17 obserwujących
229 notek
80k odsłon
181 odsłon

Rodowód Hitlera a plemienna żydowska nienawiść.

Wykop Skomentuj

image

Powyżej: podobieństwo rodzinne? Ani trochę, ale niektórzy to sobie wyobrażają. To porównanie zdjęć znajduje się na stronach internetowych jako dowód linii Rothschilda Hitlera!

… I historia Frankenbergera
Zamiast całkowicie chybionych plotek Langera, Waite przedstawia kolejną fałszywą historię o innym „żydowskim dziadku”, która również „krążyła” od lat, na dowód, że babka Hitlera ze strony ojca pracowała jako kucharka w domu żyda Leopolda Frankenbergera, zanim urodziła ojca Hitlera jako nieślubne dziecko.
    Hitler martwił się, że może być szantażowany tym żydowskim dziadkiem i nakazał swojemu prywatnemu prawnikowi, Hansowi Frankowi, zbadać jego rodowód. Frank powiedział Fuehrerowi, że jego babcia zaszła w ciążę, pracując jako służąca domowa w żydowskim domu w Grazu.
    Fakty w tej sprawie są przedmiotem sporu - i był to bardzo długi spór. Celem nadrzędnego znaczenia psychologicznego i historycznego nie jest to, czy to prawda, że ​​Hitler miał żydowskiego dziadka, ale czy wierzył, że to może być prawda.

Zaraz potem kłamie, kiedy pisze: „Uwierzył w to, a fakt ukształtował zarówno jego osobowość, jak i jego politykę publiczną”.

Nie, Hitler w to nie wierzył, a cała historia Hansa Franka jest fałszerstwem, wymyślonym w umyśle skazanego człowieka pod presją „oczyszczenia sumienia”. Nie było listu szantażującego od siostrzeńca Hitlera, Patricka, i nie było żadnej rodziny Frankenbergerów, która miała mieszkać w Grazu. [Współcześni historycy obalili tę możliwość, ponieważ Żydów wypędzono z Grazu w XV wieku i nie pozwolono im wrócić do lat 60. XIX wieku, kilka dekad po urodzeniu Aloisa [5].]

Amerykański żydowski psycholog G. M. Gilbert został wysłany do Europy jako oficer wywiadu wojskowego i został mianowany psychologiem więziennym dla niemieckich więźniów. Później napisał w swojej książce „Nuremberg Diary” na s. 19: „On [Hans Frank] i Albert Speer byli jedynymi oskarżonymi, którzy okazali prawdziwe wyrzuty sumienia za zbrodnie wojenne…”  Powinien był również dodać, że tylko oni mówili źle z perspektywy czasu o Adolfie Hitlerze, ten pierwszy miał nadzieję oczyścić się przed Bogiem, ten drugi chciał oczyścić swoją reputację przed swoimi nowymi ziemskimi mocodawcami.
 
PRAWDZIWA GENEALOGIA HITLERA
Oto główni krewni Adolfa Hitlera:
Maria Schicklgruber, babcia ze strony ojca
Johann Georg Hiedler, domniemany, oficjalny dziadek ze strony ojca
Johann Nepomuk Hüttler, prawdziwy dziadek ze strony ojca i pradziadek ze strony matki
Johann Baptist Põlzl, dziadek ze strony matki
Klara Hitler, matka
Alois Hitler, ojciec
Paula Hitler, siostra
Alois Hitler, Jr., przyrodni brat (druga żona jego ojca)
Angela Hitler Raubal, przyrodnia siostra (druga żona ojca)
Geli Raubal, siostrzenica (przez swoją przyrodnią siostrę Angelę)
Leo Raubal Jr, bratanek (przez swoją przyrodnią siostrę Angelę)
William Patrick Hitler, siostrzeniec (przez swojego przyrodniego brata Aloisa, Jr)

Na tej stronie familypedia.wikia.com/wiki/Adolf_Hitler_%281889-1945%29 znajduje się dokładna tabela genealogiczna. Jedynym uzupełnieniem, które należy wprowadzić, jest powiązanie Marii Anny Schicklgruber i Johanna Nepomuka Hüttlera jako związku pozamałżeńskiego, który doprowadził do narodzin dziecka Aloisa Schicklgrubera w 1837 r. (Patrz Werner Maser, poniżej). We wszystkich innych aspektach rodowód jest zgodny z badaniami przeprowadzonymi i zaakceptowanymi przez wszystkich historyków i genealogów. Nie ma tam ani Żydów ani żydowskich powiązań.

Werner Maser, niemiecki historyk i autor kilku poważnych książek o Hitlerze, został opisany w jego nekrologu w „London Times” jako „jeden z pierwszych niemieckich historyków, który traktował okres nazistowski jako pole badań naukowych” [5].
Potwierdza to jego niezwykle dokładna praca polegająca na śledzeniu pochodzenia i rodowodu  Adolfa Hitlera w jego książce Hitler: Legend, Myth and Reality, opublikowanej w języku niemieckim w 1971 r., w języku angielskim w 1973 r. Dochodzi on do wniosku, że dziadkiem Hitlera był Johann Nepomuk Hüttler, niemiecki rolnik mieszkający w Spital, w regionie Waldviertel w Cesarstwie Austro-Węgierskim.
Ta książka i zawarte w niej informacje są dostępne od 40 lat, ale teoretycy spiskowi, którzy chcą wierzyć, że Hitler był Rotszyldem  lub tylko częściowo żydem, ignorują to. Śledztwo Masera obejmowało osobiste wycieczki, aby przejrzeć zapisy kościoła i chrztu, wywiady z krewnymi, spadkobiercami, uczniami i przyjaciółmi z dzieciństwa. Na strychu u jednego z kuzynów Hitlera odkrył materiał, którego biografowie poszukiwali od pół wieku, w tym dużą liczbę listów i notatek własnoręcznie napisanych przez Hitlera.
 
USTALENIA WERNERA MASERA
1. Bezsporne jest, że Adolf Hitler urodził się ze związku Aloisa Hitlera i Klary Pölzl. Alois urodził się jednak jako Schicklgruber, ponieważ jego matka Maria Anna Schicklgruber była niezamężna. [W tamtych czasach nie było to niezwykłym wydarzeniem w austriackich wioskach.]
2. Maria Anna Schicklgruber nie była biedną pokojówką, która pracowała dla zamożnych rodzin żydowskich. Była córką Johanna Schicklgrubera, dobrze prosperującego rolnika posiadającego dobrze wyposażone gospodarstwo we wsi Strones oraz Theresy Pfseisinger, urodziła się w 1795 r. i jest opisywana przez Masera jako oszczędna, powściągliwa i wyjątkowo  bystra wieśniaczka. Wygląda na twardą i nieugiętą, co zostało przekazane w cechach jej synowi Aloisowi i wnukowi Adolfowi.
3. Brat Marii Anny Schicklgruber, Jakob, kupił rodzinną farmę od ojca za 3000 guldenów, gdy ojciec miał zaledwie 53 lata. Matka Marii, Theresia, właśnie odziedziczyła 210 guldenów z całkowitego majątku ojca wynoszącego 1054 guldenów, więc rodzice czuli się wystarczająco zamożni, aby przejść na emeryturę. Aby spojrzeć na wartość 3000 guldenów w perspektywie: krowę w tym czasie można było kupić za 10 do 12 guldenów; rasowa locha kosztowała 4 guldeny; łóżko małżeńskie + pościel 2 guldeny; zajazd ze stajnią mógł mieć  wartość od 450 do 500 guldenów. Jak widać, 3000 guldenów było znaczną kwotą.
4. Maria Anna, w wieku 26 lat, odziedziczyła 74,25 guldenów po śmierci matki w 1821 roku. Trzymała tę kwotę w Funduszu Sierot do 1838 roku, zarabiając 5% odsetek. Do tego czasu wartość wzrosła do 165 guldenów, ponad dwukrotnie więcej niż pierwotnie. Jej syn urodził się dopiero w czerwcu 1837 r., kiedy miała 42 lata.
5. Odmówiła ujawnienia nazwiska ojca swojego dziecka, mimo, że kapłan się tego domagał. W ten sposób dziecko mogło otrzymać tylko jej  nazwisko. Ta silna kobieta wyszła za mąż w 1842 r. - pięć lat po urodzeniu syna - za mężczyznę o nazwisku Johann Georg Hiedler z wioski Spital. Gdyby on był ojcem Aloisa, Maria Anna z pewnością nazwałaby go tak, kiedy pobrali się i zalegalizowali jej syna, ale nie zrobiła tego. Wpisu dokonano w rejestrze chrztów w Döllersheim, w którym pobrali się, ale dopiero dziesięć lat po jej śmierci! Odpowiedzialny za to był młodszy brat Hiedlera, Johann Nepomuk Hüttler, w którego domu młody Alois zamieszkał w wieku 5 lat, po ślubie matki z Hiedlerem [6].
6. Więc… mamy nieślubnego syna Marii Schicklgruber Heidler, Aloisa, który będzie mieszkać w domu brata swojego ojczyma - „wuja”. Maser wyjaśnia to w ten sposób: Hiedler, w tym czasie 50 letni i nigdy wcześniej nie żonaty, może był urażony i / lub zirytowany obecnością małego dziecka, które nie było jego. Ale bardziej prawdopodobne jest, że Johann Nepomuk, znacznie młodszy 35-latek, który był żonaty w momencie poczęcia Aloisa, mógł teraz powitać syna, jako „siostrzeńca”, w swojej rodzinie, nie wzbudzając podejrzeń żony.
7. Według Masera wszystkie doniesienia mówią, że Alois był szczęśliwy w domu swojego „wuja”, w którym miał „kuzynów” i bardziej  wesołe życie rodzinne niż w przypadku 47-letniej matki i jej nowego męża.
8. Maria Anna Hiedler zmarła w 1847 r. w wieku zaledwie 52 lat. Alois z własnej inicjatywy nie szukał legitymacji prawnej. Status urodzenia nie przeszkodził mu w karierze, w której osiągnął bardzo szanowaną pozycję urzędnika celnego; nie sprawiało mu też to kłopotu osobiście. Był znany jako tolerancyjny,  nowocześnie myślący, niezbyt religijny. Jego druga żona Franziska Matzelsberger urodziła syna nieślubnego, kiedy ją poślubił i przyjął tego syna do swojego  domu. Dopiero w latach 1874–1876 zmienił nazwisko na Hitler. Hitler ma niemal identyczny dźwięk jak Hüttler.
9. W 1876 r. Franz Schicklgruber, zarządca na majątku swojej siostry Marii Anny, przekazał swojemu siostrzeńcowi Aloisowi 230 guldenów. To właśnie teraz Alois podpisał swoim nazwiskiem  „Hitler”, wypowiadając je nieco inaczej niż Hüttler. Maser komentuje, że rodzina Schicklgruber była bez wątpienia dumna z tego, jak dobrze Alois sobie poradził i zadbała o to, by otrzymał większość spadku po swojej matce.
10. Ojcostwo Żyda Rothschilda i Frankenbergera jest wykluczone z powodu braku dowodów, że Maria Anna Schicklgruber kiedykolwiek pracowała dla rodziny żydowskiej w Grazu lub Wiedniu.
11. Historia Żyda Frankenbergera: Hans Frank, który w latach 1939–1945 był  generalnym gubernatorem na okupowanych terenach Polski, jest odpowiedzialny za fałszywą historię którą napisał  z pomocą kapelana armii amerykańskiej Sixtusa O'Connera, przed śmiercią Franka z wyroku Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze. Wymyślił historię, że Schicklgruber pracowała jako kucharka w domu rodziny żydowskiej w Grazu w Austrii, kiedy urodziła syna. W swoim „raporcie” ta rodzina miała 19-letniego syna. [Należy pamiętać, że Maria Anna miała 42 lata, o czym Hans Frank prawdopodobnie nie wiedział.] Ponadto  twierdził, że rodzina o imieniu Frankenberger wypłacała zasiłek alimentacyjny Marii Annie przez 14 lat [co sprawia, że ​​żydzi wyglądają na odpowiedzialnych i honorowych]. Ale historia jest fałszywa od początku do końca. Oto niektóre z głównych powodów:
 A) Od końca XV wieku do dekady po śmierci Marii Anny w Grazu nie mieszkał żaden Żyd. Zostali wydaleni przez cesarza Maksymiliana I w 1496 r. z prowincji Styrii, w tym z Grazu. W 1781 r. za czasów Józefa II pozwalano im wejść, ale tylko na kilka tygodni, podczas Wielkiego Postu i Święta św. Idziego na coroczne jarmarki, po uiszczeniu określonej kwoty. Dwa lata później prawa te zostały ponownie ograniczone i do 1860 r. obowiązywało prawo, że żaden żyd nie może wjechać do prowincji.
B) Żaden mieszkaniec o nazwisku Frankenberger nie jest wymieniony jako mieszkający w Grazu w tym czasie.
C) Zapisy z lat 1821–1838 dotyczące pieniędzy Marii Anny w Funduszu dla Sierot nie wykazały zmiany adresu w 1836 czy 37 roku. Co więcej, jako poddana wtedy „Lordship of Ottenstein” nie mogła być nieobecna przez dłuższy czas bez odnotowania tego.
D) Frank napisał w swoim raporcie, że Adolf Hitler powiedział mu w rozmowie, że wiedział, że w jego rodzinie nie ma żydów, ponieważ rozmawiał o tym z ojcem i babcią. Ale Hitler nie mógł tego powiedzieć - jego babcia nie żyła, zanim jeszcze się urodził! To pokazuje, że cała historia Hansa Franka jest z gruntu fałszerstwem - w tym ta część o „badaniu sprawy Hitlera”.
12. Historia Rothschilda w Wiedniu: jest obalona z tych samych powodów. Maria Anna Schicklgruber nie odwiedziła Wiednia ani nie mieszkała w tym mieście. Nie ma też danych o tym, kim byli ci Rotszyldowie, ani ich adresu, ani innych niezbędnych informacji.
13, Patrick Hitler: Kolejna plotka o rzekomym artykule w paryskim Soir, w którym bratanek Hitlera [jego przyrodniego brata Aloisa, Jr.], Patrick, opisał swojego wuja Adolfa jako wnuka grazańskiego Żyda imieniem Frankenreither. Maser odnalazł  numer tej "nieistniejącej" gazety podczas podróży do Paryża i stwierdził, że zawiera dwie strony i sześć ilustracji historii Patricka Hitlera, ale nie ma tam żadnych aluzji do żydowskich przodków Hitlera.

UWAGI I INNE USTALENIA WERNERA MASERA
1. Maser uważa, że ​​Johann Nepomuk Hüttler i Alois zdecydowali o zmianie nazwiska zgodnie z życzeniami Marii Anny. Spadek został przekazany w tym samym roku, w którym Alois zapisał swoje  nazwisko jako Hitler. Zapis chrzcielny nadal wymienia Johanna Georga Hiedlera  jako ojca Aloisa, ale Alois postanowił przeliterować to imię jako Hitler.
2. Klara Pölzl, trzecia żona Aloisa, matka Adolfa, była wnuczką Johanna Nepomuka Hüttlera i jego żony Ewy Marii [Decker], co czyni ją siostrzenicą męża Aloisa. Była uważana za jego siostrzenicę, ponieważ Alois był Schicklgruber, a Klara była Decker po stronie matki. Hüttler zmarł w 1888 r., Adolf urodził się w 1889 r.
3. Dziadkiem  Adolfa Hitlera od strony matki był Johann Baptist Põlzl, rolnik mieszkający w Spital. Dziadkiem ze strony ojca był Johann Nepomuk Hüttler, również rolnik Spital. Maser twierdzi, że istnieje wyraźne podobieństwo rodzinne między wszystkimi krewnymi w Spital, którzy wywodzą się od Hüttlera, a niektórzy z nich są bardzo podobni do Adolfa Hitlera. Hitler odwiedził Spital w 1905, 1906 i 1908 r. i kilkakrotnie przebywał na urlopie podczas pierwszej wojny światowej. Znał swoich krewnych i wiedział wiele o historii swojej rodziny.

Przypisy końcowe
1. http://www.tallarmeniantale.com/shaw-hovannisian.htm
2. To pierwsza wzmianka o „żydowskich rodzicach chrzestnych”. Pojawia się nieoczekiwanie jako „domysł” Langera. Intencją jest wyraźnie pokazanie Żydów jako dobrych, współczujących i uczciwych ludzi, którzy „przejrzeli” bezużytecznego Hitlera - stawiając żydów w lepszej pozycji moralnie, finansowo i edukacyjnie.
3. Jeden z „informatorów” Langera, zatrudniony przez Hitlera w Wiedniu jako agent do sprzedaży jego obrazów. Ich relacje biznesowe trwały 8 miesięcy. W tym czasie Hitler pozwał Hanischa do sądu za nieprzekazanie pieniędzy, które był winien Hitlerowi. Hanisch został uznany za winnego i spędził krótki okres w więzieniu.
4. Walter C. Langer, The Mind of Adolf Hitler, Basic Books, 1972, str. 111-113.
5. W swojej książce o Trybunale w Norymberdze, zatytułowanej "Proces Narodu", Maser twierdzi, że architekt Hitlera, Albert Speer, którego sąd skazał tylko na wyrok więzienia, zawarł tajną umowę z głównym amerykańskim prokuratorem Robertem Jacksonem.
6. Ojcem Johanna Georga Hiedlera, urodzonego w 1792 r. i Johanna Nepomuka Hüttlera, urodzonego w 1807 r., był Martin Hiedler, urodzony w 1762 r. Johann Nepomuk postanowił przeliterować imię jako Hüttler, a może był to błąd kapłana lub duchownego.
 

Na podstawie https://carolynyeager.net/fake-legends-adolf-hitler%E2%80%99s-%E2%80%9Cjewish-grandfather%E2%80%9D

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale