17 obserwujących
244 notki
83k odsłony
144 odsłony

Ale szopka! Talmudysta z Bronksu obrońcą krzyża.

Wykop Skomentuj1

Praktykujący żyd, wystąpił z jarmułką na głowie przed Wielką Izbą ETPC w obronie ukrzyżowanego...także w imieniu Rosji.

Ktoś może zapytać, jak to możliwe, że talmudysta z paszportem amerykańskim może swobodnie kształtować prawo Unii Europejskiej i mieć wpływ na prawo np. Federacji Rosyjskiej.

"Prof. Joseph Halevi Horowitz Weiler, amerykański prawnik pochodzenia żydowskiego, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i unijnego, od października 2013 r. rektor Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji."

"Uczestniczył w panelach arbitrażowych WTO i NAFTA, brał udział w pracach nad tekstem Deklaracji Praw i Wolności Człowieka Parlamentu Europejskiego. Jest również członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk oraz szefem komitetu redakcyjnego dwóch międzynarodowych czasopism prawniczych: „European Journal of International Law” (EJIL) i „International Journal of Constitutional Law” (ICON)."

1 czerwca 2019 r. na Spotkaniu Młodych pod Bramą Rybą na Lednicy Weiler rzekł:

„Tak naprawdę to, o co toczy się bitwa to prawa, więcej i więcej praw. Dlatego na was młodych ludziach, tu w Polsce, spoczywa wielka odpowiedzialność. Musicie zrobić dwie rzeczy – z jednej strony bronić wolności, demokracji i praw człowieka, o które Polska walczyła i przelewała krew od zawsze, z drugiej w waszym życiu musicie bronić tej cywilizacji, z której wychodzicie, cywilizacji chrześcijańskiej. Przyjmijcie to od waszego starszego brata”

"Tak naprawdę to, o co toczy się (krwawa) bitwa to prawa, więcej i więcej praw."

Należy zapamiętać to zdanie wypowiedziane do polskiej młodzieży przez żyda, który nawet już nie ukrywa, że w Europie od co najmniej 1945 r. toczy się jego brudna wojna przeciwko Narodom.

Jest zastanawiające, że my ludzie będąc najbardziej społecznym z gatunków na tej planecie, nie mamy praw jako społeczności, a tylko prawa, jako bezbronne w gruncie rzeczy  jednostki. Na okrągło słyszy się o prawach żydowskich, ale czy ktokolwiek słyszał o prawach społeczności do zadecydowania kto ma do niej należeć?

Prawa człowieka właśnie dlatego są absurdem, że odwołują się do moralności, ponieważ to, co jest dobrem, a co złem na sto procent wynika z kontekstu społecznego, w którym aktualnie! żyjemy. To społeczeństwa przyznają prawa swoim członkom, a społeczeństwa te nie mogą oferować żadnego prawa, które nie jest oparte na osiągnięciach (poświęceniu i pracy) poprzednich pokoleń. Kiedy ponad tym społeczeństwem "wybieramy" ludzi (mniejszości) i nadajemy im prawa, niszczymy własny Naród i własną kulturę.

Zasięg obowiązywania żydowskiej konwencji praw człowieka powoduje nieograniczony napływ imigrantów do Europy.

Cyt: "Z praw i wolności konwencyjnych mogą korzystać wszystkie osoby pozostające pod jurysdykcją (władzą) państw-stron Konwencji. Są to przede wszystkim obywatele tych państw, ale również obcokrajowcy odwiedzający te państwa, a więc zarówno obywatele innych państw, jak i bezpaństwowcy – osoby nieposiadające żadnego obywatelstwa  Zastosowanie konwencji nie jest ograniczone do terytorium określonego państwa, ale może rozciągać się poza nie. Tak więc z praw i wolności konwencyjnych można skorzystać na pokładzie samolotu, statku morskiego czy statku kosmicznego należącego do tego państwa strony konwencji."

Za te "prawa" żyd René Samuel Cassin otrzymał nagrodę Nobla, a teraz, jak nie tak dawno stwierdził prof. Wojciech Popiołek na Kongresie Prawników Polskich, prawa człowieka mają być SUWERENNE wobec wyborców:

"W demokratycznym państwie prawnym suwerenem nie są wyborcy. Suwerenem są  prawa człowieka znajdujące się w prawie, a na straży tych wartości stoją niezależne sądy [ETPC] i niezawiśli sędziowie."

W kontekście tej niewątpliwie koszernej wykładni prawa warto przypomnieć rozdmuchaną przez media do granic absurdu żydowską "bitwę o krzyż", która do dnia dzisiejszego odbija się czkawką:

Blogerka Wiesława (Salon24, 7 grudnia 2019 r.) napisała:

"W czerwcu 2010 roku przed Wielką Izbą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu odbyło się przesłuchanie stron w związku z odwołaniem się rządu włoskiego od wyroku uznającego obecność krzyża we włoskiej szkole za naruszenie Konwencji Europejskiej. Otwarta dla publiczności rozprawa odbyła się w Pałacu Praw Człowieka w Strasburgu 30 czerwca 2010 r. W postępowaniu odwoławczym najszerszy skład orzekający ETPC (Wielka Izba) wydał wyrok przeciwny, a więc przychylny obecności krzyża w szkole jako miejscu publicznym.

W obronie obecności krzyża w miejscu publicznym wystąpił wtedy przed wysoką Izbą ETPC prof. Joseph Weiler, wykładowca prawa europejskiego na New York University Law School, reprezentujący osiem państw, interwenientów będących stronami trzecimi (Armenia, Bułgaria, Cypr, Federacja Rosyjska, Grecja, Litwa, Malta i Republika San Marino), które złożyły apelację od wyroku pierwszej instancji ETPC. Prof. Weiler, praktykujący Żyd, wystąpił z jarmułką na głowie przed Wielką Izbą ETPC w obronie krzyża."*

Wiesławie i wielu innym jej podobnym będzie się już zawsze wydawało, że ten żydowski ortodoksa rzeczywiście wystąpił w obronie ich krzyża.

Tak jednak nie jest. Ten szołmen z Bronksu jednym zdaniem to unieważnił, o czym z pewnością wiedzą żydzi, śmiejąc się z łatwowierności gojów takich, jak Wiesława i jej podobni.

Cyt: "W wywiadzie Weiler stwierdził, że interweniował w imieniu Włoch nie dlatego, że chciał bronić chrześcijaństwa, ale bronił pluralizmu [11]."*
 
Ten pluralizm to nic innego jak jego brudna wojna o "więcej i więcej praw".

Tak koszernie zdefiniowany jest pluralizm w Wikipedii:

"W życiu społecznym jest to taka sytuacja w funkcjonowaniu państwa lub innej organizacji, gdy różne grupy mają prawo wyrażać swoje interesy, w tym zwłaszcza mieć udział w sprawowaniu władzy. Pluralizm zakłada poszanowanie zróżnicowań społecznych i kulturowych i uznanie równości poglądów. Pluralizm kulturowy dotyczy świadomego wysiłku grup mniejszościowych celem podtrzymania własnej etniczności. Mniejszość jednocześnie pracuje na uzyskanie politycznego i ekonomicznego wpływu w społeczeństwie dominującym. Pluralizm jest kategorią trwałego występowania kilku kategorii kulturowych w społeczeństwie, z połączeniem z akceptacją ze strony grupy większościowej oraz równością grup mniejszościowych."

 

https://www.salon24.pl/u/nanofiber/1004688,o-spotkaniach-oplatkowych-wolnosci-religijnej-dobrach-osobistych-ateistow,2

In an interview Weiler stated that he was intervening on behalf of Italy not because he wanted to defend Christianity but to defend pluralism.[11]
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_H._H._Weiler
 
 

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale