Wszystko o oddłużaniu.
Oddłużanie. Upadłość konsumencka oraz przedsiębiorców. Sprawy sądowe i pisma procesowe. www.conectum.pl Oddłużanie. Upadłość konsumencka. Kredyty oddłużeniowe. Prawo. Conectum. Wszystko co chciałbyś wiedzieć o oddłużaniu.
1 obserwujący
45 notek
51k odsłon
  249   0

Polska w UE, a 25. rocznica wprowadzenia podatku VAT.

VAT w UE
VAT w UE

Dzisiaj 25 rocznica wprowadzenia #VAT. Może warto opowiedzieć się za ujednoliceniem i obniżką VAT np. do 15%. Idąc w ślad np. partii Wolność ?? ????

Na 25-lecie co powinieneś wiedzieć o VAT w Polsce i UE.


Podatek od towarów i usług VAT obowiązuje we wszystkich krajach UE. Ma on już swoją długą historię. Najwcześniej wprowadziła go Francja (w 1954). W roku 1967 Rada UE nałożyła obowiązek płacenia tego podatku, jako podatku konsumpcyjnego dotyczącego towarów i usług, na wszystkie państwa członkowskie. 

VAT EU Unia Europejska a VAT

W Polsce wprowadzono go w 1993 r. A intencją i celem ustawodawcy było osiągnięcie jak największych wpływów do budżetu państwa, przy najmniejszym oddziaływaniu na przedsiębiorców i obciążaniu konsumenta ostateczną ceną towarów i usług podlegających opodatkowaniu. Wypada w tym miejscu dodać, że w związku z wymogiem harmonizacji polskiego prawa podatkowego, po przystąpieniu w 2004 r. do UE, obecnie obowiązuje ustawa z dnia 11 marca 2004, z późniejszymi uzupełnieniami Podatek VAT, stanowiąc 45%–50% wpływów podatkowych ogółem, realizuje podstawowy cel ustawodawcy, jakim jest zapewnienie jak największych wpływów do budżetu państwa, natomiast w obecnej formie nie spełnia cech tzw. dobrego podatku, gdyż różnicując rynki lokalne, w sposób który powoduje nierówne traktowanie, a co za tym idzie – w pewien pośredni sposób – prowadzi do nierównej konkurencji pomiędzy podmiotami krajów UE.

Ponadto równocześnie generuje, z uwagi na swoją specyficzną konstrukcję, wiele nielegalnych procedur, do których można zaliczyć tzw. karuzele podatkowe. W związku z powyższym zasadne jest pytanie: w jaki sposób podatek VAT, w obecnej formie, wpływa na konkurencyjność produktów i usług wytwarzanych w różnych krajach Unii Europejskiej?

Karuzele Podatkowe? Ministerstwo podpowiada: [LINK]

Ocena podatku VAT.

Z dotychczasowych ocen wynika, że podatek VAT, w obecnej swojej formie, nie posiada cechy ekonomicznie dobrego podatku, gdyż nie zapewniając równego traktowania podmiotów krajów Wspólnoty może dostarczać argumentu za przenoszeniem działalności do krajów o korzystniejszym systemie podatkowym. Oceniając podatek VAT nie można też bezkrytycznie przyjmować dość powszechnego poglądu, że tego typu podatek, dzięki stosowanemu w praktyce mechanizmowi naliczeń i odliczeń, nie wpływa na wysokość obciążeń przedsiębiorców i tym samym jest neutralny. Oceniając rozwiązania w zakresie podatków nie można brać pod uwagę wyłącznie jednej strony rynku, ale cały proces, w którym ostatnią fazą jest konsumpcja. Zatem, skoro VAT jest podatkiem konsumpcyjnym, płaconym w cenach kupowanych wyrobów, a tym samym odczuwalnym przez konsumenta, który nie ma prawa do jego odliczania, nie może być podatkiem neutralnym według kryterium jego wpływu na konkurencyjność produktów na rynku Wspólnoty.

Głównie dlatego, że zróżnicowanie stawek podatkowych w krajach Unii na takie same oraz substytucyjne produkty i usługi powoduje zróżnicowanie cen tego samego produktu i usługi, zależnie od stawki VAT w danym kraju. Zróżnicowanie stawek podstawowych i obniżonych stawek podatku VAT w krajach UE ma istotny wpływ nie tylko na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, ale także na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w krajach Wspólnoty. 

Czynności podlegające opodatkowaniu VAT.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają następujące czynności:

-sprzedaż towarów i usług

-eksport i import towarów lub usług

-świadczenie usług oraz przekazywanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy

-zamiany towarów, zamiany usług, zamiany towaru na usługi i zamiany usług na towar

-darowizny towarów

-przekazanie przez podatnika towarów oraz świadczenie usług na potrzeby osobiste podatnika , wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników,

-wydanie towarów lub świadczenie usług w zamian za wierzytelności

-wydanie towarów lub świadczenie usług w miejsce świadczenia pieniężnego,

-dostarczenie produktów rolnych, na podstawie umowy kontraktacji,

-świadczenie odpłatnych usług bez pobrania należności,

-wydanie towarów lub świadczenie usług w zamian za czynności nie podlegające opodatkowaniu


VAT w UE, czyli dlaczego taki ważny. Składowe dochodów Unii Europejskiej.

Źródła dochodów Wspólnoty Europejskiej zmieniały się w ciągu lat. Europejska Wspólnota Węgla i Stali, która ma własny budżet operacyjny , była zawsze finansowana przez podatek nałożony na przedsiębiorstwa zajmujące się produkcja węgla i stali. Ogólny budżet Wspólnoty był początkowo finansowany przez system narodowych składek, opartych głównie na produkcie krajowym brutto ( PKB) państw członkowskich roku 1970 zdecydowano zastąpić te składki przez tzw. Fundusze własne Wspólnoty. Obecnie składają się one z czterech oddzielnych elementów:

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka