8 obserwujących
73 notki
34k odsłony
156 odsłon

"Walka z Terrorem", jako stały element polityki generującej strach społeczny.

Pomnik masakry w Ludlow
Pomnik masakry w Ludlow
Wykop Skomentuj

Działając pod wpływem przeczytanej książki „Angst und Macht” (Strach i Władza), której autorem jest profesor psychologii R. Mausfeld, zdecydowałem się poruszyć temat celowego indukowania lęków społecznych, ponieważ uważam, że te ostatnie wydarzenie próby zamachu terrorystycznego Polsce, najprawdopodobniej może być elementem narzuconej z zewnątrz strategii rządzenia społeczeństwem poprzez indukowanie lęków społecznych.

Walka z terrorem była i jest od dawna stałym elementem dyscyplinowania społeczeństw, które są pod wpływem krajów prowadzących politykę imperialną. Walka ta zawsze służyła jako element budowania fasady, za którą było ukryte prawdziwe oblicze interesów oligarchii finansowej zmierzającej do zbudowania struktur, przy pomocy których można rządzić całym światem. W języku poprawności politycznej opisy budowania takich struktur zaliczane są do tzw. „Teorii Spiskowej”, które de facto nie są teorią, ale praktyką. O czym świadczą fakty.

W celu urzeczywistnienia tego planu, stworzono narzędzie logistyczne pracujące nad zbudowaniem zawiłej konstrukcje kłamstw, aby społeczeństwami manipulować i kondycjonować je w kierunku interesów oligarchii finansowej. Aby tego dokonać oligarchia zaangażowała armię dobrze opłacanych specjalistów z dziedziny psychologii i politologii, o czym szczegółowiej pisze w swojej książce quasi człowiek z branży psycholog prof. Mausfeld.

Z historycznego punktu widzenia indukcja lęków społecznych zawsze była narzędziem podtrzymującym oligarchiczne struktury władzy, gdzie w ostatnim stuleciu indukowanie lęków społecznych nabrało szczególnego wymiaru, a mianowicie lęki te generowane są przy pomocy tzw. „Walki z Terrorem”.

Działania tego rodzaju, zanim stały się permanentnym elementem polityki zewnętrznej kraju imperialnego, doskonale sprawdziły się w polityce wewnętrznej tego kraju, czego przykład podam poniżej.

Subtelność tej polityki polegała na tym, aby stworzyć takie sytuację napięć społecznych, które to napięcia wyidukują takie lęki społeczne, które odbiorą społeczeństwu do tego stopnia zdolność do realnej oceny rzeczywistości, że społeczeństwo utraci możliwość rozpoznania barbarzyństwa. Do tego system potrzebuje takiego społeczeństwa, które łatwo można spolaryzować i ogłupić. Nad takim system pracuje się obecnie w pocie czoła. Społeczeństwo quasi jednolite etnicznie, całkowicie nie nadaje się do przeprowadzenia takiej operacji na żywym organizmie społecznym. Tym bardziej społeczeństwo, które wyrosło z systemu wartości katolickiej a więc cywilizacji z łacińskiej. Jest to z pewnością powód na to, dlaczego mamy dziś do czynienia z tak intensywną walką z tym systemem wartości. Jak historia nas uczy najefektywniejszym sposobem sterowania społeczeństwem jest stworzenie napięć między rdzenną ludnością jakiegoś kraju a emigrantami przybyłymi do tego kraju, ewentualnie stworzenia konfliktów etnicznych, z jakimi mieliśmy do czynienia np. w byłej Jugosławii. Ale ja chcę ograniczyć się do tworzenia lęków społecznych między emigrantami a ludnością rdzenną tego kraju i jaką funkcję odgrywa tu zjawisko terroru.

Jako akademicki przykład takiego kraju można użyć USA.

Po doświadczeniach z początku poprzedniego stulecia z „Masakrą w Ludlow” w stanie Kolorado, która miała miejsce w 1914 roku, a która pochłonęła wiele ofiar ludzkich walczących o godne warunki egzystencji, US oligarchia zmieniła taktykę do dyscyplinowania quasi niewolników. Wtedy w Ludlow na prośbę Rockefellera w jego kopalni, w której zatrudniał emigrantów Gwardia Narodowa otworzyła ogień do strajkujących pracowników kopalni zabijając 25 osób w tym kobiety i dzieci, które żyły w strasznych warunkach. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ludlow-Massaker

Już w latach 1918 narastające niezadowolenie ludzi pracy, szczególnie tych nowych przybyszy do USA, domagających się godnego wynagrodzenia, zastosowano nową strategię walki, która nie tylko w mojej ocenie, jest do dzisiaj pielęgnowana. Wtedy tym nowo przybyłym ludziom, którzy nie mieli innej alternatywy do walki o biologiczną egzystencję, zarzucano im komunistyczne nastawienie do pracy

Tym razem nie otworzono ogień do tych ludzi, aby ich dyscyplinować. Obawiano się następnej masakry, która miała już miejsce w Ludlow, i która wstrząsnęła do tego stopnia opinię publiczną, że po tej masakrze sprawca jej Rockefeller był zmuszony do wypolerowania swojej bardzo nadszarpniętej opinii, otwarciem do dzisiaj istniejącej fundacji Rockefellera. Fundacja ta z wielką propagandową pompą pomagała rodziną zamordowanych emigrantów, którzy zostali zamordowani za walkę o swoje prawa do godnej egzystencji.

Tym razem przy pomocy terroru wytworzono takie napięcia między emigrantami chcącymi walczyć o swoje prawa, a społeczeństwem USA. Do tego celu został zorganizowany zamach bombowy w 1920 roku na Wall Street i wywołano antykomunistyczną histerię pod hasłem „Walki z Terrorem”.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale