EdithKulpienski EdithKulpienski
380
BLOG

Czym jest wiara?

EdithKulpienski EdithKulpienski Religia Obserwuj temat Obserwuj notkę 112


Jednym ze słów, które są powszechnie używane, jednak nie zawsze do końca poprawnie rozumiane jest "wiara". Wynika to z używania go w różnych kontekstach. Jednym z nich jest odniesienie się do wiary w coś, mimo braku jakichkolwiek dowodów na tego istnienie. Jednak nie jest to znaczenie, które potwierdza Biblia. Według niej główną jej cechą jest pewność lub ufność.

"A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widać." - List do Hebrajczyków 11:1

Wiara jest czymś więcej niż intelektualną zgodą, to również działanie, które wyrażamy w codziennym życiu. Jak napisał Jakub " wiara sama w sobie, niezależnie od uczynków, jest martwa". Wiara działa poprzez miłość, dając namacalny dowód jej istnienia w życiu człowieka (Ga 5,6). Inaczej mówiąc, posłuszeństwo, które podoba się Bogu, pochodzi z wiary (Rzym. 1:5; 16:26), a nie ze zwykłego poczucia obowiązku. Istnieje bowiem wielka różnica między mężem, który pomaga żonie z miłości, a tym, który pomaga jej z obowiązku.

Dzięki wierze mamy bezpośrednią relację z Bogiem: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę” (Ef 2,8). Jest drogą, dzięki której możemy korzystać z tego, co Jezus dla nas uczynił. Umarł w męczarniach na krzyżu, aby ponieść karę za nasz grzeszny bunt przeciwko Bogu, i powstał z martwych, aby pokonać grzech, śmierć i diabła. Pokładając w Nim wiarę, otrzymujemy przebaczenie naszych grzechów i dar życia wiecznego. Czym zatem jest wiara? Oznacza ona całkowite poleganie na tym, kim jest Jezus i co zrobił dla nas ludzi, aby być prawdziwie sprawiedliwym przed Bogiem.

Innym jej kontekstem jest wiara w ludzi, inaczej mówiąc zaufaniem, jakim ich obdarzamy. Ma ona ogromne znaczenie, pomimo nieuczciwości wielu z nich, gdy ich postawa nas zawodzi. Pamiętajmy jednak o jednym, każdy człowiek nie jest wyłącznie dobry lub zły. To nasze doświadczenia czynią z nas takimi, jakimi jesteśmy. Jednak w głębi serca, każdy z nas jest dobry. Gdy poszukamy dobra w nich, znajdziemy je.

Jak powiedział Harper Lee: "Ludzie na ogół widzą to, czego szukają, i słyszą to, czego słuchają".

Wiara w dobroć innych zwiększa nie tylko nasz optymizm, gdy widzimy, jak inni czynią dobro, motywuje nas również do tego samego. Gdy widzimy, jak inni radzą sobie z przeciwnościami losu, pomaga nam to do lepszego radzenia sobie z własnymi. Jeżeli wierzymy w to, że wszyscy ludzie są dobrzy, widzimy również ogół okrucieństwa przez pryzmat naszej wiary. Pozwala nam to spojrzeć głębiej na motywację innych. Pozwala nam to spojrzeć na innych ze współczuciem. Gdy staramy się zrozumieć, dlaczego na świecie jest zło, zamiast niego, możemy dostrzec głodnych, zdesperowanych, uciśnionych ludzi, szukających wyjścia z rozpaczy.

Wiara w ludzkość ma znaczenie, ponieważ jest lekarstwem, które uleczy to, co jest złe na tym świecie.

Kolejnym kontekstem naszej wiary jest nasza wiara w wartości, wyniesione z domu. Nasze wartości, przekonania i postawy kształtują się i utrwalają z biegiem czasu pod wpływem rodziny, przyjaciół, społeczeństwa i naszych doświadczeń życiowych. Gdy dorastamy mamy już bardzo określone poglądy na prawie wszystko z przekonaniem, że "nikt nie zmieni naszego zdania".

Połączenie naszych wartości, przekonań i postaw to nasze zasady moralne, które kierują nami w życiu i wpływają na nasze zachowanie. To coś, co nas ukształtowało jako ludzi. Podstawowymi wartościami wpływającymi na sposób, w jaki się zachowujemy i traktujemy innych. Niektóre z tych wartości często stają się również częścią cech naszego charakteru. Do takich należą: współczucie, autentyczność, empatia, optymizm, uczciwość, niezależność, życzliwość, otwartość, lojalność, wytrwałość. A więc mają bezpośredni wpływ na nas jako ludzi.

Istnieją również inne wartości, chociażby dotyczące praworządności i sprawiedliwości, oto podstawowe z nich: prawa człowieka, sprawiedliwość, sprawiedliwość społeczna, filantropia, wolność, tolerancja, równość, ekologia, rozwój społeczny.

Wartości dotyczące życia, to nasze wewnętrzne przekonania, które pomagają nam żyć na własnych zasadach. Do takich należą: wiara w utrzymanie zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym; przekonanie, że uczciwość jest najlepszą drogą, by zasłużyć na zaufanie innych; przekonanie, o konieczności stawiania zdrowych granic, a mówienie NIE niekoniecznie jest objawem egoizmu. 

Owe wartości sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi i motywowani we wszystkich dziedzinach życia, w tym również w miejscu pracy. Podlegają one ciągłym zmianom i często zależą od naszych aktualnych potrzeb i sytuacji. Nasza identyfikacja, ustalanie priorytetów i dążenie do wartości może nam pomóc zbliżyć się do zdefiniowania tego, co jest dla nas naprawdę ważne. Możemy wykorzystać te wartości do wyznaczania i osiągania celów, o których zawsze marzyliśmy. 

Mimo że nasza wiara jest wystawiana codziennie na próbę: przez straszne wiadomości, które przypominają nam o śmierci i okrucieństwie; przez osobiste kłopoty; przez ludzkie słabości. A jednak im bardziej żyjemy w wierze, tym lepiej możemy sobie radzić w świecie, ufając Bogu i Jego ostatecznemu planowi dla rodzaju ludzkiego.

Wiara czyni nas silniejszymi, odważniejszymi, lepszymi, bardziej empatycznymi i współczującymi. Pomaga nam w trudnych chwilach i pozwala na pomoc innym ludziom, przechodzącym przez ich własne próby. Więc, czym właściwie jest wiara? To ufność, że Bóg istnieje, a podążając za Nim, oczekujemy królestwa Bożego, w którym będziemy żyć w pokoju z Nim na zawsze. A wszystkie inne konteksty wiary służą do tego osiągnięcia.

Jestem osobą, która chce być obiektywną w dzisiejszym absurdalnym świecie.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo