EdithKulpienski EdithKulpienski
138
BLOG

Dlaczego nie wierzymy w miłość?

EdithKulpienski EdithKulpienski Psychologia Obserwuj temat Obserwuj notkę 18


Tak naprawdę istnieje wiele powodów, dla których tracimy wiarę w miłość. Typowymi przyczynami tego są między innymi traumatyczne lub bolesne doświadczenia wynikające z poprzednich związków, poczucie zdrady lub zranienia przez kogoś, kogo kochamy, lub po prostu poczucie zniechęcenia, wywołanego zbyt długim poszukiwaniem odpowiedniej osoby. Utrata wiary w miłość ma znaczący wpływ na nasze samopoczucie. Kiedy przestajemy w nią wierzyć, stajemy się bardziej odizolowani i samotni, co może u nas prowadzić do depresji, lęku i innych problemów ze zdrowiem psychicznym. 

Fakt ten może również wpływać na naszą samoocenę i poczucie własnej wartości, sprawiając, że czujemy, iż nie jesteśmy wystarczająco dobrzy lub że coś jest z nami nie tak. Poza tym utrata wiary w miłość może być przyczyną utrudnień z nawiązywaniem kontaktów z innymi, co może prowadzić do poczucia braku wsparcia i izolacji. Ma to również wpływ na problem z zaufaniem do innych, co może utrudnić tworzenie nowych zdrowych relacji. Zaufanie bowiem to jeden z filarów zdrowego związku. Gdy tracimy wiarę w miłość, może to głęboko wpłynąć na nasze spojrzenie na związek i nasze ogólne samopoczucie. 

Niestety wielu z nas nie wierzy w miłość, tylko atrakcyjność fizyczną i seksualną, które są niezbędne do prokreacji gatunku, co często jest przez nich mylone z miłością. Istnieje również pragnienie bezpieczeństwa i przywiązania. Wiele osób wiąże się ze sobą, by uniknąć samotności. W interesie społeczeństwa leży posiadanie obywateli, będących w związkach, zarówno dla jego stabilności, jak i ciągłości. Wierzymy, że mit romantycznej miłości jest utrwalany poprzez historię, bajki i święta. To biznes, który przynosi ogromne dochody.

Utrata wiary w miłość może skutkować u nas wystąpieniem szeregu negatywnych emocji, w tym smutku, złości, goryczy i rozczarowania. U każdego z nas emocje te mogą być w różnym stopniu intensywne i występować przez różny okres, wpływając na nasz ogólny nastrój i samopoczucie emocjonalne. W tym miejscu warto wspomnieć też o zjawisku hipergamii kobiet, które przyczyniło się w ostatnich latach do zwątpienia przez mężczyzn w miłość.

Wpływ hipergamii jako współczesnego zjawiska, występującego wśród kobiet, na wiarę w prawdziwą miłość u mężczyzn może być bardzo złożony i zależy od wielu czynników. Hipergamia, czyli preferowanie partnerów o wyższym statusie społecznym, ekonomicznym lub edukacyjnym, może w niektórych przypadkach wpływać na zwątpienie mężczyzn w możliwość znalezienia prawdziwej miłości. 

Niestety kulturowe oczekiwania i stereotypy mogą wpływać na to, że mężczyźni mogą czuć presję społeczną, by spełnić wysokie standardy. Ta presja może prowadzić do poczucia niewystarczalności i wątpliwości co do własnej wartości jako potencjalnego partnera.

Mężczyźni, którzy czują się odrzuceni przez kobiety, preferujące partnerów o wyższym statusie społecznym, mogą doświadczać dezaprobaty i poczucia, że nie są atrakcyjni czy godni miłości. Powtarzające się odrzucenia mogą prowadzić do zwątpienia w możliwość znalezienia prawdziwej miłości.

Niestety ci z nich, którzy nie spełniają standardów hipergamii, mogą napotykać trudności w znalezieniu partnerki. To może prowadzić do frustracji i zwątpienia w możliwość znalezienia kogoś, kto ich zaakceptuje i pokocha takimi, jakimi są.

Nie wszyscy mężczyźni doświadczają wpływu hipergamii na wiarę w prawdziwą miłość. Każda osoba ma swoje własne doświadczenia i reakcje na różne czynniki społeczne i kulturowe. Ważne jest również, by pamiętać, że miłość i związki są bardziej złożone niż tylko status społeczny czy ekonomiczny. Istnieje wiele innych czynników, takich jak wartości, zgodność osobowości, wzajemne zrozumienie i wsparcie, które są ważne w tworzeniu trwałych i satysfakcjonujących relacji. Niestety hipergamia burzy zaufanie mężczyzn do wiarygodności kobiet i ich prawdziwych intencji.

Jak już wcześniej pisałam, może wystąpić u nas problem z zaufaniem. Niestety, gdy zaufanie w poprzednim związku zostaje zachwiane, będziemy mieć problem z ponownym zaufaniem, będzie to z pewnością bardzo trudne. Zazwyczaj bowiem prowadzi to do sceptycyzmu, strachu przed zranieniem lub zdradą oraz trudności w emocjonalnym otwarciu się na nowych partnerów. Takie problemy mogą utrudniać tworzenie głębokich i znaczących relacji.

Brak wiary w miłość może prowadzić do kwestionowania własnej wartości lub atrakcyjności. Możemy obwiniać się za nieudane związki lub sądzić, że nie jesteśmy warci miłości i by być szczęśliwymi. Taki negatywny obraz siebie może wpływać na poczucie własnej wartości i przyczyniać się do zwątpienia w swoje możliwości. 

W takim przypadku wielu z nas wycofuje się z aktywności społecznych, izolując się od potencjalnych romantycznych okazji poznania nowych ludzi, a co za tym idzie utraty szansy na nowy związek. Ta izolacja może nasilać poczucie osamotnienia i utrudniać znalezienie wsparcia ze strony innych i ich towarzystwa.

Niestety, gdy ktoś stracił wiarę w miłość, może podchodzić do nowych związków ze sceptycyzmem i obawą przed powtórzeniem bolesnych doświadczeń z przeszłości. Co prowadzić może do zachowań obronnych, dystansu emocjonalnego, niechęci do pełnego zaangażowania się w nowy związek lub do autosabotażu, w którym świadomie lub nieświadomie podważa się własne szanse na znalezienie szczęścia w miłości.

Choć utrata wiary w miłość może mieć poważne negatywne konsekwencje, nie jest to stan trwały. Z czasem dzięki autorefleksji i uzdrowieniu możemy odzyskać zaufanie, rozwinąć zdrowsze spojrzenie na miłość i znaleźć odpowiednią osobę, która będzie dla nas wsparciem i pozwoli nam odzyskać utraconą wiarę w miłość, co pozwoli nam się lepiej poczuć.

Pamiętajmy jednak, że doświadczenia i spojrzenie na miłość są zawsze wyjątkowe i indywidualne. Odzyskanie wiary w miłość i budowanie zdrowych i satysfakcjonujących związków jest zawsze możliwe, choć może zająć to nam trochę czasu i wysiłku, ale ważne jest, by pamiętać, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Nie warto z niej rezygnować.


Źródło

Zdjęcie Google 

Jestem osobą, która chce być obiektywną w dzisiejszym absurdalnym świecie.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości