The Blue Light of Rigel
Prawda i Służba Innym
5 obserwujących
95 notek
17k odsłon
  293   0

Świadomość, fale i grawitacja, a Prawo Równowagi

Prawo Równowagi. Prawo to obowiązuje w całej Kreacji. Manifestacją tego prawa jest m.in. to, że to co dajemy do nas wraca. A to co dajemy Życiu, to tak naprawdę każdy z naszych wyborów, którego tu dokonujemy. Każda z naszych decyzji (a nawet i myśli) znajduje swoje odzwierciedlenie na poziomie Informacji. Z każdą naszą reakcją, generujemy jakiś zbiór informacji, który zostaje wpuszczony do Systemu Życia i dalej ta Informacja zostaje przetwarzana.

Powodem dla istnienia Prawa Równowagi jest naturalna kolei rzeczy wypływająca z cykliczności naszego Wszechświata i podziału na dwie przeciwstawne natury pierwotnie jednolitego Absolutu („The One”, Boga), stanowiące odniesienie, dzięki któremu w ogóle możemy mówić o postrzeganiu czegoś takiego jak na przykład Życie, ponieważ dzięki Dualizmowi znajdziemy też i Śmierć (która przeciwstawia się i "podkreśla" Życie) i tak dalej...

Cykl, Dualizm, Równowaga, to podstawowe „Boskie Przykazania” które porządkują Życie. Jeśli wszystko to co dajemy Życiu, Życie nam oddaje, to możemy mówić o Tworzeniu Własnej Rzeczywistości. Każdy nasz czyn (lub zaniechanie), czyli to co dajemy, zasiewa glebę pod naszą przyszłą rzeczywistość.

Taki stan rzecz, przedstawiony w powyższym akapicie, będzie aksjomatem dla aktualnej notki. Aby mieć jaśniejszy obraz tego, co uznaję za ten aksjomat polecam przeczytać: https://www.salon24.pl/u/bluerigel/1207659,trzy-najwazniejsze-rzeczy-3-podstawowe-prawo-zycia

Generalnie dla wszystkich kierunków w tworzeniu własnej rzeczywistości istotne jest to jacy jesteśmy w wymiarze Obiektywnej Rzeczywistości. Tą Obiektywną Rzeczywistość stanowi Świadomość/Bóg/Absolut, który jest naszym wspólnym wyższym jestestwem. Wszystko to co dajemy życiu jest przyjmowane przez tę właśnie super jednostkę, na którą składają się wszyscy ci którzy istnieją.

Jej obecność przeplata się z indywidualnym jestestwem wszystkich tych, którzy biorą udział w Życiu. W tej chwili możemy odnieść się do Prawa Równowagi i zauważyć, że Dualizm objawia się w dwóch różnych stanach jaki Świadomość może przyjąć. Jednym stanem jest stan, w mniejszym lub większym stopniu iluzorycznego postrzegania rzeczywistości, a drugim stanem jest postrzeganie rzeczywistości takiej jaka ona jest.

Iluzją możemy nazwać wszystko to co nie stanowi sobą lub w jakimś nawet najmniejszym stopniu odbiega od obiektywnej rzeczywistości. To są te dwie równoważące się formy istnienia Świadomości w Życiu: obiektywna i taka która w jakikolwiek sposób odstaje od tej obiektywnej rzeczywistości (już najmniejsze odstąpienie sprawia, że staje się subiektywna).

Dajmy sobie jakiś przykład, który mógłby nam to zaprezentować. Postawmy sobie dobrze znane pytanie: Czy spadające drzewo wydaje dźwięk gdy spada, w momencie gdy nie ma nikogo kto mógłby to usłyszeć? I tak i nie. Dlaczego taka odpowiedź miałaby mieć sens? Otóż musimy się przyjrzeć temu bliżej, żeby te potwierdzenie i zaprzeczenie wyodrębnić.

Przyjrzyjmy się więc temu, co moglibyśmy uznać za odpowiedź na „tak.” Otóż, wszystko to co znajduje we Wszechświecie, w takiej lub innej formie jest częścią tej samej Świadomości reprezentującej jednostkę absolutną (będącej sumą wszystkich "mniejszych" świadomości jak mojej i Twojej); taki stan Świadomości reprezentuje pierwszą z dwóch równoważących się form jej istnienia i jest to obiektywna forma istnienia.

W takim stanie rzeczy Świadomość zajmuje pozycję, jakbyśmy mogli określić: Super Obserwatora. Jak byśmy mogli to odnieść do sytuacji ze spadającym drzewem, które wydaje dźwięk gdy upada i ewentualnym usłyszeniem tego dźwięku przez człowieka, którego moglibyśmy nazwać, po prostu, obserwatorem? Świadomość, w stanie absolutnym, który moglibyśmy odnieść do „Super Obserwatora” jest Wszystkim tym, co jest, jest drzewem, trawą, falą dźwięku i człowiekiem. To co postrzega Super Obserwator jest równoważne temu czym jest Obiektywna Rzeczywistość.

Kiedy człowiek, który jest obserwatorem i zarazem świadomością (podziałem Świadomości absolutnej) jego stan postrzegania charakteryzuje się z kolei tym, że jest to ten stan odstający od tej obiektywnej rzeczywistości w mniejszy lub większym stopniu, pozwalającym na iluzje itp. W takim stanie rzeczy postrzeganie tego samego przez świadomość (obserwatora) co Super Obserwator postrzega jako Obiektywną Rzeczywistość, jest możliwe tylko wtedy, gdy obie te części świadomości odbierają dokładnie to samo. Zazwyczaj tak nie jest, między tym co postrzega obserwator, a Super Obserwator znajdą się odstępstwa.

Inaczej wygląda sytuacja z perspektywy Super Obserwatora, który postrzega Obiektywną Rzeczywistość oraz to co postrzega obserwator, "zauważając" te rozbieżności w postrzeganiu.

Lubię to! Skomentuj15 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie