1 obserwujący
17 notek
11k odsłon
367 odsłon

Remedium na polską służbę zdrowia - jeden z elementów układanki

własność publiczna
własność publiczna
Wykop Skomentuj15

Czy służbę zdrowia można uleczyć? Każdy system zarządzania jesteśmy w stanie poprawić wprowadzając nowe zasady lub/i innowacyjne pomysły, które pozwolą na zmianę nie tylko perspektywy rządzących , ale co najważniejsze pacjentów.

Diagnoza pierwsza: lekarskie braki kadrowe i prawdopodobnie niskie kompetencje z powodu jakości wykształcenia i praktyki. Wąskie gardło w zakresie oceny problemu, z którym zgłasza się do niego pacjent, czyli stawianie wstępnej diagnozy, zlecanie ewentualnych niezbędnych badań lub/i skierowania do specjalisty. 

Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Polsce na 1 tysiąc mieszkańców przypada dziś zaledwie 2,3 lekarza. To najgorszy wynik w całej Unii Europejskiej. Dla porównania - w Austrii na 1 tysiąc mieszkańców przypada 5,1 lekarza. W Niemczech - 4,1. W Czechach ten współczynnik kształtuje się na poziomie 3,7, a na Słowacji - 3,5. Średnia dla całej UE to 3,8. Prawie 170 tysiące lekarzy pracuje dziś w kraju - wynika z Centralnego Rejestru. W grupie tej zdecydowanie przeważają kobiety, a najwięcej lekarzy znajduje się w grupie wiekowej 51-55 lat.

Diagnoza druga: pielęgniarskie braki kadrowe, coraz niższy poziom opieki nad pacjentem, w podstawowym zakresie: , tzn.: wykonywanie czynności diagnostycznych w tym dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych, pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, podawanie leków, dokumentowanie wszystkich czynności wykonywanych przy pacjencie oraz rozpoznanych problemów, edukowanie pacjentów i ich rodzin (opiekunów), przestrzeganie standardów postępowania w zakresie profilaktyki zakażeń. 

Większość z pracujących w Polsce pielęgniarek zbliża się bowiem do osiągnięcia wieku emerytalnego lub już go osiągnęła. To oznacza, że za chwilę przestaną pracować, a na ich miejsce nie ma nowej kadry. Do 2020 roku z zawodu może odejść 44 tysiące pielęgniarek. Już w tej chwili deficyt opieki pielęgniarskiej szacowany jest na 50 procent. Wskaźnik pielęgniarek na 1000 mieszkańców wynosi w Polsce 5,66. To bardzo mało na tle Europy. Aktualnie zatrudnionych jest ok 200 000 pielęgniarek i położnych. 

Z powyższych, krótkich opisów udało się wyodrębnić najważniejsze problemy systemowe:

- braki kadrowe

- niski dostęp do usług medycznych

- przetwarzanie informacji (lekarz pierwszego kontaktu - specjaliści - szpital - pacjent - apteka)

czy można temu jakoś zaradzić lub przeciwdziałać? Podnosząc tylko pensję? Nie sądzę, wiele zaniedbań powstało w czasie dekad. Zatem, jakie środki, jakie narzędzia, czy też rozwiązania systemowe są w zasięgu naszych skromnych możliwości? 

Owszem jest, najłatwiej oznacza też najtaniej, czyli warto zastanowić się nad przerzuceniem części zadań na samego pacjenta. Czy pamiętamy jak kiedyś chodziliśmy do banku, aby dokonać przelewu? Dzisiaj gros operacji bankowych jest przeprowadzana zdalnie przez nas samych, bank udostępnia tylko platformę transakcyjną z pełnym zabezpieczeniem autoryzacyjnym. Przerzucenie typowych i powtarzalnych czynności na pacjenta, np. autodiagnostyka wstępna za pomocą pytań kontrolnych oraz wskazywania na modelach 2D-3D miejsca dolegliwości jest absolutnie wykonalne. Im dokładniejszy zakres wywiadu tym większa szansa na uzyskanie kompletnych danych do podjęcia działań leczniczych. Jedną z miarę prostych i łatwych do implementacji jest docelowo opracowanie i uruchomienie projektu domowego i automatycznego asystenta medycznego, nie chodzi tutaj o robota medycznego, tylko o wstępny system diagnostyczny wraz z  ewentualną możliwością dawkowania leków (info, co ile kiedy)

Pierwszym krokiem jest rozwijanie tak zaawansowanych narzędzi, np. stworzenie podstawy do wykorzystania danych o pacjencie, czyli w skrócie elektroniczna dokumentacja medyczna. Warto wiedzieć, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej mówi o tym, że na EDM składają się informacje o rozpoznaniu choroby, problemie zdrowotnym lub urazie, wyniki badań, które były przeprowadzane, przyczyny odmowy przyjęcia do szpitala, a także informacje o udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach (jeśli pacjent nie zostanie przyjęty do szpitala). Oprócz tego w takiej cyfrowej kartotece znajdą się informacje dla lekarza kierującego pacjenta do poradni specjalistycznej lub szpitala o rozpoznaniu choroby, sposobie leczenia, rokowaniu, wizytach kontrolnych oraz środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla pacjenta. Kartoteka powinna zawierać również kartę informacyjną z leczenia szpitalnego. Czyli koniec z różnymi papierowymi nośnikami w częstokroć z innych ośrodków medycznych. Takie komercyjne EDM już istnieją, tylko konieczne jest wybranie standardu. Dla prowadzącego lekarza dostęp do aktualizowanej bazy danych o pacjencie umożliwia skuteczne leczenie.

Kolejnym krokiem powinna być zdalne badanie podstawowe i specjalistyczne. Urządzenia tego typu będą w domach na tej samej zasadzie jak telewizory, pralki, czy lodówki. Kluczową kwestią staną się ew nadużycia, czy brak homologacji. Tutaj widzę rolę regulatora państwowego. 

Czy jest szansa na wykonanie tych wszystkich badań w domu? Oczywiście, że nie. Ale już teraz jest wiele możliwości, które pozwalają na automatyzację większości procedur medycznych. Nie będzie innej drogi, bo każda czynność ludzka o powtarzalnym charakterze będzie zastąpiona ze względu na koszty.

Mając tak dobrze rozwinięte zasoby informatyczne w Polsce, jesteśmy liczącym się zagłębiem programistycznym, jestem pełen nadziei, że takie projekty będą u nas rozwijane i wdrażane. Osobiście widziałbym szanse w dzierżawie rozwiązań, opłaty miesięczne podobne jak w ośrodkach usług medycznych, gdzie wykupujemy pakiety osobowe, rodzinne, czy firmowe. 

Sądzę, że aktualni brokerzy usług medycznych tacy jak medicover, enelmed, falck i masę innych będą próbowały sił w tego typu przedsięwzięciach oraz wzmocnia także akcje lobbyingowe, aby uruchomić wspomagające inicjatywy legislacyjne.

Ogromny rynek czeka na zagospodarowanie...




Wykop Skomentuj15
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo