blog Unuka
http://www.requetes.com/requete1.html
51 obserwujących
146 notek
224k odsłony
852 odsłony

Jezus i Esseńczycy

Wykop Skomentuj5

https://books.google.pl/books?id=CcQyAQAAQBAJ&pg=PA243&lpg=PA243&dq=prof.+jacob++shalom+licht,++biography&source=bl&ots=6s6QqpXLTj&sig=YEiLoh08GSfWWeSy-6vUvP6MgAA&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjJq6D94JreAhUPPewKHdFaCJ8Q6AEwAXoECAgQAQ#v=onepage&q=prof.%20jacob%20%20shalom%20licht%2C%20%20biography&f=false

Yarling - prawdopodobnie błąd w zapisie rozmowy i chodzi o Yigaela Yadina, izraelskiego archeologa, później wojskowego i polityka o pierwotnym nazwisku Sukenik (1917 – 1984);

https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Yigael_Yadin&prev=search

P :
- Jak wiadomo w tym zespole badaczy powstały różne interpretacje i spory. W Polsce, po stronie ateistycznej, nie ukazały się dotychczas żadne poważniejsze prace naukowe poświęcone odkryciom w Qumran. Natomiast takie organizacje jak Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli, usiłują wyzyskać sprawę zwojów w propagandzie prowadzonej bądź to w popularnych wydawnictwach, bądź w na łamach takich pism jak „Dookoła Świata", „Przekrój", „Życie Literackie", "Świat", „Argumenty" itd. Wydaje się, że w tych wydawnictwach wulgaryzuje się często poglądy i wnioski takich uczonych jak Dupont-Sommer albo Allegro dla celów propagandy ateistycznej. Centralnym punktem kontrowersji naukowej jest - jak wiadomo - osoba Mistrza Sprawiedliwości, która zjawia się w rękopisach qumrańskich, jak również zagadnienie wpływu i zależności między pierwszymi chrześcijanami a zrzeszeniem w Qumran. Ten aspekt przede wszystkim chciałbym uczynić tematem naszej rozmowy. I stąd pierwsze pytanie: czy można ustalić w ciągu jakiego czasu powstały dokumenty znalezione nad Morzem Martwym? 

Ks. MILIK:
Data opuszczenia przez esseńczyków Qumranu nie budzi żadnych wątpliwości: stało się to w lecie, w 68 r. po Chr., w trzecim roku wojny między Żydami a Rzymem. Można dyskutować na temat daty osiedlenia się esseńczyków w Qumranie. Na przykład Dupont-Sommer bronił tezy, że początki sekty umieścić należy między r. 60 a r. 30 przed Chr. Tezę tę obaliły jednak wyniki prac archeologicznych. Wykopaliska pozwoliły nam stwierdzić, że ludzie żyli w Qumranie już pod koniec II w., a co najmniej na początku I w. przed Chr. Oczywiście wykopaliska nie mogą nam dać bardziej precyzyjnej daty. Opierając się na dokumentach qumrańskich - wysunąłem hipotezę określającą początki osiedla esseńczyków, ich exodusu do Qumran między r. 150 a r. 140 przed Chr., za czasów Jonatana Hasmonejczyka. Mój przyjaciel prof. Cross skłania się do przypuszczenia, że stało się to za czasów panowania jego następcy Szymona. W gruncie rzeczy tylko te dwie hipotezy mogą być dzisiaj brane w rachubę. 

P :
- A zatem historia gminy w Qumranie zamyka się w latach mniej więcej 150 r. przed Chr. do 68 r. po Chr.? W tym czasie powstały rękopisy? 

Ks. MILIK:
Tak, większość powstała w I w. przed Chr. i w połowie I w. po Chr. Dołącza się jednak do literatury qumrańskiej niektóre dokumenty starsze, które pochodzą z III w. przed Chr. 

P :
- Co właściwie wiadomo o osobie i działalności Mistrza Sprawiedliwości na podstawie odczytanych rękopisów? 

Ks. MILIK:
Rzecz dziwna, pisarze esseńscy niewiele o nim mówili, a jeśli wspominali, to w sposób niejasny. Nie mieli po prostu zmysłu historycznego i nie spisywali kronik. Wszystko co możemy powiedzieć o założycielu sekty, Mistrzu Sprawiedliwości, czy o dalszych losach gminy esseńskiej, jest dosyć fragmentaryczne i niepewne. Był na pewno kapłanem - mieszkał w Jerozolimie, przy - Świątyni. Później - z bliżej nieznanych powodów zerwał ze swoimi współbraćmi - kapłanami i panującym wówczas domem Hasmonejczyków i wyniósł się z grup sympatyków na pustynię. Żył tam długo i znosił różne prześladowania. Kiedy umarł - trudno powiedzieć. Zapewne, gdzieś kolo 100 roku przed Chr.  

P :
- Proszę Księdza, w jednej z broszur propagandowych, wydanych w Polsce przez ministerstwo obrony narodowej, której autorem jest niejaki Henryk Chyliński, Mistrz Sprawiedliwości został scharakteryzowany w następujący sposób: „Mistrz Sprawiedliwości jest założycielem gminy Nowego Przymierza. Jest on kapłanem i zesłanym na Ziemię wybrańcem Boga, któremu objawione zostały wszystkie tajemnice proroków. On też dokona z woli Boga sądu nad wszystkimi grzesznikami w Izraelu i w innych narodach". Cytuję dalej: „Mistrz Sprawiedliwości jest wzorcem Jezusa opisanego w Ewangeliach, jest on Mesjaszem, Odkupicielem świata, istotą boską, która stała się człowiekiem, aby cierpieć i umrzeć, a po śmierci zmartwychwstał i ukazał się uczniom, którzy oczekują jego przyjścia na Sąd Ostateczny". Oczywiście w tym ujęciu Chrystus jest niejako reinkarnacją postaci, która żyła przed nim. Wynikałoby z tego, że istniał niejako prototyp Jezusa. Autor broszury, Chyliński, posuwa się nawet do stwierdzenia, że istnieje podobieństwo graniczące z identycznością między Mistrzem Sprawiedliwości, jak go opisano w komentarzu z Qumran, i Jezusa z Ewangelii. Chyliński nie przytacza w swojej broszurze niczego na poparcie swego twierdzenia. Czy w znalezionych rękopisach można istotnie znaleźć słowa, które by były potwierdzeniem tej tezy?
[Henryk Chyliński – propagandysta w PRL-u okresu gomułkowskiego, aktywista stowarzyszenia ateistów i wolnomyślicieli – nie dotarłem do dokładniejszych danych osobowych

Wykop Skomentuj5
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo