0 obserwujących
84 notki
126k odsłon
  296   0

"Państwo prawa"?

Jednocześnie niewątpliwym jest, co opisano szczegółowo powyżej, iż w działaniu zarówno funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie występowały liczne nieprawidłowości, sprowadzające się z jednej strony do zbyt późnego i niestarannego przekazywania informacji, albo wręcz nie przekazywania informacji, pomiędzy zaangażowanymi w przygotowania instytucjami i podmiotami, w tym rosyjskimi, a z drugiej do braku właściwej i natychmiastowej reakcji na nieudzielanie informacji przez stronę rosyjską. Jaskrawym tego przykładem jest zwłoka pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych w notyfikowaniu stronie rosyjskiej wizyty Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy też olbrzymia opieszałość w uzyskaniu przez pracowników Ambasady RP w Moskwie zgód dyplomatycznych na przelot samolotów specjalnych w dniach 7 i 10 kwietnia 2010 r. Nieprawidłowości te, choć pociągnęły za sobą potrzebę dodatkowej pracy przez funkcjonariuszy innych jednostek, zaangażowanych w przygotowanie wizyt, to nie zdestabilizowały jednak procesu organizacji obydwu wizyt, a przede wszystkim nie miały wpływu na bezpieczeństwo osób, korzystających ze specjalnego transportu lotniczego. Nieprawidłowym działaniom funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie nie można również przypisać znamienia celowego działania na szkodę interesu publicznego.

Oceniając działania funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie nie sposób nie wskazać, iż są to instytucje, do zadań których należy m. innymi reprezentowanie na co dzień Państwa Polskiego i dbanie o jego autorytet i jak najlepszy wizerunek. Z tego też powodu, jako wielce niewłaściwe należy uznać wszelkie działania, które mogły wywołać, szczególnie poza granicami państwa, wrażenie opieszałości polskich służb dyplomatycznych, czy wręcz ignorowania przez nie najwyższych przedstawicieli Państwa Polskiego, a tak nie wątpliwie mogło zostać postrzeżone postępowanie, sprowadzające się do zwłoki w notyfikowaniu wizyty Prezydenta, niewystarczającego zaangażowania się w zapewnienie przedstawicielom KPRP należytego kontaktu z przedstawicielami strony rosyjskiej, podczas wyjazdu przygotowawczego, czy też nie podejmowania przez funkcjonariuszy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie jakiejkolwiek reakcji, w sytuacji przedłużającego się braku udzielenia informacji przez stronę rosyjską.

Ani w kancelariach premiera i prezydenta, ani w MSZ, ani w MON prokuratura nie znalazła osób, które można obarczyć karną odpowiedzialnością za przygotowanie wizyt premiera i prezydenta w Smoleńsku w kwietniu 2010 r. Dziś ogłosiła umorzenie śledztwa. Decyzja o umorzeniu jest prawomocna.

Lot do Smoleńska nie powinien się odbyć, ale żadna z osób cywilnych nie miała kompetencji do tego, aby ocenić stan techniczny lotniska w Smoleńsku. To po co Oni tam siedzą i biorą ogromne wynagrodzenie, jeżdżą limuzynami, zgrywają ważne persony, a jak coś do czegoś to oni nie maja kompetencji i najlepiej zwalić na przewoźnika, który był zobowiązany wykonać ich polecenie? "Za bezpieczeństwo lotu odpowiada przewoźnik, a za bezpieczeństwo na lotnisku - zarządca tego lotniska". Mnie przez lata tłumaczono, że z tytułu braku własciwego nadzoru ponosi się odpowiedzialność jeżeli za ten nadzór pobiera się wynagrodzenie.

"Nie było jednego, pełnego dokumentu - aktu prawnego, który kompleksowo regulowałby organizację wizyt zagranicznych najważniejszych osób w państwie". A dlaczego nie ustalono kto jest odpowiedzialny za to, że nie ma takowego dokumentu? Były dwa kluczowe akty prawne: porozumienie z 2004 r. zawarte pomiędzy szefami KPRM, KPRP, Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu a ministrem obrony narodowej, które regulowało zasady dysponowania specjalnym wojskowym transportem lotniczym oraz instrukcja o lotach HEAD najważniejszych osób w państwie. Jak narazie to marnie rysuje się nam obraz "państwa prawa" w którym nie ma kto uchwalić lub wydać podstawowego aktu prawnego regulującego stosunki na najwyższym szczeblu. W "mętnej wodzie" ryby lepiej się czują i może właśnie o to chodzi by był ten "bałaganik"?

"W kancelarii premiera wykształciła się nieprawidłowa praktyka co do lotów VIP-ów, czego świadomość miał szef KPRM Tomasz Arabski. Wśród nieprawidłowości prokurator wymieniła: zbyt późne złożenie zapotrzebowania na lot premiera i brak złożenia zapotrzebowania na lot prezydenta; nieprawidłową koordynację działań; niewiedzę o pewnych przepisach; bezpodstawną odmowę udzielenia samolotu specjalnego." To albo jest się Szefem po to by zaprowadzić porządek, albo tylko po to by "dyndać" i robić bokiem polityczne interesiki!
"Co do MSZ i polskiej ambasady w Moskwie, prokuratura uznała za nieprawidłowe m.in. opieszałość co do notyfikowania wizyty prezydenta w Rosji; brak reakcji na niepowiadamianie przez Rosję o zgodzie na przelot i lądowanie samolotu z prezydentem oraz na nieprzesłanie przez Rosję tzw. kart podejścia dla załogi Tu-154 na lotnisko w Smoleńsku."


Gdy to czytam to jak to Pan Premier ostatnio na wyjeździe w Brukseli raczył określić "ręce i spodnie opadają"! Kilka razy zabierałem się do napisania tekstu na temat Naszego Tzw. "Państwa prawa", ale jest tak źle, że zrezygnowałem z powodu obaw, zamierzany tekst mógłby się komuś z najwyższych władz nie spodobać ...., Świadomie zacytowałem wypowiedzi i zapisy by pokazać, że żyjemy nie w "Państwie prawa" ale w Państwie paradoksów! Szkoda tylko Ludzi, którzy zgineli z powodu, tej bylejakości naszego systemu. Z całego wystąpienia Pani Prokurator Mazur zgadzam się tylko z jednym zdaniem - ten samolot nie powinien wystartować z warszawskiego lotniska i pytanie jest kto zlecił ten start? Bo faktycznie pilotów potraktowano jak Japońskich Kamikadze, a nawet gorzej zatając przed nimi ostatnią prognozę pogody i wywierając nieformalna presję, a teraz próbuje się całą winę właśnie na Nich zwalić, bo nie żyją to nie będą się bronić i nie powiedzą jak faktycznie było.

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale