17 obserwujących
180 notek
69k odsłon
85 odsłon

Hitler - oferty pokoju

Wykop Skomentuj2


Hitler wielokrotnie składał oferty pokoju Wielkiej Brytanii. Szczegóły jego ostatecznej oferty, kierowanej do Churchilla są nadal utajnione na mocy ustawy (Official Secrets Acts). Dokumenty te miały zostać opublikowane w 2017 r., ale przedłużono klauzulę tajności o kolejne bezprecedensowe dwadzieścia lat .

Brytyjskie MSZ nigdy nie ujawniło, dlaczego te akta pozostają pod kluczem. Zgodnie z brytyjską ustawą o tajemnicach urzędowych dokumenty uważane za „tajne” można ukryć przed opinią publiczną przez 30 lat, 50 lat lub przez całe życie wymienionych w nich osób. Żadna z tych okoliczności nie ma zastosowania w tym przypadku.

Kolejnym istotnym pytaniem byłoby: „Dlaczego żadna z propozycji pokojowych Hitlera nigdy nie została upubliczniona i dlaczego nadal nie są dostępne dla historyków?”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W 1943 r. w czasopiśmie The American Mercury czytamy:

Propozycje Hitlera i warunki pokoju były omawiane w całej Anglii nie tylko w dobrze poinformowanych kręgach politycznych, ale również w pubach, schronach bombowych i klubach Pall Mall. Ten sekret był zbyt intrygujący, aby można go było zachować długo w tajemnicy. Członkowie gabinetu prawdopodobnie powiedzieli swoim przyjaciołom w parlamencie, a deputowani kolegom z klubu i wiadomości się rozeszły. Filtr czasu oraz alternatywne sprawdzanie źródeł [cross-check] wszelkimi możliwymi sposobami, na temat, który był oficjalnie tematem tabu, umożliwia autorowi przedstawienie ogólnego zarysu propozycji, bez podania szczegółów .
    Hitler zaproponował całkowite zaprzestanie wojny na Zachodzie.
    Niemcy wycofają się z całej Francji oprócz Alzacji i Lotaryngii.
    Wycofają się z Holandii i Belgii, zachowując Luksemburg.
    Wycofają się z Norwegii i Danii.

Mówiąc w skrócie, Hitler zaproponował wycofanie się z Europy Zachodniej, z wyjątkiem dwóch prowincji francuskich i Luksemburga (Luksemburg nigdy nie był prowincją francuską, ale niezależnym państwem z niemieckim pochodzeniem etnicznym), w zamian za co Wielka Brytania zgodziłaby się przyjąć postawę "życzliwej neutralności" wobec Niemiec, gdyby nastąpiły jakieś wydarzenia w Europie Wschodniej. Ponadto był gotowy wycofać się z Jugosławii i Grecji. Niemieckie wojska zostałyby wycofane z Morza Śródziemnego, a Hitler pomógłby załagodzić konflikt śródziemnomorski między Wielką Brytanią a Włochami. Jak zaznaczono, żaden kraj biorący udział w wojnie ani neutralny nie byłby uprawniony do żądania odszkodowania od żadnego innego kraju. Wniosek zawierał wiele innych punktów, w tym plany plebiscytów i wymiany ludności,  wynikające z działań zbrojnych w Europie Zachodniej i na Bałkanach, ale wszystkie wersje krążące w miarodajnych kręgach zgadzają się z podstawowymi punktami przedstawionymi powyżej.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 lipca 1940 r. Sekretarz Stanu ds. Wojny Anthony Eden —  zgodnie z tym, co zostało omówione w cytowanej poniżej notatce Churchilla/Smutsa —  oszukał Brytyjczyków i  Amerykanów, wyśmiewając i uprzedzając wszelkie przyszłe oferty pokojowe Hitlera i przyznał, że odrzucali je z góry bez względu na warunki i nawet ich nie znając. Zrobił to, mówiąc dziennikarzom, że Hitler „teatralnie” będzie tymczasowo udawał człowieka pokoju z powodu „wewnętrznych warunków” w Niemczech i oświadczył, że rząd Wielkiej Brytanii chce „całkowicie zniszczyć” Hitlera:

Tym razem jego "make-up" będzie przypominał człowieka pokoju. Warunki wewnętrzne w Niemczech mogą sprawić, że ta fałszywa postawa będzie dla niego konieczna na tą chwilę. Ofiaruje gładkie zapewnienia i obietnice w nadziei, że złapie na nie jakieś głupie ptaki. Przydatne może być zatem zadeklarowanie stanowiska rządu brytyjskiego w odniesieniu do każdej oferty pokojowej Hitlera…
     W żadnym wypadku nie jesteśmy przygotowani na negocjacje z nim, w żadnym momencie, i na żaden temat.

https://news.google.com/newspapers?dat=19410705&hl=en&id=iJRaAAAAIBAJ&nid=860&pg=3423%2C2777027&sjid=FEsDAAAAIBAJ
 
Von Papen napisał w swoich wspomnieniach, że Hitler latem 1940 r. był „w stanie gniewnego oburzenia” z powodu:
     z góry odrzuconych ofert, których jeszcze nie złożył.

              — Von Papen Memoirs. p.461 Translated by Brian Connell. London: Andre Deutsch,1952.

Co jeszcze raz potwierdza obłudne i nieuczciwe podejście Edena oraz rządu brytyjskiego do zakończenia działań wojennych, zapobieżenia zniszczeniu dóbr kultury, cierpieniom i śmierci milionów ludzi. To oni nie chcieli pokoju na żadnych warunkach. Przypuszczalnie wiedzieli, że potężna oligarchiczna grupa międzynarodowa pracowała nad ponownym doprowadzeniem Ameryki do wojny po ich stronie, co udało się zrobić w 1916 roku. Pomimo tego uporu i odrzucenia oraz pomimo zwycięstwa na tym etapie, Hitler hojnie zaproponował warunki pokojowe, które do dziś nie mogą być własnością publiczną.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 lipca 1940 r. ambasador Wielkiej Brytanii w Waszyngtonie, lord Lothian, wysłał telegram do brytyjskiego sekretarza spraw zagranicznych lorda Halifaxa, który brzmiał:
     Niemiecki Charge d’Affairs wysłał mi wiadomość, że jeśli sobie tego życzymy możemy uzyskać obecnie warunki pokoju w Berlinie.
Harold Nicolson napisał w swoim dzienniku:    

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale