2 obserwujących
25 notek
32k odsłony

Ostatnie komentarze

@Alexandra  Prosiłem o wskazanie, w czym encyklika Piusa XI podważa treść moich komentarzy. Nie zrobiła Pani tego, a  więc najwyraźniej w niczym. Przechodzi natomiast Pani do kolejnego papieża, Piusa XII - ale pytała mnie Pani o...
@Alexandra  Znam tę encyklikę, przez katolików jest ona zazwyczaj przedstawiana jak antynazistowska, ale jeśli pojawia się tam sprzeciw wobec niektórych elementów ideologii nazistowskiej, to w kontekście teologicznym i konfesyjnym, a nie...
@Alexandra  O przynależności do Kościoła decyduje chrzest - Hitler został ochrzczony jako katolik. Później nie został ekskomunikowany ani nie zaciągnął na siebie ekskomuniki.  Sam Kościół traktował nazistów jako ludzi wierzących...
@vitello  Wiem, że ekskomuniki nie trzeba ogłaszać, dlatego zaznaczyłem, że Hitler nie wyrzekł się katolicyzmu (nie był odstępcą od wiary) i nie zmienił wyznania (nie był heretykiem ani schizmatykiem). Ponownie więc pytam: jak mógł...
@vitello  Hitler nie został ekskomunikowany.  Nie zmienił wyznania, nigdy się publicznie nie wyparł katolicyzmu. Jak zatem mógł przestać być katolikiem?
@vitello  Hitler był zbrodniarzem, mocno grzeszył, czasem wypowiadał się krytycznie o chrześcijaństwie (ale raczej nie publicznie) – jednak chrześcijaństwo  zakłada, że wszyscy są grzeszni i sam grzech nikogo nie wyklucza z...
@poznanski Ateista nie posiada uczuć religijnych, ale posiada wiele innych uczuć, które mogą zostać urażone. Może posiadać uczucia związane ze swoimi przekonaniami. Czy uważa Pan, że powinno się w taki szczególny sposób, jak Pan...
@poznanski  Odwołuję się do powszechnego, słownikowego rozumienia obrazy jako  „uchybienia czyjejś godności osobistej”. W moich komentarzach nie poruszam spraw personalnych związanych z Pana osobą, a więc nie uchybiam Pana godności...
@fisher  Powróciliśmy do antyku, na szczęście, już kilkaset lat temu, kiedy paradygmat naukowy antycznych Greków zaczął przeważać nad religijnym, chrześcijańskim - dzięki czemu np. możemy komunikować się dziś przez Internet, a...
@alutek  1) Zauważyłem to, ale nietrafnie użyła Pani mojej formy. Odpowiadałem bowiem na Pani pytanie o powody „dla których ludzie uznają zabijanie potomstwa za złe”. Nie pytała Pani o powody wyłącznie moralne, a więc podałem...