EdithKulpienski EdithKulpienski
174
BLOG

Dlaczego Sakramenty są tak ważne w życiu każdego katolika?

EdithKulpienski EdithKulpienski Kościół Obserwuj temat Obserwuj notkę 77


Katechizm Kościoła Katolickiego definiuje Sakramenty jako skuteczne znaki łaski, ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi, przez które udziela się nam katolikom życia Bożego. (nr 1131). Samo określenie "katolik" jest zapisane w liście św. Ignacego z Antiochii, ucznia apostoła Jana, który odpowiada za pierwotne użycie greckiego słowa katholikos (καθολικός), oznaczającego: powszechny, kompletny i cały, by opisać kościół:

"Gdziekolwiek pojawia się biskup, tam niech będzie lud; bo gdziekolwiek jest Jezus Chrystus, tam jest Kościół katolicki. Nie wolno chrzcić ani udzielać komunii bez zgody biskupa. Z drugiej strony wszystko, co ma jego aprobatę, podoba się Bogu. Zatem wszystko, co zostanie zrobione, będzie bezpieczne i ważne". (List do Smyrneńczyków 8)

Od tamtej pory nazywamy siebie katolikami, a Kościół katolicki jest najbardziej uniwersalnym kościołem, ponieważ jak sam Jezus powiedział: 

"Bramy Hadesu nie przemogą Jego Kościoła". 

Do chwili obecnej, jak wszyscy wiemy, do tego nie doszło. Mimo że wiele kościołów protestanckich jest zdania, że jesteśmy zgubieni. Niestety i nasi byli bracia, którzy odeszli z naszej wspólnoty, doszli do podobnych wniosków, choć powody były nieco inne, a które wszyscy znamy. Jest sprawą dyskusyjną, czy był to wystarczający powód, ale Bóg dał nam wolną wolę, więc musimy uszanować jego Boski plan.

My natomiast musimy kierować się jego dogmatami, wyznając siedem Sakramentów:

Chrzest. Sakrament wtajemniczenia w Kościół.

Eucharystia. Sakrament Ciała i Krwi Chrystusa, aby złączyć nas z Chrystusem i ze sobą nawzajem.

Bierzmowanie. Technicznie rzecz biorąc, jest to zakończenie inicjacji rozpoczętej chrztem, podczas którego ci, którzy zostali ochrzczeni jako niemowlęta, formalnie wybierają Chrystusa.

Pokuta. Sakrament przebaczenia i rozgrzeszenia.

Małżeństwo. Sakrament połączenia dwojga ludzi mistycznym zjednoczeniem, przede wszystkim w celu prokreacji, kiedy my również uczestniczymy w tworzeniu życia.

Namaszczenie Chorych. Zwany także Namaszczeniem. Sakrament uzdrowienia.

Kapłaństwo. Sakrament święceń kapłańskich do służby w Kościele.

Są to widzialne znaki, które Bóg polecił obdarzać niewidzialną łaską.

Chrzest i bierzmowanie można przyjąć tylko raz, ponieważ pozostawiają trwały ślad w naszej duszy. A skoro ten znak jest już obecny, bezsensowne jest ponowne przyjmowanie tego sakramentu. 

Podobnie jak święcenia kapłańskie, jednak w tym przypadku są trzy poziomy Sakramentu, które są przyjmowane później. Tak więc, podczas gdy święcenia diakonatu, kapłaństwa i episkopatu można otrzymać tylko raz, można przyjąć wszystkie trzy i wszystkie trzy są właściwymi święceniami kapłańskimi.

Małżeństwo można sakramentalnie zawrzeć nieskończoną ilość razy. Jednakże, dopóki istnieje więź poprzedniego małżeństwa, jest to niemożliwe. Nie oznacza to jednak, że jest to zabronione, tylko niemożliwe. Jeśli jednak nasz współmałżonek umrze, możemy przyjąć ten sakrament po raz drugi.

Jednak to Chrzest jest bramą do wszystkich innych sakramentów. Przynosi zbawienie duszy.

Z kolei najważniejszym z Sakramentów jest Eucharystia, ponieważ to sam Jezus, prawdziwie obecny z nami aż do końca czasów, Ciało, Krew, Dusza i Bóstwo.

Wszystkie inne sakramenty udzielają duszy boskiej łaski. 

Kościół katolicki uważa te Sakramenty za ważne, ponieważ zostały one ustanowione przez Jezusa Chrystusa jako zwyczajny sposób na otrzymanie łaski, którą wyjednał dla nas na krzyżu. 

"Siedem sakramentów dotyka wszystkich etapów i wszystkich ważnych momentów życia chrześcijańskiego: rodzą i rozwijają, uzdrawiają i są misją chrześcijańskiego życia wiary. Istnieje zatem pewne podobieństwo między etapami życia naturalnego i etapami życia duchowego". (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1210)

Każdy z nas, kto przyjmuje Sakramenty z intencją autentycznej służby Bogu, może być pewien, że za każdym razem, gdy przyjmuje jeden z Sakramentów, otrzymuje łaskę wytrwania w życiu duchowym. A gdy wytrwa w nich do śmierci, prawdopodobnie będzie żyć wiecznie w zjednoczeniu z Bogiem, w Niebie.

Bez Sakramentów nie można uczestniczyć w życiu Boga ani zjednoczyć się z Nim, ani Go zrozumieć, a śmierć bez nich skutkowałaby potępieniem. Sakramenty są kluczami do zjednoczenia się z Bogiem, dlatego też są tak ważne dla nas katolików.


Źródło:

Katechizm Kościoła Katolickiego

List do Smyrneńczyków 

Zdjęcie Google 

Jestem osobą, która chce być obiektywną w dzisiejszym absurdalnym świecie.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo