318 obserwujących
4858 notek
5897k odsłon
  451   0

Kolejny apel o dekomunizację Powązek Wojskowych

   dr Dariusz Fudali - ppłk w stanie spoczynku,
    Fundacja Red is Bad,
    Joanna i Józef Staniccy -  działacze społeczni,
    Fundacja Inicjatyw Patriotycznych,
    Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”,
    Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej,
    Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego,
    Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego,
    Stowarzyszenie Polskich Kombatantów-Obrońców Ojczyzny,
    Narodowe Zjednoczenie Wojskowe Mazowsze-Północ
Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie,
    Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego,
    Stowarzyszenie Lubuszanie Dla Rzeczpospolit,j
    Stowarzyszenie na rzecz międzypokoleniowego wspierania rozwoju człowieka „Matecznik”,
    Stowarzyszenie Dzieci Łączki z Podlasia,
    Stowarzyszenie Historyczne „Solidarność” Huty „Warszawa”,
    Stowarzyszenie Instytut Historyczny Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja-Owsianego,
    Stowarzyszenie „Internowani Mazowsza”,
    Stowarzyszenie Kombatantów – Duszpasterstwo Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej,
Stowarzyszenie Komitet Katyński,
    Stowarzyszenie „Dzieci Pomordowanych przez UB na Mazowszu”,
    Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego,
    Stowarzyszenie Kontynuatorów Pamięci o Zagładzie Narodu Polskiego „Prawo do Prawdy”,
Stowarzyszenie Katyń 2010,
    Mazowiecka Rada Działaczy Opozycji Demokratycznej,
Stowarzyszenie 13 Grudnia,
    Fundacja Ślązacy.pl,
Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
    Stowarzyszenie Godność
    Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Warszawa-Wschód,
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej  - Koło Pomorskie,
    Zarząd Obszaru Południowego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Krakowie
    Stowarzyszenie Solidarni 2010
    Fundacja im. Janusza Kurtyki
    Stowarzyszenie Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław",
    Stowarzyszenie Patriotycznye Głogów,
    Stowarzyszenie Klub Historyczny „Prawda i Pamięć”
    Towarzystwo Patriotyczne Fundacja Jana Pietrzaka
    Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ
    Stowarzyszenie Historyczne im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ,
    Stowarzyszenie Grupy Oporu
płk Marian Pawełczak- „Morwa -  adiutant cichociemnego mjr Hieronima Dekutowskiego -„Zapory”,
    płk Witalis Skorupka- “Orzeł” - żołnierz AK, Żołnierz Wyklęty
   por. Wacław Szacoń-„Czarny” -żołnierz AK, NOW, Żołnierz Wyklęty
    kpt. Wacław Legan- „Niedorostek” - Żołnierz Wyklęty 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, honorowy Prezes Koła Wileńsko Nowogródzkiego ŚZŻAK,
    kpt. Franciszek Chrostowski - Żołnierz Wyklęty,
    Joanna i Andrzej Gwiazdowie - legendy "Solidarności",
    Krzysztof Wyszkowski, działacz Wolnych Związków Zawodowych,
    Jan Karandziej - działacz Wolnych Związków Zawodowych,
    Ewa Kubasiewicz -działaczka niepodległościowa w PRL,
    Zofia Kwiatkowska - działaczka niepodległościowa w PRL,
    Wiesław Ukleja -działacz niepodległościowy,
    drr inż. Romuald Rajs - syn kpt. Romualda Rajsa- “Burego”,
    Witold Mieszkowski - architekt-urbanista, syn zamordowanego komandora Stanisława Mieszkowskiego,
   Romuald Rzeszutek, inicjator budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych w Mielcu,  

   synowie niepodległościowca śp. Zygmunta Goławskiego: Krzysztof Goławski z rodziną, Zygmunt Wiesław Goławski z rodziną,
    Adam Macedoński -działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Romuald Szeremietiew -działacz niepodległościowy, profesor w Akademii Obrony Narodowej i w Akademii Sztuki Wojennej,
    Adam Słomka -Konfederacja Polski Niepodległej,j
    Nina Milewsk - gdańskadziałaczka opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Andrzej Mela - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Adam Borowski - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Janusz Fatyga - prezes Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989 w Krakowie,
    Zygmunt Miernik -  działacz opozycji antykomunistycznej w PRL
    Tadeusz Wołyniec - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, represjonowany z powodów politycznych,
    Stefan Kucharzewski - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współzałożyciel KPN,
    Stanisława Korolkiewicz -działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Leszek Duklanowski - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Waldemar Reginiewic - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Jerzy Leoniak -  działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Sławoj Kigina -działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Zygmunt Bąk -  działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Zenon Lasoń - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Piotr Mostowski - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, Białogard
Stanisław Trzuskowski, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Urszula Kostuch -działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Wiesław Norman - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    Tadeusz Stańsk -  prezes Fundacji Walczących o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych
    Krzysztof Lancman -członek Zarządu Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoj- Owsianego,
    Antoni Lenkiewicz -  działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,
    ks. prałat Józef Roman Maj - duchowy opiekun środowisk niepodległościowych,
    prof. Paweł Bromski -Wyższa Szkoła Administracji i Stosunków Międzynarodowych,
    Waldemar Pernach -działacz niepodległościowy,
    Aniela i Stanisław Sakwa - działacze niepodległościowi,
    Tadeusz Dudkiewicz - prezes Stowarzyszenia Towarzystwo Patriotyczne Radomsko,
    Leonard Kapiszewski - przewodniczący Mazowieckiej Rady Kombatanckiej,
    Elżbieta Królikowska-Avis - działaczka niepodległościowa,
    Sławomir Krupiński -działacz niepodległościowy,
    Ewa Tomaszewska - działaczka „Solidarności”,
    Marek Głowacki - Grupy Oporu,
    prof. Wojciech Polak - historyk, Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu 
Społecznego w PRL, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
    prof. Grzegorz Kucharczyk - historyk, PAN,
    prof. Jan Żaryn -historyk, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego,
    prof. Tomasz Panfil - historyk, KUL, IPN,
    prof. Marek Jan Chodakiewicz - profesor w The Institute of World Politics w Waszyngtonie,
    dr hab. Hanna Karp - wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,
    dr Bohdan Urbankowski - filozof, pisarz,
    dr hab. Bogusław Kopka - historyk,
    dr Wojciech Muszyńsk - historyk,
    prof.Anna Matuchniak-Mystkowska - socjolog,
    Jan Mystkowski -emerytowany operator filmowy i telewizyjny,
    Łukasz Korwin -reżyser filmowy,
    Krzysztof Skowroński - prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, redaktor naczelny Radia Wnet,
    Jacek Karnowski - redaktor naczelny tygodnika„Sieci”,
    Michał Karnowski -  „Sieci”,
   T  omasz Sakiewicz - redaktor naczelny „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie”,
    Dorota Kania - publicystka, pisarka, redaktor naczelna TV Republika,
    Jerzy Kłosińsk -  dziennikarz, pisarz,
    Jerzy Jachowicz - publicysta,
    Mateusz Wyrwich- publicysta,
    Joanna Łukasiewicz-Wyrwich - publicystka,
    Ewa Stankiewicz -dziennikarka, dokumentalistka,
    Jan Pospieszalski - dziennikarz,
    Wojciech Reszczyński, dziennikarz,
    Paweł Nowacki -dziennikarz,
    dr Józef Wieczorek -dziennikarz,
    Krzysztof Świąte k- Polskie Radio 24,
    Ryszard Gromadzk - PR 24, „Do Rzeczy”,
    Andrzej Rafał Potocki - „Sieci”,
    Robert Tekieli - dziennikarz,
    Grzegorz Górny - publicysta,
    Michał Rachoń - dziennikarz,
    Katarzyna Gójska - „Gazeta Polska”, „Nowe Państwo”,
    Adrian Stankowski  - redaktor naczelny portalu „Gazeta Polska Codziennie”,
    Jacek Sobala - dziennikarz,
    Wojciech Wybranowsk - dziennikarz, publicysta,
    Witold Gadowski - dziennikarz, publicysta,
    Cezary Gmyz -  dziennikarz,
    Sławomir Jastrzębowsk - dziennikarz, publicysta,
    Wiktor Świetlik - publicysta,
    Antoni Trzmiel - TVP, PR 24, „Do Rzeczy”,
    Mirosław Skowron, -  PR 24,
    Grzegorz Wierzchołowski - redaktor naczelny portalu niezalezna.pl,
    Cezary Krysztopa - portal tysol.pl,
    Tomasz Kolanek - dziennikarz,
    Jarosław Wróblewski – dziennikarz, autor książek historycznych,
    Zbigniew Kupisiewicz - sygnatariusz Porozumienia Dąbrowskiego, twórca biuletynu „Wolny Związkowiec”, więzień polityczny PRL,
    Andrzej Sobieraj -więzień polityczny PRL, na uchodźstwie w Australii od 1983 do 1994, były radny miasta Radom,
    Ryszard Nikodem - działacz „Solidarności”  Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień poityczny. PRL,
    dr hab. inż. Krzysztof Gosiewski - działacz „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i podziemia, więzień polityczny PRL, profesor Instytutu PAN,
   Sławomir Czyż - działacz NZS, KPN i podziemia, radca prawny
    Andrzej Sikora, działacz „Solidarności" i podziemia, więzień polityczny PRL,
   Zbyszek Klich, działacz „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i podziemia, więzień polityczny PRL,
   Adam Kalita - działacz NZS i podziemnej „Solidarności” Regionu Małopolska, radny miasta Krakowa,
   dr Andrzej Anusz - działacz podziemnego NZSdr socjolo, wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
    Bogusław Bardon,-działacz podziemia, więzień polityczny PRL,
    Ewald Kudla, działacz „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL,
   Jacek Smagowicz - działacz opozycji przedsierpniowej, „Solidarności” i podziemia Regionu Małopolska, więzień polityczny PRL, członek władz „Solidarności” po 1989 roku,
dr Jerzy Bukowski, harcerz, filozof,, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego,,rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych   w Krakowie, były reprezentant prasowy płk. Ryszarda Kuklińskiego w Kraju,
Ryszard Majdzik, działacz „Solidarności” i KPN Regionu Małopolska, więzień polityczny, syn Żołnierza Wyklętego Mieczysława Majdzika, radny miasta Skawina
   Krzysztof Tenerowicz, - działacz „Solidarności” i podziemnej Solidarności Walczącej we Wrocławiu, szef Radia Podziemnego SW, były radny miasta Wrocław,
   Andrzej Szkaradek, działacz „S” i podziemia Regionu Małopolska, więzień polityczny PRL,
   Krzysztof Bzdyl - członek założyciel KPN, więzień polityczny PRL,

Lubię to! Skomentuj18 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka