Bóg - Honor - Ojczyzna
Wnuk oficera II RP, bohatera narodowego żołnierza AK
22 obserwujących
1000 notek
2371k odsłon
670 odsłon

Obrona Terytorialna i znak "Polski Walczącej"

Obrona Terytorialna / domena publiczna
Obrona Terytorialna / domena publiczna
Wykop Skomentuj2

 "Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którą na orła i flagę Wojsk Obrony Terytorialnej trafi Znak Polski Walczącej, czyli tzw. kotwica. Nowe prawo zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych powołany do działania z dniem 1 stycznia 2017 roku, to jest zaledwie 21 miesięcy temu. Głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych i likwidacja tych skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratownicze, ochrona zdrowia i życia ludzkiego oraz realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

Podstawą utworzenia WOT była koncepcja w myśl której w Polsce utworzonych zostanie siedemnaście Brygad Obrony Terytorialnej, po jednej w każdym województwie, za wyjątkiem województwa mazowieckiego, gdzie mają być utworzone dwie takie brygady.

Obecnie w WOT służbę pełni ponad 13,6 tys. żołnierzy, w tym 11,2 tys. ochotników oraz 2,4 tys. żołnierzy zawodowych. Plany powołań do służby zakładają, że do końca 2018 roku w strukturach WOT może służyć do 20 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 17 tys. żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Tzw. „mapa drogowa” budowy formacji zakłada napływ ochotników na poziomie około 10 tys. rocznie, oznacza to, że na koniec roku 2019 w WOT służyć będzie do 30 tys. żołnierzy.

Zakończenie procesu formowania planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładany stan 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie.

Najnowszy orzeł WOT ma na tarczy złoty Znak Polski Walczącej. Nowelizacja określa też wzór flagi WOT, analogicznej do flag pozostałych rodzajów sił zbrojnych, tyle że z orłem WOT.

Projekt ustawy dotyczącej orła i flagi WOT powstał w MON. Przez Sejm przeszedł w dość burzliwy sposób. Mimo że przedłożenie nie było obszerne, to komisja obrony narodowej musiała zajmować się nim dwa razy. Za pierwszym razem większość zdobył bowiem wniosek opozycji, by wezwać do Sejmu specjalistów z Komisji Heraldycznej działającej przy MSWiA."

Czytając Clausewitza

Carl von Clausewitz w swoim fundamentalnym dziele „O wojnie” poświęca zagadnieniom obrony całą szóstą księgę. Istotne miejsce w przywołanej księdze zajmuje rozdział szósty poświęcony zakresowi środków obrony. Z punktu widzenia polskich rozważań dotyczących wyboru optymalnej strategii wojskowej w przygotowywaniu planu obrony państwa akurat ta część księgi powinna być szczególnie studiowana przez decydentów politycznych oraz strategów wojskowych.

Ci pierwsi powinni obowiązkowo zapoznać się z poglądami Clausewitza, aby mieć elementarną wiedzę na temat bezpieczeństwa obronnego państwa, ci drudzy z kolei po to, aby we współczesnym chaosie poglądów na temat koncepcji przygotowania państwa do obrony na wypadek potencjalnej agresji militarnej pamiętali o istnieniu niezmiennych (ponadczasowych) zasad sztuki wojennej.

Clausewitz nie bez przyczyny zaznacza w swoim wywodzie, iż: „Uważamy za użyteczne zastanowić się jeszcze nad zakresem środków, którymi rozporządza obrońca, mogących do pewnego stopnia uchodzić za filary jego budowy” iw pierwszej kolejności wymienia obronę krajową, a w dalszej kolejności twierdze, naród, powstanie narodowe czyli pospolite ruszenie oraz dopiero na końcu sprzymierzeńców.

Kolejność z pewnością nie jest przypadkowa, szczególnie jeśli dotyczy umieszczenia na ostatnim miejscu sprzymierzeńców (czyli obecnie deklarowanych sojuszników) jako elementu wzmacniającego system obronny państwa. W swej istocie sojusznicy jacy w trudnej chwili nie zawodzą, to państwa które z uwagi na swoje interesy (polityczne, gospodarcze, inne) są zdaniem Clausewitza „istotnie zainteresowani w utrzymaniu danego kraju”, dlatego też jak zaznacza „obrońca w ogólności więcej może liczyć na pomoc z zewnątrz niż nacierający” ponieważ „będzie on mógł tym pewniej na to liczyć, im ważniejsze jest jego istnienie dla wszystkich innych, to znaczy im zdrowszy i silniejszy jest jego stan polityczny i wojskowy”.

Wśród współczesnych czynników jakie przyczyniają się do podniesienia „wartości rynkowej” kraju, któremu należałoby udzielić pomocy w chwili zagrożenia należy wymienić: dotychczasową aktywność państwa na rzecz pokoju na arenie międzynarodowej, wewnętrzną stabilność społeczno-polityczną opartą na procedurach demokratycznych, umiejętność zbudowania własnego znaczenia geopolitycznego w regionie, zdolność do przyciągania zagranicznych inwestycji i przede wszystkim własną wiarygodność obronną.

Ta ostatnia z kolei jest warunkiem koniecznym udzielenia komukolwiek pomocy, ponieważ nie można jej udzielać komuś, kto sam we własnym zakresie nie dba wystarczająco o swoje bezpieczeństwo. Należy też podkreślić, iż z zasady bardziej opłacalnym dla każdego państwa jest sytuacja w której posiadamy sojusznika silnego, niż sojusznika słabego. Nie bez przyczyny więc twórcy Paktu Północnoatlantyckiego zapisali, iż: „Dla skuteczniejszego osiągnięcia celów niniejszego Traktatu Strony, każda z osobna i  wszystkie razem, przez stałą i skuteczną samopomoc i pomoc wzajemną będą utrzymywały i rozwijały swoją indywidualną i zbiorową zdolność do odparcia zbrojnej napaści” (art.3).

Z tego względu z uwagi na potrzebę posiadania wiarygodności obronnej oraz konieczność zachowania jak najdłużej zdolności do ciągłości działania na polu militarnym, a tym samym zdolności sojuszniczej, nowoczesne państwo XXI wieku musi posiadać clausewitzowską „obrona krajową” czyli współczesną obronę terytorialną (OT), a dokładnie cały kompleksowy system obrony terytorialnej. Do podstawowych zadań wojsk OT należy zaliczyć zapewnienie osłony terytorium kraju w tym szczególnie istotnych miejscowości, newralgicznych miejsc oraz elementów infrastruktury krytycznej państwa, lokalne wsparcie działań wojsk operacyjnych, przygotowanie i zabezpieczenie terenu do przyjęcia wzmocnienia ze strony wojsk sojuszniczych, ochronę ludności cywilnej oraz prowadzenie działań nieregularnych po zajęciu terytorium przez agresora (istotna rola wojsk OT: nie ma bezkarnego przebywania „zielonych ludzików” na zajętym terytorium).

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale