Blog
Czas na rodzinę!
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich AP
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich AP www.srk.archpoznan.pl
0 obserwujących 26 notek 16343 odsłony
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich AP, 9 listopada 2013 r.

Stop seksualizacji

498 1 0 A A A

Seks w mediach (łącznie z Internetem). Zadowolenie i przyjemność z dotykania własnego ciała masturbacja/autostymulacja). Rożne metody antykoncepcji. Zrozumienie pojęcia „akceptowalne wspołżycie/seks” (odbywany za zgodą obu osób, dobrowolny, równy, stosowny do wieku i kontekstu, zapewniający szacunek dla samego siebie). Pozytywny wpływ seksualności na zdrowie i dobre samopoczucie. Choroby związane z seksualnością. Przemoc seksualna i agresja.

Dziecko, poniżej 9 roku życia, ma wiedzieć, czym jest antykoncepcja, seks, który promuje się jako ważny element zdrowia, podobnie jak ćwiczenia gimnastyczne. Nie ma tu ani słowa na temat głębokiej miłości dwojga ludzi, którzy chcą założyć trwałe małżeństwo i w nim przekazać życie, o które będą się troszczyć! Jest tylko przyjemność i seks. Nie mówi się o tym, jaki wpływ na dorosłe życie i relacje z drugim człowiekiem będzie miał ten rodzaj "edukacji". Jest to edukacja hedonistyczna i z całą pewnością można się spodziewać, że tak wyedukowane społeczeństwo stanie się klientelą przemysłu pornograficznego, antykoncepcyjnego i aborcyjnego.

Idąc dalej, dzieci w wieku 9-12 lat mają wiedzieć, jakie są:

Objawy ciąży, ryzyko i konsekwencje seksu bez zabezpieczeń (nieplanowana ciąża). Skuteczne stosowanie prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych w przyszłości. Orientacja płciowa - zachowania seksualne młodych osob (rożnorodność zachowań seksualnych). Przyjemność, masturbacja, orgazm. Rożnice między tożsamością płciową i płcią biologiczną. Prawa seksualne  zdefiniowane przez IPPF (International Planned Parenthood Federation - Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa)  i WAS (World Association for Sexual Health – Światowa Organizacja na rzecz Zdrowia Seksualnego)* oraz działanie zgodnie z tymi prawami i zobowiązaniami.

Dzieci, które ze względu na obowiązujący stan prawny w Polsce nie mogą w żaden sposób być uczestnikami aktu płciowego, gdyż byłby to przypadek pedofilii, w myśl tego raportu powinny uczyć się skutecznie używać prezerwatyw (!)  oraz znać swoje “prawa seksualne” zdefiniowne przez IPPF. Jest to sieć klinik aborcyjnych, które będą czerpać w przyszłości zyski z dziecięcej nieograniczonej aktywności seksualnej. Nie ma żadnych wzmianek o znaczeniu czystości przedmałżeńskiej, o wartości małżeństwa, wierności małżeńskiej, akcie małżeńskim jako wyrazie miłości i momencie przekazania życia, które należy chronić.

Grupa wiekowa 12-15 lat zapoznawać się ma m.in. z takimi zagadnieniami jak:

Tożsamość płciowa i orientacja seksualna, w tym „coming out”/ homoseksualizm. Umiejętność postępowania z rożnorodnymi/sprzecznymi emocjami, uczuciami i pragnieniami. Rożne rodzaje (przyjemnychnych/nieprzyjemnych) związków, rodzin i sposobów życia. Ryzykowne (seksualne) zachowania i ich następstwa [alkohol, leki, presja grupy rowieśniczej, prześladowanie (bullying), prostytucja, media. Umiejętność negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu. Odmówienie lub przerwanie nieprzyjemnego i niebezpiecznego kontaktu seksualnego. Uzyskanie i skuteczne stosowanie prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych.

Ostatnia grupa wiekowa 15+ poddana seksualizacji opanowuje tematy takie, jak:

Znajomość ciała, obraz ciała, modyfikowanie ciała. Klitoridektomia, czyli obrzezaniedziewcząt, obrzezanie chłopców, anoreksja, bulimia, błona dziewicza i jej odtwarzanie. Seks powiązany z wymianą dóbr ekonomicznych (prostytucja, seks w zamian za prezenty, posiłki, wspólne wyjścia, niewielkie sumy pieniędzy), pornografia, uzależnienie od seksu. Akceptacja faktu, że seksualność w różnych postaciach jest obecna we wszystkich grupach wiekowych. Zmiana możliwych negatywnych odczuć, odrazy i nienawiści wobec homoseksualizmu na akceptację rożnic seksualnych. Struktura rodziny i zmiany, małżeństwa z przymusu, homoseksualizm/biseksualizm/aseksualność, samotne rodzicielstwo. Przemoc seksualna. Przerywanie ciąży w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia kobiety, śmiertelność matek, zaburzenia seksualne. Umiejętność radzenia sobie ze sprzecznymi normami osobistymi (interpersonalnymi), wartościami w rodzinie i społeczeństwie.


Programy, które masowo powstają na skutek instrukcji zawartej w raporcie zalecają stosowanie coraz bardziej zaawansowanego oswajania dzieci z instrumentalnym traktowaniem swojego ciała, prezentowanie obrazów, rysunków, które mają charakter pornografii, zachęcanie do pozytywnego traktowania masturbacji, poznawanie w zbyt wczesnym dzieciństwie technik seksualnych, pettingu, seksu oralnego, instrumentalnego i pozbawionego jakiejkolwiek oceny traktowania intymności. Przebieranie chłopców za dziewczynki i na odwrót w celu oswajania z tzw. płcią kulturową i różnorodnością możliwości wyborów.

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej jest organizacją społeczną, która powstała w 1994 r., działającą na podstawie własnego statutu oraz w oparciu o przepisy prawa Kanonicznego oraz prawa o stowarzyszeniach. Skupia osoby akceptujące naukę społeczną Kościoła Katolickiego, a w szczególności naukę o małżeństwie i rodzinie. Działalność prowadzi w łączności z władzą kościelną, co gwarantowane jest przez osobę asystenta kościelnego - Ks. Kanonika Leonarda Polocha. Stowarzyszenie działa na terenie Archidiecezji Poznańskiej. Posiada osobowość prawną, a jego celem jest troska o zgodne z nauką Kościoła życie małżeńskie i rodzinne oraz wspieranie rodziny w wypełnianiu jej zadań społecznych. W szczególności prowadzona jest działalność społeczno-kulturalna i oświatowo-wychowawcza poprzez organizowanie poradnictwa rodzinnego, obozów i kolonii dla dzieci oraz imprez kulturalno-rekreacyjnych. Stowarzyszenie reprezentuje także interesy rodzin katolickich wobec władz publicznych (rządowych i samorządowych) oraz konsekwentnie inicjuje i wspiera wszelkie działania, których celem jest ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Nr KRS 0000090832.

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

  • @HALO To jak homosie pojawią się w reklamie telewizyjnej, to rodzina przed telewizorem się...
  • @TURABAT Szersze uzasadnienie akcji znaleźć można na obu linkowanych stronach. Rodzina jest...
  • @grazss Dziękujemy! Już powinno być OK.

Tematy w dziale Społeczeństwo