)

Powiązane artykuły

Jak podróżować z Limy w Peru do Cuzco w Peru

Podróżuj z Bangkoku do Pattaya

Peru Wakacje Archeologiczne

Wskazówki dotyczące podróży do Peru

Machu Picchu jest jednym z najbardziej niesamowitych zabytków na świecie, a ludzie przybywają z całej planety, aby zobaczyć to na własne oczy. To miejsce światowego dziedzictwa UNESCO zostało zbudowane przez Inków w XV wieku i wciąż kryje w sobie wiele tajemnic dotyczących jego dokładnego wykorzystania. Machu Picchu znajduje się wysoko w peruwiańskich Andach, a najbliższym miastem jest Cusco. Ci, którzy planują przybyć na najbliższe lotnisko do Machu Picchu, będą mieli jeszcze długą podróż.

Lotnisko najbliżej Machu Picchu

Najbliższe lotnisko Machu Picchu to lotnisko w Cusco, znane jako międzynarodowe lotnisko Alejandro Velasco Astete . Chociaż to lotnisko jest międzynarodowe, nie ma tutaj bezpośrednich lotów ze Stanów Zjednoczonych. Zamiast tego większość bezpośrednich lotów pochodzi z okolicznych krajów Ameryki Łacińskiej, takich jak Boliwia czy Kolumbia. Prawie wszystkie trasy do Cusco ze Stanów Zjednoczonych mają międzylądowanie w Limie przed wyruszeniem do Cusco, a loty są zazwyczaj dość drogie. Również latanie zi na lotnisko może budzić emocje, ze względu na to, jak blisko jest do centrum miasta i jego położenia geograficznego wysoko w górach. Loty mogą odbywać się tylko w ciągu dnia, gdy widoczność jest dobra, a pogoda sprzyja.

Leć do Limy

Osoby z większym czasem i większą elastycznością mają inne opcje zamiast rezerwacji lotu do Cusco bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Wielu podróżnych rezerwuje znacznie tańszy lot do stolicy Peru, Limy, a stamtąd wybierają lot krajowy do Cusco lub autobusem.

Loty na międzynarodowe lotnisko Jorge Chávez w Limie odbywają się regularnie z wielu miast w Stanach Zjednoczonych i łatwo jest znaleźć bezpośrednie loty. Stamtąd loty bez międzylądowania z Limy do Cusco kosztują od 50 do 100 USD i odbywają się każdego dnia tygodnia. Lot trwa tylko godzinę i 20 minut.

PORADY DOTYCZĄCE PODRÓŻY WIDEO

Tylko w twoim stanie

Innym sposobem na dotarcie do Cusco z Limy jest droga. Wsiądź do autobusu po drugiej stronie ulicy od lotniska na stacji paliw Pesca. Generalnie istnieją dwie trasy z Limy do Cusco autobusem. Jedna trasa jest dość szybka, zajmuje około dnia. Druga trasa, trzydniowa podróż znana jako trasa południowa, jest uważana za bezpieczniejszą i bardziej popularną. Z Cusco podróżni jeżdżą innym autobusem lub pociągiem, taksówką lub transportem grupowym do Machu Picchu. Wielu decyduje się na wędrówkę przez całą drogę.

O lotnisku w Cusco

Pomimo faktu, że większość ludzi podróżuje do Peru tylko po to, aby zobaczyć Machu Picchu, najbliższe lotnisko w Cusco nie jest tak dobrze obsługiwane jak lotnisko w Limie. Dojazd do centrum miasta lub na lotnisko jest trudny, ponieważ nie ma transportu publicznego. Zamiast tego podróżni mogą wziąć taksówkę lub minibus zwany „kombi”, aby dostać się tam, gdzie muszą jechać, lub zapytać o transfer do hotelu.

Międzynarodowe lotnisko Alejandro Velasco Astete również nie jest zbyt duże i nie ma zbyt wielu udogodnień dla podróżnych. Poza kilkoma restauracjami, kantorami wymiany walut, barami z przekąskami i kawiarniami na lotnisku nie ma Wi-Fi, z wyjątkiem niektórych restauracji. Planowane jest zbudowanie większego lotniska, zwanego Międzynarodowym Portem Lotniczym Chinchero Cusco, na obrzeżach Cusco, aby był bardziej dostępny dla osób, które chcą odwiedzić Machu Picchu.


Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale