Okiem ogrodnika
Rodzina i społeczeństwo, czyli - jak żyć?
99 obserwujących
1560 notek
559k odsłon
  127   1

Cywilizacja a Naród

Drugą opcją jest tworzenie wspólnoty przez równoprawnych członków, którzy władni są określić (i zmieniać) cel tworzenia wspólnoty (cel cywilizacyjny), a także drogę realizacji. W tym wypadku musi nastąpić konsensus w odniesieniu do wskazanych zasad (cywilizacyjnych), a tworzący wspólnotę są podmiotem cywilizacyjnym (jako grupa).

Rozważania dotyczące zasad cywilizacyjnych prowadzone były w innym miejscu. Tu chcę zająć się podmiotem cywilizacyjnym lub realizatorem celu cywilizacyjnego. W obu przypadkach, przy wskazanych różnicach, można mówić o NARODZIE.

Ta konstatacja mieści się we wcześniej uformowanym twierdzeniu, że to CYWILIZACJE KREUJĄ NARODY, FILOZOFIE (RELIGIE). NIGDY ODWROTNIE.

Owszem, gdy podmiot cywilizacyjny samodzielnie wyznacza zasady cywilizacyjne jest (staje się) narodem wolnym w oparciu o świadomość tak tworzonej wspólnoty, jednak również realizatorzy nałożonych zadań, mając świadomość wspólnych obowiązków i własnej pozycji mogą stanowić naród.

W realnych warunkach istotna jest akceptacja roli lub zakresu obowiązków na drodze realizacji celu cywilizacyjnego.

Ta świadomość bywa określana jako „duch (geniusz) narodu”.

Jest też oczywistym, że świadomość ta nie jest udziałem wszystkich członków społeczeństwa; pełna znajomość zasad dotyczy elit. Jednak ważny jest stopień rozumienia i akceptacji u pozostałej części. Oczywistym jest też, że pewna część społeczeństwa (na danym etapie rozwoju) może nie akceptować zasad cywilizacyjnych.

Obecnie dochodzi problem wielokulturowości, co wiąże się ze stosowaniem odmiennych zasad cywilizacyjnych; taka sytuacja prowadzi do destrukcji m - zgodnie z konstatacją prof. Konecznego – „nie można być cywilizowanym na różne sposoby”.

Dopiero przy wskazanych założeniach można i należy dokonać analizy porównawczej „pułapek charakteru narodowego”, które były przedmiotem rozważań prof. Bielenia.

Czy w myśl wskazanych zasad cywilizacyjnych można mówić o NARODZIE POLSKIM?

Moim zdaniem – jednoznacznie tak, a świadczy o tym, że występuje polska odmienność cywilizacyjna i to we wrogim środowisku innych cywilizacji.

Cechy polskości są jednoznacznie powiązane z zasadami cywilizacyjnymi na tyle odmiennymi, że można mówić o Cywilizacji Polskiej. Analiza tych cech wymaga dyskusji w szerszej i bardziej szczegółowej perspektywie.


Lubię to! Skomentuj12 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo