The Blue Light of Rigel
Prawda i Służba Innym
4 obserwujących
115 notek
20k odsłon
  48   0

Putin powiedział: Sensem życia jest miłość.

"Vladimir Putin is known for his sharp wit, but musings on love are a relative novelty. In an unexpected remark Friday, the Russian president spoke of the “meaning of life,” saying that for him “in general” it is love that matters.

Briefly digressing from politics, Putin ventured a philiosophical observation that “multifaceted” love is the basis of all actions and the essence of being.

“The meaning of our whole life and existence is love,” Putin told his audience at the 15th Congress of the Russian Geographical Society. “It is love for the family, for the children, for the motherland. This is a multifaceted phenomenon; it lies at heart of any of our behaviors.”

Putin, who chairs the board of trustees at the Russian Geographical Society, went on to express his hopes that “joint work” would help strengthen love for the motherland.

“It is exactly the top priority which all of us should go after, and I am absolutely sure that we will succeed,” he added.

Putin has spoken at length about the necessity to attract more interest in geography among younger Russians, saying it “can and should be one of the most interesting subjects in school.”

The president also suggested launching a National Geographical Quiz for testing knowledge in this field."

Źródło: https://www.oshonews.com/2014/11/10/putin-says-love-is-the-meaning-of-life/

Tłumaczenie automatyczne by DeepL:

"Władimir Putin znany jest z ostrego dowcipu, ale rozważania na temat miłości to względna nowość. W nieoczekiwanym piątkowym wystąpieniu prezydent Rosji mówił o "sensie życia", stwierdzając, że dla niego "generalnie" liczy się miłość.

Na krótko odchodząc od polityki, Putin zaryzykował filozoficzne spostrzeżenie, że "wielowymiarowa" miłość jest podstawą wszystkich działań i istotą bytu.

"Sensem całego naszego życia i istnienia jest miłość" - powiedział Putin zebranym na XV Zjeździe Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. "Jest to miłość do rodziny, do dzieci, do ojczyzny. Jest to zjawisko wielowymiarowe; leży u podstaw każdego z naszych zachowań".

Putin, który przewodniczy radzie powierniczej Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, wyraził dalej nadzieję, że "wspólna praca" pomoże wzmocnić miłość do ojczyzny.

"To jest właśnie najważniejszy priorytet, który wszyscy powinniśmy realizować, i jestem absolutnie pewien, że nam się to uda" - dodał.

Putin obszernie mówił o konieczności zwiększenia zainteresowania geografią wśród młodszych Rosjan, twierdząc, że "może i powinien to być jeden z najciekawszych przedmiotów w szkole".

Prezydent zaproponował również zorganizowanie Narodowego Quizu Geograficznego, sprawdzającego wiedzę z tej dziedziny."


Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale