16 obserwujących
221 notek
79k odsłon
103 odsłony

Hitler - oferty pokoju

Wykop Skomentuj2

Philip Lothian zadzwonił wieczorem podekscytowany z Waszyngtonu, błagając Halifaxa, aby nie mówił nic w dzisiejszym programie co mogłoby zamknąć drzwi do osiągnięcia pokoju. Lothian twierdził, że zna niemieckie warunki pokojowe i że są one jak najbardziej zadowalające.
                — “British Government War Aims and Attitudes Towards a Negotiated Peace, September 1939 to July 1940,” Pg. 311 By G. N. Esnouf, PhD. July 1988
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brytyjski przywódca kolonistów z RPA generał Smuts, przyznał w tajnej korespondencji z Churchillem w lipcu 1940 r., że kontynuacja wojny przez Zjednoczone Królestwo z Niemcami i odrzucenie ofert pokojowych Hitlera wynikało przede wszystkim z obaw finansowych:

Gabinet Wojenny. Propozycje pokoju złożone przez Niemcy.  

Na prośbę premiera [Churchilla] rozpowszechniam, zgodnie z informacjami Gabinetu Wojennego, kopie telegramu do czterech rządów Dominium oraz odpowiedź generała Smutsa. 

Telegram zaszyfrowany do rządów Kanady, Wspólnoty Australii, Nowej Zelandii i Unii Południowej Afryki. [okólnik Churchilla] Wysłano o 12.OO w południe 12 lipca 1940 r. okólnik D. nr 340. ŚCIŚLE TAJNE.  

Telegram zaszyfrowany od Ministra Spraw Zagranicznych w Pretorii do Wysokiego Komisarza w Londynie. [Odpowiedź generała Smutsa] Otrzymano 18.00 17 lipca. 1940. No.547 * Tajne.

Okólnik D340 [wiadomość Churchilla] z 25 czerwca porusza bardzo ważny punkt, który niepokoi mnie od pewnego czasu. Najprawdopodobniej Hitler rozpocznie ofensywę pokojową w terminie wcześniejszym. Może to dotyczyć konferencji lub innej formy propagandy pokoju.
    […] Będzie się prezentował jako odnowiciel niesprawnego systemu europejskiego i zaproponuje ideę Stanów Zjednoczonych Europy, czyli wolnych państw narodowych, między którymi zostaną zniesione bariery taryfowe i gospodarcze, a będzie istniał tylko jakiś plan walutowy Schachta.
    […] Niektóre z takich planów można ubrać w tak wiarygodne pozory, że mogłyby to wzbudzić ogromny aplauz światowej opinii publicznej, która ma już dość strasznego zniszczenia wojną i widma nadchodzącego głodu w Europie. Ponadto Hitler jest już wystarczająco silny i może zrzec się aneksji państw i odszkodowań, a jego apel może stać się nie do odparcia i sprawić, że Europa zaakceptuje pokój, który będzie autentyczną moralną i polityczną katastrofą.
   […] Niech nasz zespół [brain trust] będzie gotowy do opracowania alternatywnego, demokratycznego planu, w celu przeciwdziałania ruchowi pokojowemu, który z pewnością prędzej czy później nadejdzie i powinien spotkać się z naszą odpowiedzią.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W maju 1940 r. Hitler skontaktował się z ambasadorem Wielkiej Brytanii w Szwecji, Victorem Malletem, za pośrednictwem szwedzkiego sędziego Sądu Najwyższego Ekeberga, który był znany radcy prawnemu Hitlera Ludwigowi Weissauerowi.

Według Malleta:
    Hitler, zgodnie ze swoim emisariuszem [Weissauer], szczerze pragnie przyjaźni z Anglią. Chce przywrócić pokój, ale grunt musi być na to przygotowany: dopiero po starannym przygotowaniu mogą rozpocząć się oficjalne negocjacje. Do tego czasu należy wziąć pod uwagę warunek, że dyskusje będą nieoficjalne i tajne.
    Podstawowe idee Hitlera [są takie], że dzisiejsze problemy gospodarcze różnią się od tych z przeszłości [...] Aby dokonać postępu gospodarczego, należy kalkulować na podstawie dużych terytoriów i uznać je za jednostki gospodarcze. Napoleon próbował, ale w jego czasach nie było to możliwe, ponieważ Francja nie była w centrum Europy, a komunikacja była zbyt trudna. Teraz Niemcy znajdują się w centrum Europy i dysponują niezbędnymi środkami do świadczenia usług komunikacyjnych i transportowych.
Anglia i Ameryka posiadają teraz najlepsze floty i naturalnie będą się tego trzymać, ponieważ są skazane na oceany w celu własnego zaopatrzenia. Niemcy mają w posiadaniu kontynent. Jeśli chodzi o Rosję (ZSRR), Weissauer sprawiał wrażenie, że należy ją postrzegać jako potencjalnego wroga.
    Propozycja pokoju Hitlera jest następująca:
    1- Imperium Brytyjskie zachowuje wszystkie swoje kolonie
    2- Pozycja Niemiec na kontynencie nie będzie kwestionowana
    3- Wszystkie kwestie dotyczące Morza Śródziemnego i kolonii francuskich, belgijskich i holenderskich są otwarte do dyskusji
    4- Polska. Państwo polskie musi istnieć
    5- Dawne państwa czechosłowackie pozostają niepodległe, ale podlegają ochronie niemieckiej
Ekeberg rozumie, że to oznacza, że państwa okupowane przez Niemcy zostałyby uwolnione od okupacji [de-occupied]. Okupacja Niemiec wynikała tylko z obecnej sytuacji wojennej.
Churchill nie jest zainteresowany pokojem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Fragment z książki Himmler's Secret War Martina Allena:

… Historyk Peter Padfield odkrył dowody.
    ... Jego informator powiedział, że na pierwszych dwóch stronach traktatu szczegółowo opisano dokładne cele Hitlera w Rosji, a w następnych opisano, w jaki sposób Wielka Brytania może utrzymać swoją niepodległość, imperium i siły zbrojne, a także, w jaki sposób naziści wycofają się z Europy Zachodniej. Traktat proponował stan „wohlwollende Neutralitat” - interpretowany jako „życzliwa neutralność” między Wielką Brytanią a Niemcami, w związku z ofensywą tego ostatniego przeciwko ZSRR. Informator powiedział nawet, że data nadchodzącego ataku Hitlera na wschód została ujawniona.
    Padfield, który tak twierdzi w jego książce, "Hess, Hitler i Churchill", powiedział: „To nie był spisek renegatów. Hitler wysłał Hessa [tuż przed uderzeniem na Sowiety] i ten dostarczył w pełni dopracowany traktat pokojowy  w celu ewakuacji swoich sił ze wszystkich okupowanych krajów na Zachodzie.”
    Padfield… uważa, że ​​traktat został wówczas "wyciszony", ponieważ udaremniłoby to wysiłki Churchilla zmierzające do wciągnięcia USA w wojnę, zniszczyłoby jego koalicję europejskich rządów na wygnaniu i osłabiłoby jego osobistą pozycję w kraju, gdyby traktat ten został przechwycony przez istniejącą wtedy w Wielkiej Brytanii frakcję domagającą się "wynegocjowania pokoju".
    Nie ma wzmianki o traktacie w żadnym z oficjalnych archiwów, które zostały dotąd upublicznione, ale Padfield uważa, że ​​dzieje się tak dlatego, że trwa utajnienie dokumentu w celu ochrony reputacji potężnych postaci. Autor powiedział, że jego informator zerwał z nim kontakt po tym, jak nastąpiła próba kontaktu z nim jego byłych pracodawców ze służb bezpieczeństwa.
https://www.telegraph.co.uk/history/10336126/Nazis-offered-to-leave-western-Europe-in-exchange-for-free-hand-to-attack-USSR.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kiedy Churchill wyjeżdżał z Londynu, aby spotkać się z Rooseveltem na konferencji w Quebecu późnym latem 1943 r., reporter zapytał, czy zamierzają zaoferować Niemcom warunki pokojowe.

Churchill odpowiedział: „Na Boga, nie. Zgodziliby się natychmiast ”(Revisionist Viewpoints, str. 75, James J. Martin).

24 stycznia 1944 roku Winston Churchill napisał list do Józefa Stalina, żeby poinformować go, że Anglia bez względu na wszystko będzie walczyć i dążyć do całkowitego zniszczenia Niemiec. W liście czytamy:

"Nigdy nie myśleliśmy o pokoju, nawet wtedy, kiedy byliśmy całkowicie izolowani i mogliśmy taki pokój uzyskać bez większych szkód dla brytyjskiego imperium, nawet twoim [Stalina] kosztem. Dlaczego teraz mielibyśmy tak myśleć skoro zwycięstwo nas trzech jest tak blisko?"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hitler złożył także wiele propozycji pokojowych przed wybuchem wojny.

Hjalmar Schacht, prezes banku Rzeszy od 1933 r. i minister gospodarki od 1934 r. , umieszczony w 1944 r. w obozie koncentracyjnym przez hitlerowców za spiskowanie  z wrogiem (patrz link), napisał po wojnie w książce "Magic of Money":

"Ze względu na prawdę historyczną takich rzeczy nie można fałszować. Niestety zamazywanie wydarzeń historycznych następuje bardzo szybko i często w najlepiej poinformowanych kręgach. Jednym z zarzutów najczęściej zgłaszanych przez socjaldemokratów [po wojnie] jest to, że system weksli MeFo umożliwił Hitlerowi zbrojenia. Podczas pierwszej [po wojnie] sesji nowo wybranego Bundestagu Paul Löbe [członek SPD] jako honorowy prezydent odniósł się w swoim przemówieniu otwierającym do ostatniej [!] sesji Reichstagu z dnia 23 marca 1933 r., podczas której uchwalono ustawę o pełnomocnictwach dla Hitlera. Całkiem słusznie chwalił partię Socjaldemokratyczną za to, że jako jedyna spośród wszystkich, głosowała przeciwko tej ustawie.

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale