28 obserwujących
383 notki
193k odsłony
1121 odsłon

Nowy Wspaniały Swiat po "Pandemii"

Wykop Skomentuj19

Aby zrozumieć rolę Światowego Forum Ekonomicznego w tym kryzysie demokracji i praw człowieka, trzeba znać struktury władzy i kto de fecto stoi za nimi np. korporacji, i ważne jest zrozumienie mechanizmów władzy. Od początku historii tematem władzy zajmowało się wielu różnych myślicieli: Tukidides, Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Nietzsche, Max Weber i Heinrich Popitz, by wymienić tylko kilku najważniejszych. Trzeba wiedzieć, że quasi własnością władzy jest jej umocnienie i rozszerzenie. Po pierwsze, istnieje fundamentalne w ludziach dążenie do władzy, po drugie, ludzie, którzy mają już władzę, dążą do jej poszerzenia i umocnienia, a po trzecie, motyw rozszerzenia władzy jest prawie zawsze przesłaniany i nakładany przez moralne twierdzenia np. w naszym przypadku naprawy świata i natury, czy dążenie do równość wszystkich ludzi. Demokracja była zawsze nielubiana przez oligarchę, ponieważ ona ograniczała najbardziej władzę oligarchii.

Właśnie dla tego rządzący boją się jak ognia demokracji bezpośredniej, ponieważ ona spełnia funkcje kontrolne nad politykami i zobowiązuje ich do działania w kierunku woli społeczeństwa, a nie kół lobbystycznych reprezentujących wolę mniejszości i kreujących siebie na Świętego Mikołaja przynoszącego miejsca pracy.

Demokracja jest nie tylko cywilizacyjnym osiągnięciem politycznego samostanowienia, ale demokracja powstała również ze starania się ludzkości wyciągnięcia konsekwencji z gigantycznych przelewów krwi w historii naszej cywilizacji.

Demokracja daje nam cywilizacyjną ochronę dla słabszych i sprowadza się do równości prawa dla wszystkich ludzi niezależnie od ich światopoglądu. Dlatego demokrację należy traktować jako największe cywilizacyjne osiągnięcie ludzkości, które ma być zlikwidowane, do czego niewolno dopuścić.

Wszystkie te aspekty wyżej nadmienione należy wziąć pod uwagę, patrząc na nową książkę „COVID-19 Wielki reset” Klausa Schwaba i Thierreta Mallereta ze Światowego Forum Ekonomicznego z czerwca 2020 roku.

Już w roku 2018 Merkel po wizycie w Davos na WEF arogancko powiedziała, że demokracja nie została dana nam na zawsze.

Co na temat COVID-19 mówi założyciel WEF Klausa Schwab.

„Według autorów, głównym celem książki powinno być uwzględnienie przyszłych wydarzeń w przebiegu epidemii korona wirusa w wielu różnych obszarach. Są one podzielone na trzy rozdziały. Pierwszy dotyczy tego, w jaki sposób korona pandemia wpłynie na pięć głównych makro kategorii, a mianowicie na gospodarkę, społeczeństwo, geopolitykę, środowisko i technologię. Drugi rozdział dotyczy mikroekonomicznych skutków dla istniejących gałęzi przemysłu i przedsiębiorstw. Trzeci rozdział dotyczy możliwych konsekwencji na poziomie indywidualnym ”.

Te trzeźwo brzmiące opisy są z jednej strony osadzone w emocjonalnym tonie panikarstwa, z drugiej zaś obietnic. Jako przykład poniżej podam kilka oryginalnych cytatów głównych założeń.

Oto kilka oryginalnych cytatów z wielkich obietnic:

1. Kryzys COVID-19 pogrąży nas w najtrudniejszych czasach, z którymi nie mieliśmy od pokoleń do tej pory do czynienia.

2. Miliony firm upadnie i społeczeństwa stracą swoje źródła egzystencji.

3. Szok dla światowej gospodarki spowodowany blokadą Lockdown jest najpoważniejszy i najbardziej nagły w dotychczasowej historii gospodarczej ludzkości.

4. Nastąpi globalny kryzys na rynku pracy o ogromnych rozmiarach.

5. Jednym z największych zagrożeń dla okresu po pandemii są niepokoje społeczne.

6. W niektórych skrajnych przypadkach może to doprowadzić do dezintegracji społecznej i upadku politycznego.

7. Dla wielu takich państw pandemia będzie egzogennym wstrząsem, który spowoduje ich dalsze niepowodzenie i jeszcze bardziej pogłębiające się problemy społeczne.

8. Jedną z najbardziej oczywistych konsekwencji dla bogatszych części świata będzie ekonomiczna nędza, niezadowolenie i głód w najbiedniejszych państwach, co wywoła wywołają nową falę masowej migracji w ich kierunku.

9. Powrót do normalnego społeczeństwa, jakie znamy nie nastąpi, ponieważ nie może być już takiego powrotu.

10. Jedna droga prowadzi nas do lepszego świata.

11. Istnieje teraz możliwość wprowadzenia zmian instytucjonalnych i decyzjami politycznymi, które poprowadzą gospodarki na nową drogę do bardziej sprawiedliwej i zielonej przyszłości.

12. Chodzi tu o to, aby świat był mniej podzielony, mniej zanieczyszczony, mniej destrukcyjny, więcej sprawiedliwy i równy.

13. Jedna droga tylko prowadzi nas do lepszego świata bardziej sprawiedliwszego i szanującego Matkę Naturę. Co, zdaniem Światowego Forum Ekonomicznego, powinno i faktycznie się wydarzy, aby ten „nowy wspaniały świat” powstał.

Po „Wielkim Resecie” świat powinien być cudownym miejscem. 

Wykop Skomentuj19
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Rozmaitości