EdithKulpienski EdithKulpienski
96
BLOG

Czy powinniśmy poświęcać się w imię miłości?

EdithKulpienski EdithKulpienski Osobiste Obserwuj temat Obserwuj notkę 24


Wielu z nas robi to każdego dnia, uważając to za rzecz oczywistą, nie czując wcale, że jest to czymś nadzwyczajnym. Opieka nad partnerem w chorobie jest przecież czymś dla nas bardzo naturalnym. Wielu z nas nie wyobraża sobie, by mogło być inaczej. To nie piękne słowa świadczą o uczuciu, tylko czyny i nasz stosunek, gdy jest naprawdę źle.

Poświęcenie w imię miłości może być pięknym wyrazem oddania i troski o ukochaną osobę. Może być bardzo wartościowe, jeśli jest wzajemne. Jeżeli oboje jesteśmy gotowi do wzajemnego poświęcenia i obdarzania się siłą i wsparciem.

Jednak niesie za sobą ryzyko przekroczenia granic, gdy taką gotowość deklaruje tylko jedno z nas. W takiej sytuacji może wystąpić brak równowagi, co prowadzić może do frustracji i niezadowolenia osoby poświęcającej się, a w konsekwencji do rozpadu związku.

Zawsze warto pamiętać o własnym dobrostanie. Poświęcanie się nie oznacza, że należy całkowicie zaniedbywać swoje potrzeby, pragnienie i zdrowie. Zachowanie równowagi pomiędzy troską o siebie jest kluczowe dla własnego zdrowia psychicznego.

Czym więc jest prawdziwe poświęcenie w miłości? To gotowość do rezygnacji z własnych potrzeb i satysfakcji, w zdrowych granicach, dla dobra drugiej osoby lub dla większego dobra wspólnego. Jest to akt bezinteresowności, gdzie jesteśmy gotowi zaryzykować, zrezygnować z pewnych rzeczy lub poświęcić swoje własne potrzeby i pragnienia, aby pomóc, chronić lub zaspokoić potrzeby ukochanej osoby.

Prawdziwe poświęcenie w miłości jest głęboko zakorzenione w naszej empatii i trosce o kochaną osobę. Oznacza to, że jesteśmy gotowi poświęcić własne pragnienia tylko po to, by umożliwić jej osiągnięcie szczęścia, spełnienia czy bezpieczeństwa. 

Może ono przybierać różne formy, na przykład poświęcanie naszego czasu i uwagi dla drugiej osoby, wsparcie jej w trudnych chwilach, podejmowanie decyzji z myślą o jej dobru, a nie tylko o własnym, czy nawet poświęcenie swojego zdrowia lub życia w ekstremalnych sytuacjach.

Wypływa ono z autentycznej troski o dobro ukochanej osoby. Nie jest to wymuszone, tylko wynika z głębokiego poczucia miłości i empatii.

Prawdziwe poświęcenie polega na stawianiu jej potrzeb i szczęścia ponad własne. Wymaga porzucenia osobistych pragnień, ambicji, a nawet wygody, aby nadać priorytet dobru ukochanej osoby. Ta bezinteresowność jest podstawowym aspektem prawdziwego poświęcenia.

Bardzo często wynika ono z silnej więzi emocjonalnej i inwestycji w nasz związek. Nie jest to jedynie nasze przekonanie o słuszności takiego postępowania, tylko wynika z silnego przywiązania do drugiej osoby. Motywacją do naszego poświęcenia jest chęć pielęgnowania i ochrony więzi nas łączącej.

Wiąże się ono z wyjściem poza własną satysfakcję i rozważeniem długoterminowego dobra dotyczącego naszego związku. Oznacza to dokonywanie wyborów, które są trudne dla nas obecnie, ale mogą z czasem wzmocnić i utrzymać naszą miłość i więź.

Choć poświęcenie często wiąże się z tym, że jedno z nas daje więcej od drugiego, ważne jest utrzymanie poczucia równowagi i wzajemności w ogólnej dynamice związku. Powinniśmy być skłonni do poświęceń dla wzajemnego szczęścia i rozwoju, tworząc wzajemne i wspierające się partnerstwo.

Nie oznacza to jednak całkowitego zaniedbywania własnych potrzeb lub naruszania granic osobistych w niezdrowym stopniu. Zachowanie zdrowej równowagi pomiędzy bezinteresownością a dbaniem o siebie jest niezwykle istotne. Dbanie o siebie pozwala stworzyć silniejszy fundament związku.

Poświęcenie powinno opierać się na otwartej i szczerej komunikacji. Oboje powinniśmy dobrze rozumieć swoje potrzeby, pragnienia i ograniczenia. Poświęcenie winno być za zgodą i zrozumieniem obojga partnerów.

Poświęcenie w imię miłości to koncepcja złożona i głęboko osobista. Może się różnić w zależności od zaangażowanych osób i okoliczności. 

Prawdziwe poświęcenie nie powinno prowadzić do samozniszczenia, wykorzystywania lub niewłaściwego podporządkowania. Ważne jest zachowanie równowagi i zdrowej granicy, aby nie zapomnieć o własnych potrzebach i wartościach. Poświęcenie powinno być dobrowolne i wzajemne, oparte na wzajemnym poszanowaniu i miłości.

To akt bezinteresowności i gotowości do oddania siebie dla dobra drugiej osoby lub dla większego dobra wspólnego, oparty na empatii, trosce i miłości. Ostatecznie chodzi o znalezienie harmonijnej równowagi pomiędzy bezinteresownością, rozwojem osobistym i dobrem bliskiej osoby.

Jest wiele powodów przemawiających za poświęcaniem się ukochanej osobie, ale każdy, kto wymawiał słowa przysięgi, o tym wie... Ja pamiętam z mojej każde słowo:

"Ja Edyta biorę sobie Ciebie [...]za męża na dobre i złe, w szczęściu i nieszczęściu, w zdrowiu i chorobie, w bogactwie i biedzie, i ślubuję Ci: miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszyscy święci.” 

To, co dla jednego jest poświęceniem, dla innego będzie czymś oczywistym.


Źródło

Zdjęcie Google 

 

Jestem osobą, która chce być obiektywną w dzisiejszym absurdalnym świecie.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości