EdithKulpienski EdithKulpienski
418
BLOG

Kochać inaczej

EdithKulpienski EdithKulpienski Rozmaitości Obserwuj notkę 190


Do dziś w niektórych społeczeństwach homoseksualizm jest karany nawet śmiercią! W innych jest uznawany za poważne przestępstwo, a w jeszcze innych źle traktowany, choć tolerowany. Tylko w nielicznych akceptowany. Co sprawia, że stajemy się homoseksualistami? Nasze wychowanie może mieć wpływ na to, co uważamy za właściwe, a co za odpychające. Po dziś dzień jednak nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Jedni twierdzą, że orientacja seksualna jest uwarunkowana genetycznie i dlatego nie możemy tego zmienić, inni uważają, że nabywamy ją w ciągu naszego życia, więc mamy na nią wpływ i możemy się zmienić. A może prawda leży pośrodku... 

Geny nie mogą całkowicie kontrolować naszego zachowania, regulują one jedynie produkcję aminokwasów, które łączą się, tworząc białka. Istnienie lub jego brak może mieć wpływ na naszą tolerancję, skłonności do alkoholizmu czy nasz nastrój. Jednakże wpływ na coś, to nie to samo co pełna kontrola nad tym. Bardzo ważną rolę w rozwoju naszego zachowania odgrywa również środowisko, w którym dorastamy. Przykładem może tu być alkoholizm, występuje on nie tylko z uwagi na przekazany gen, ale również dlatego, że dzieci uczą się radzić sobie ze stresem, obserwując, jak ich rodzice i starsze rodzeństwo zachowują się w sytuacjach stresujących.

Gdy będziemy wychowywać się w środowisku, gdzie nie nadużywa się alkoholu, trudno nam będzie zostać alkoholikiem, bez znaczenia na to, jak przetwarza alkohol nasz organizm. Podobnie jest z genem agresji, dzieci uczą się zachowywać agresywnie, gdy są świadkami nagradzania agresji. Podobnie jest z jej brakiem w naszym otoczeniu, to mało prawdopodobne, że będziemy jej sami używać, ponieważ od najmłodszych lat uczymy się ją kontrolować. Nasze otoczenie ma olbrzymi wpływ na nasze zachowania, również na nasze relacje seksualne. Kultura, w której zostaliśmy wychowani, wpływa na postrzeganie również naszej seksualności. Od wieków małżeństwa były pod wpływem relacji rodzinnych i potrzeb ekonomicznych, ludzie trzymali się natomiast wytyczonych przez nią zasad moralnych i norm społecznych. Pomimo że małżonków pociągają również inne osoby, to dzięki normom i zasadom pozostają w związkach monogamicznych. 

Tylko nieliczni odbiegają od tych norm, tworząc związki homoseksualne. Jednak nie jest to niczym nowym, już w starożytnych Atenach dochodziło często do męskich zachowań homoseksualnych. Obecnie rytualny homoseksualizm męski odgrywa ważną rolę w niektórych kulturach Nowej Gwinei. O tym, czy tego rodzaju zachowanie jest dla nas pożądane, czy obrzydliwe, zależy od naszej wiedzy na ten temat, którą nabyliśmy w trakcie dorastania. Samo posiadanie genu odpowiedzialnego za nasze preferencje seksualne, nie czyni z nas homoseksualistów, podobnie z genem odpowiedzialnym za nasze skłonności do alkoholizmu. Dopiero gdy zostaną spełnione jeszcze inne czynniki, staniemy się nimi, jednak do tego czasu pozostajemy w stanie uśpienia, który może trwać nawet całe życie. Możemy również pomimo posiadania genu odpowiedzialnego za homoseksualizm, odczuwać wstręt do aktów homoseksualnych, co może być efektem braku naszej akceptacji faktu, że nim jesteśmy. Argument ten opiera się na założeniu, że preferencje seksualne są czysto biologiczne. 

Również struktura naszego mózgu może wpływać na nasze preferencje seksualne. Z wyników badań opublikowanych w 1991 roku, w czasopiśmie Science wynika, że podwzgórze, które kontroluje uwalnianie hormonów płciowych z przysadki mózgowej, u gejów różni się od podwzgórza u heteroseksualnych mężczyzn. Stwierdzono, że trzecie jądro śródmiąższowe przedniego podwzgórza (INAH3) było ponad dwukrotnie większe u mężczyzn heteroseksualnych niż u homoseksualnych mężczyzn. Jednak badanie to zostało skrytykowane, ponieważ wykorzystano do niego tkankę mózgową uzyskaną podczas autopsji, a wszystkich homoseksualnych uczestników badania uznano, że zmarli na AIDS. Późniejsze badanie, które przeprowadzono w 2001 roku, wykazało, że HIV nie ma znaczącego wpływu na INAH3. To badanie, w którym wykorzystano również tkankę mózgową z autopsji, nie ujawniło żadnej znaczącej różnicy między wielkością INAH3 u gejów i heteroseksualnych mężczyzn. Wykazał jednak, że u gejów neurony w INAH3 są upakowane bliżej siebie niż u heteroseksualnych mężczyzn.

Badania przeprowadzone w 2008 roku wykazały, że dwie połówki mózgu są bardziej symetryczne u homoseksualnych mężczyzn i heteroseksualnych kobiet niż u heteroseksualnych mężczyzn i homoseksualnych kobiet. Badania te wykazały również różnice w ciałach migdałowatych gejów i heteroseksualnych mężczyzn. Ciało migdałowate posiada wiele receptorów dla hormonów płciowych i jest związane z przetwarzaniem emocji. Podobnie ciało modzelowate różni się strukturą połączeń między dwiema połowami mózgu. Jednym słowem nasz mózg ma wpływ na nasze preferencje seksualne, jeszcze zanim się urodziliśmy. Może to tłumaczyć przekonanie niektórych homoseksualistów o tym, że czuli się nimi od zawsze. Nie zapominajmy jednak, że rozwój mózgu nie kończy się jednak w momencie narodzin.

Nasz mózg najbardziej rozwija się w okresie dzieciństwa, kiedy uczymy się wielu nowych rzeczy, również tego, jaki stosunek ma nasze otoczenie do homoseksualizmu i jakie zachowania uważa za dopuszczalne. Edukacja w dzieciństwie odgrywa olbrzymi wpływ na rozwój naszego mózgu. Dzięki odpowiednim doświadczeniom nasz mózg może się zmienić nawet już w naszym dorosłym życiu. Homoseksualizm jest nieuleczalny, próby operacyjnego leczenia go tzw. lobotomia nigdy się nie powiodły. Również terapia hormonalna nie przyniosła żadnych efektów. Może kiedyś ktoś wymyśli odpowiednią terapię, która będzie w stanie to zmienić, na razie bądźmy tolerancyjni. To tacy sami ludzie jak my.

Źródła:

https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/is-homosexuality-a-choice/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018506X19304660

Jestem osobą, która chce być obiektywną w dzisiejszym absurdalnym świecie.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości