20 obserwujących
915 notek
1282k odsłony
618 odsłon

Wzrost rentowności Grupy PGE

PGE to największy w Polsce producent energii elektrycznej. Fot. Shutterstock
PGE to największy w Polsce producent energii elektrycznej. Fot. Shutterstock
Wykop Skomentuj1

Grupa PGE podsumowała III kwartał tego roku. Dyscyplina kosztowa i optymalizacja wydatków przynosi pierwsze efekty – ocenia spółka.

Wysoki poziom zakumulowanej gotówki (3,3 mld zł) na koniec III kwartału 2020 r. pozwoli spółce na regulowanie nadchodzących płatności za uprawnienia do emisji CO2, realizację programu inwestycyjnego i planowane akwizycje.  

- Na bieżąco analizujemy dane finansowe i operacyjne. W ten sposób jesteśmy w stanie skutecznie identyfikować potencjalne ryzyka i nimi efektywnie zarządzać. Dzięki wprowadzanym programom optymalizacyjnym, w tym trudnym okresie, środki wypracowane z działalności operacyjnej w wysokości ponad 8 mld zł pozwoliły na sfinansowanie porównywalnego w skali roku poziomu wydatków inwestycyjnych oraz dodatkowo na częściową spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach. Zgodnie z naszą nową strategią, koncentrujemy się na stronie kosztowej. Liczę, że prowadzone działania efektywnościowe przyniosą wymierne korzyści – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.  

Zgodnie z założeniami nowej strategii PGE w nadchodzących latach wartość Grupy będzie budowana w oparciu o segment dystrybucji i dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii.  

Wyniki finansowe PGE w III kw. 2020

W III kwartale 2020 spółka odnotowała 273 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 471 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 469 mln zł wobec 621 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 546 mln zł wobec 1 677 mln zł rok wcześniej.  

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 320 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 9 343 mln zł rok wcześniej. 

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 415 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 173 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 33 096 mln zł w porównaniu z 27 579 mln zł rok wcześniej.

Wolumen produkcji energii elektrycznej netto w III kw. 2020 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniósł 14,27 TWh wobec 13,94 TWh, w tym 7,72 TWh pochodziło z węgla brunatnego (wobec 7,75 TWh rok wcześniej) i 4,28 TWh – z węgla kamiennego (wobec 4,4 TWh rok wcześniej). W okresie I-III kw. wolumen produkcji energii elektrycznej łącznie wyniósł 42,85 TWh wobec 43,44 Twh.

„Niższy poziom produkcji energii elektrycznej w trzech kwartałach 2020 roku jest głównie efektem niższego zapotrzebowania KSE oraz wyższej generacji wiatrowej i importu energii, które przełożyły się na niższą generację elektrowni węglowych. Powyższy efekt został częściowo zniwelowany przez produkcję nowych bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole” – czytamy w raporcie PGE.

Sprzedaż energii elektrycznej poza grupę kapitałową PGE wyniosła 28,71 TWh w III kw. wobec 26,36 TWh. W I-III kw. sprzedaż energii poza grupę wyniosła 86,22 TWh wobec 76,99 TWh rok wcześniej.

Produkcja ciepła wyniosła 4,02 PJ w III kw. wobec 4,13 PJ rok wcześniej. W okresie I-III kw. produkcja ciepła sięgnęła 32,60 PJ wobec 33,53 rok wcześniej.

„W III kwartale 2020 roku wolumen sprzedanego ciepła wyniósł w Grupie PGE 3,79 PJ i był niższy o 0,1 PJ r/r. W trzech kwartałach 2020 roku wolumen sprzedanego ciepła wyniósł w Grupie PGE 31,54 PJ i był niższy o 0,91 PJ r/r. Na powyższe wyniki wpływ miało głównie niższe zapotrzebowanie na ciepło spowodowane wyższymi średnimi temperaturami zewnętrznymi w 2020 roku” – informuje koncern.

- Dzięki wprowadzanym programom optymalizacyjnym, w tym trudnym okresie, środki wypracowane z działalności operacyjnej w wysokości ponad 8 mld zł pozwoliły na sfinansowanie porównywalnego w skali roku poziomu wydatków inwestycyjnych oraz dodatkowo na częściową spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach. Zgodnie z naszą nową Strategią, koncentrujemy się na stronie kosztowej. Liczę, że prowadzone działania efektywnościowe przyniosą wymierne korzyści – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polska Grupa Energetyczna.

Jak zaznacza PGE w komunikacie, wysoki poziom zakumulowanej gotówki w wysokości 3,3 mld zł na koniec III kwartału 2020 r. pozwoli Grupie PGE na regulowanie nadchodzących płatności za uprawnienia do emisji CO2, realizację wymagającego programu inwestycyjnego Grupy PGE oraz planowane akwizycje.

- Perspektywa EBITDA PGE na rok 2021 dokładnie odzwierciedla naszą wizję ze Strategii – przy pogarszających się warunkach dla funkcjonowania energetyki konwencjonalnej budujemy wartość na pozostałych segmentach działalności Grupy PGE – mówi Dąbrowski.

- Planujemy, że przychody z rynku mocy w przyszłym roku będą rozpoznawane, przepływy będą realizowane i będą one uzupełnieniem EBITDA dla segmentu energetyki konwencjonalnej, ciepłownictwa oraz energetyki odnawialnej - dodaje wiceprezes PGE Paweł Strączyński.

Jego zdaniem bez spodziewanych 2,5 mld zł z rynku mocy w 2021 roku sytuacja grupy byłaby trudna. Strączyński poinformował, że od 2022 roku PGE zamierza ruszyć z „ bardzo dużym programem inwestycyjnym w sieci dystrybucyjne” na lata 2022-2030, a rok 2021 chce wykorzystać na domknięcie sprawy nowego sposobu finansowania inwestycji w sieci elektroenergetyczne.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%.

Nowa strategia PGE

Nowa Strategia Grupy PGE do 2030 r. z perspektywą do 2050 r. zaprezentowana w październiku tego roku przedstawia plan transformacji energetycznej tego największego producenta energii elektrycznej w Polsce. Jej głównym elementem jest odejście od węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Grupa PGE prowadzi prace nad transformacją regionów, w których energetyka konwencjonalna jest ważnym pracodawcą. Zgodnie z planami PGE będą tam realizowane inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii. PGE deklaruje, że będzie też aktywnie wspierać mieszkańców tych terenów w obszarze sportu, kultury i edukacji, jak również pod kątem tworzenia nowych miejsc pracy, przebranżowienia i objęcia ich programami stażowymi i mentorskimi.

- PGE nie pozostawi regionów, w których odbędzie się transformacja energetyczna bez konkretnych rozwiązań – deklaruje prezes Grupy Wojciech Dąbrowski. - Dlatego w nowej Strategii PGE przedstawiliśmy koncepcję podziału Grupy, która zabezpieczy aktywa konwencjonalne i - co najważniejsze - miejsca pracy oraz pozwoli na stworzenie w Polsce silnego sektora energii odnawialnej produkującej energię po konkurencyjnych cenach - dodaje.


Dowiedz się więcej na ten temat: PGE ma plan dla Bełchatowa


ja Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka