Blog
blog unukalhai
unukalhai
unukalhai unuk.al.hayah@gmail.com
48 obserwujących 137 notek 204675 odsłon
unukalhai, 5 lutego 2016 r.

Piłat, Kajfasz, Herod i i Jezus (2)

901 21 0 A A A

Ale w roku 30 Sanhedryn nie mógł samodzielnie skazywać na karę śmierci. Każdy taki wyrok musiał być zatwierdzony przez rzymskiego namiestnika, gdyż Judea była kolonią Rzymu (formalnie miała status prowincji), jak również decyzje Sanhedrynu w sprawach kryminalnych o charakterystyce politycznej także musiały być przez rzymskiego administratora ratyfikowane.

Przypisy:

[1]http://www.the614thcs.com/40.458.0.0.1.0.phtml

 [2] Miszna: „Sanhedrin”,  paragraf 7,4;

Pascha

            Pascha albo Święto Przaśników (Hag ha-macot)  Było to jedno z trzech świąt pielgrzymkowych, połączone z obowiązkowym złożeniem  ofiary w Świątyni Jerozolimskiej i trwało w Jerozolimie 7 dni (w diasporze 8 dni).   W przypadku tego właśnie święta związane ze złożeniem ofiary paschalnej (baranka) w Świątyni Jerozolimskiej na pamiątkę wyjścia Izraelitów z Egiptu pod wodza Mojżesza. Na święto Paschy  przybywały do Jerozolimy liczne rzesze wyznawców judaizmu z całego świata. Szacunki określają, że Jerozolima, która liczyła wówczas ok. 50-70 tys. stałych mieszkańców, przyjmowała w te dni wielokrotnie większą ilość pielgrzymów. Szacuje się, że w Palestynie (Judei i Galilei) żyło ok. jednego miliona Żydów (trochę ponad), a w diasporze poza Palestyną kilkakrotnie więcej. Wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i jej okolic w praktyce zajmowali się obsługą ruchu pątniczego. Zawarte w Torze nakazy zmuszały wyznawców judaizmu do ściśle określonych przygotowań. Przede wszystkim odnosiły się do usunięcia wszelkiego kwasu (chamec) z domostwa jak też otoczenia, w którym Żydzi przebywali podczas święta oraz powstrzymania się od spożywania chleba wypiekanego z zakwasem. Dotyczyło to zatem także np. zapasów przywiezionych przez pątników). Ów kwas, który musiano usunąć z nocy z 13 na 14 nisan dotyczył wszelkich produktów, które mogłyby fermentować. Już w południe 14 nisan należało zaprzestać pracy i zacząć przygotowania do święta. Jeśli wigilia paschy wypadała w piątek, składanie ofiary popołudniowej rozpoczynano dwie godziny wcześniej (ze względu na dużą ilość pielgrzymów), tak aby wszyscy zdążyli upiec baranka zabitego na ofiarę przed rozpoczęciem szabatu. Oczywiście pieczenie zabitego baranka przeznaczonego na obrzędowy posiłek (seder) odbywało się już poza wzgórzem świątynnym, w domach albo w obrębie miasta. Wg tradycji w sederze powinno było uczestniczyć dwunastu lub trzynastu biesiadników (grono rodzinne lub przyjaciół, mistrz z uczniami w liczbie co najmniej 10 osób). Baranka pieczono na rożnie w taki sposób, aby nie złamać żadnej kości.

Władze Świątyni Jerozolimskiej poleciły odnaleźć i usunąć Jezusa Nazarejczyka, którego potraktowały jako zaczyn niepokojów, czyli ów kwas, który należało usunąć z Jerozolimy na czas święta Paschy.

Namiestnik (prefekt) Judei

Wypada odnieść się do stereotypów odnośnie postaci Piłata, nabudowanych w trakcie wieków chrześcijaństwa. Jak to zazwyczaj bywa, wiele z nich wyklucza się wzajemnie, a to z powodu że powstawały na doraźne potrzeby ideowo-religijno-propagandowe w różnym miejscach, w różnym czasie i w rozmaitych okolicznościach.

A zatem czy Piłat był „okrutny”, co implikuje, że miał naturę okrutnika, czyli że ta cecha wyróżniała go jakoby pośród innych urzędników podobnych mu rangą i zakresem władzy w koloniach podległych Rzymowi. Nie mamy zbyt wielu danych porównawczych, ale możemy naświetlić tło oraz kontekst sprawowania takiej właśnie funkcji w prowincji Judea.

Siedzibą władz rzymskich w I wieku nowej ery było portowe miasta Cezarea Nadmorska, położone na terenie „heretyckiej” Samarii i oddalone od Jerozolimy ok. 80 km w linii prostej[3].  Dlatego rzymski namiestnik udawał się do Jerozolimy tylko w przypadku konieczności, czyli zwykle trzy razy do roku w trakcie obowiązkowych dla Żydów świat pielgrzymkowych. Nie dlatego, by uczestniczyć w obrzędach kultowych judaizmu, ale z powodu, ze masowy napływ pielgrzymów z tej okazji stwarzał potencjalne niebezpieczeństwo rozruchów bądź społecznych niepokojów. Kohorta stanowiąca straż przyboczną  namiestnika wzmacniała wówczas kohortę stale stacjonującą w Jerozolimie w twierdzy Antonia[4]. Żołnierze tych oddziałów pomocniczych wywodzili się z syro-palestyńskich mieszkańców sąsiadujących z Judeą terenów, którzy  nie byli Żydami. Żydzi bowiem (jako jedyny etnos  w Imperium) posiadali przywilej zwolnienia ze służby w armii Cesarstwa. Nie trzeba dodawać, iż w stosunkach sąsiedzkich  dominowała wzajemna  niechęć, a często i nienawiść (np. z Samarytanami, którzy nie byli uważani za Żydów i nie byli zwolnieni ze służby wojskowej). Toteż w tłumieniu zatargów pomiędzy ludnością żydowską a „Grekami” (poganami), żołnierze zwykle brali stronę swoich ziomków i brutalnie traktowali Żydów. A namiestnik, który był przecież  dowódcą wojskowym, był zmuszony kryć związane z tym nadużycia, przestępstwa czy nie przestrzeganie obowiązujących instrukcji. Stwarzało to stałą sytuację zapalną  przy masowych zgromadzeniach ludności., a zatem administrator rzymski był zobowiązany osobiście nadzorować porządek przy takich sytuacjach Tym samym uzyskaliśmy wyjaśnienie powodów dla  obecności Poncjusza Piłata w Jerozolimie na święto Paschy w 30 roku jak też, częściowo wyjaśniło się skąd pochodziły opinie (głównie ze źródeł żydowskich), że Piłat był zarządcą Judei o cechach okrutnika. W zasadzie dla Żydów każdy Rzymianin, administrujący na ich ziemi był intruzem, okupantem i reprezentował władzę kolonialną, którą musieli znosić pod przymusem. I żaden z takich zarządców  nie zasłużyłby na tzw. dobrą opinię.

Opublikowano: 05.02.2016 13:46.
Autor: unukalhai
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Na ogół bawię się z losem w chowanego

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @Zbyszek gdzieś od roku swój blog na s24 traktuję tylko pomocniczo, zamieszczam tutaj...
  • @qwardian należy doczytać właściwy fragment notki
  • @colour nie Twój interes, nieboraku

Tematy w dziale Kultura