21 obserwujących
928 notek
1296k odsłon
  744   0

PKN ORLEN: Wypłata dywidendy i miliardy na transformację. Strategia ORLEN2030

Do 2030 r. Grupa Orlen wyda na strategiczne inwestycje ponad 140 mld zł. Fot. PKN ORLEN
Do 2030 r. Grupa Orlen wyda na strategiczne inwestycje ponad 140 mld zł. Fot. PKN ORLEN

Płocki koncern przedstawił swoją strategię do 2030 r. To największy w historii program inwestycyjny. Zakłada, że nakłady inwestycyjne w latach 2020-2030 wyniosą ok. 140 mld zł. Strategia zakłada również wypłatę dywidendy na poziomie minimum 3,5 zł na akcję. Nowe informacje spodobały się inwestorom. 

– Otwieramy nowy rozdział w historii Grupy ORLEN. Kierunki zmian wytycza strategia ORLEN2030, która jest odpowiedzią na globalne trendy. Budujemy nowy koncern multienergetyczny, zdolny do konkurowania w obliczu wielkich przemian. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że segmenty biznesowe, w których dzisiaj jesteśmy najsilniejsi, będą wymagały niezwykle głębokich zmian. Jesteśmy na nie przygotowani. W ciągu ostatnich lat konsekwentnie i skutecznie prowadziliśmy działania wzmacniające Grupę ORLEN i przygotowujące ją do nadchodzącej transformacji. Na realizację naszych strategicznych celów wydamy łącznie ok. 140 mld zł, co wygeneruje łącznie 195 mld zysku EBITDA w ciągu następnych 10 lat. Zdywersyfikowana działalność zapewni nam stabilną sytuację finansową i pozwoli konsekwentnie budować wartość dla naszych akcjonariuszy. ORLEN2030 będzie efektywnym, zintegrowanym koncernem, opartym o czyste technologie i zeroemisyjne źródła energii – podkreśla Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN. 

Zdaniem koncernu realizacja strategii ORLEN2030 doprowadzi do dalszej dywersyfikacji źródeł przychodów, wpisując się w długofalowy cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. 


Oto szczegóły strategii ORLEN2030

140 mld zł nakładów inwestycyjnych

Energetyka odnawialna i gazowa, nowoczesna produkcja rafineryjno-petrochemiczna, wytyczą drogę transformacji Grupy ORLEN do 2030 roku. Płocki koncern przeznaczy na inwestycje łącznie 140 mld zł, aktywnie zarządzając portfelem działalności biznesowych.  Około 85 mld zł zostanie przeznaczonych na nowe, perspektywiczne obszary związane przede wszystkim z energetyką odnawialną i zaawansowaną petrochemią. Z kolei na zwiększenie efektywności obecnych aktywów Grupa przeznaczy 55 mld zł. 


 40 proc. nakładów zostanie przeznaczonych na obszary, w których Grupa ORLEN jest dziś najsilniejsza – rafinerii, petrochemii, wydobycia, detalu paliwowego i dystrybucji energii oraz gazu.


PKN ORLEN szacuje, że zapotrzebowanie grupy kapitałowej ORLEN na środki pieniężne do 2030 roku wynikające z założeń strategicznych, wyniesie łącznie ok. 205 mld zł. Środki pieniężne mają być przeznaczone w następujący sposób: ok. 140 mld zł na wydatki inwestycyjne; ok. 40 mld zł na wypłatę dywidendy i pokrycie kosztów podatkowych; ok. 25 mld zł na pozostałe wydatki.

Priorytetem będą projekty oparte o długofalowe trendy, technologiczne, konsumenckie i środowiskowe. 

Rozwój Grupy ORLEN przy utrzymaniu stabilnych fundamentów finansowych

Możliwości finansowe Grupa ORLEN do 2030 szacuje na ok. 275 mld zł, w tym ok. 195 mld zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej do 2030 roku, około 50 mld zł w ramach dodatkowej przestrzeni dłużnej w perspektywie roku 2030. Koncern planuje utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,5x, dostosowując plany inwestycyjne do bieżących możliwości finansowania.

Grupa ORLEN będzie wykorzystywać również alternatywne źródła finansowania (około 30 mld), takie jak project finance bez regresu, finansowanie unijne związane z innowacjami i transformacją energetyczną oraz współfinansowanie wybranych projektów przez partnerów zewnętrznych. Inwestycje bezpośrednio wpisujące się w cel neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane na europejskim rynku kapitałowym (obligacje hybrydowe).

Rekordowe dywidendy

PKN ORLEN założył w strategii, że do 2030 roku wydatki na dywidendy i pokrycie kosztów podatkowych wyniosą łącznie około 40 mld zł. Jeżeli rok w rok dywidenda będzie się utrzymywała na poziomie wyższym niż 3,5 zł na akcje (1,5 mld zł), to będą to rekordowe dla ORLEN dywidendy.  

- Chcemy też dzielić się zyskiem z naszymi akcjonariuszami. Od przyszłego roku będziemy wypłacać dywidendę na poziomie co najmniej 3,5 zł na akcję – zaznaczył szef PKN ORLEN. Ocenił, iż taki poziom dywidendy poprawi atrakcyjność spółki dla akcjonariuszy i „da podstawę do dalszego inwestowania w akcje nowoczesnej, silnej firmy, patrzącej w przyszłość”.

Daniel Obajtek zwrócił uwagę, że fundamentem strategii Grupy Orlen do 2030 r. jest „zrównoważony wzrost”. - Dlatego bezpośrednio na ten cel przeznaczymy ponad 30 mld zł, czyli blisko jedną trzecią wszystkich nakładów inwestycyjnych – zapowiedział. Oznajmił też, że wśród strategicznych przedsięwzięć PKN ORLEN i podmiotów jego grupy kapitałowej zrealizowanych zostanie w sumie 60 inwestycji, mających na celu obniżenie emisji. - I wiemy, jak je sfinansować – dodał.

Dążenie do zeroemisyjności netto wpisane w strategię

Grupa ORLEN chce osiągnąć całkowitą neutralności emisyjną w 2050 roku. Do 2030 roku Koncern zredukuje emisje CO2 o 20 proc. z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. w obszarze energetyki. Efektem finansowym strategii ORLEN2030 będzie dwuipółkrotny wzrost wyniku EBITDA, do poziomu ok. 26 mld zł w 2030 roku. Segmenty energetyki, petrochemii oraz rafinerii będą generowały po ok. 7 mld zł zysku EBITDA, segment detaliczny ok. 5 mld zł, natomiast segment wydobycia ok. 1 mld zł.

Energetyka głównym obszarem rozwoju

Kluczowym obszarem rozwoju Grupy ORLEN w najbliższej dekadzie będzie energetyka, oparta głównie o odnawialne źródła energii i wspierana mocami gazowymi. Do 2030 roku Koncern zamierza osiągnąć poziom 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych. 1,7 GW zapewnią morskie farmy wiatrowe, natomiast 0,8 GW źródła lądowe – elektrownie wiatrowe i fotowoltaika. Grupa ORLEN zwiększy również z 1,1 GW do 2,0 GW moc zainstalowaną w nowoczesnych elektrowniach gazowych. W perspektywie 2030 roku do 20 proc. gazu wykorzystywanego przez Grupę ORLEN będzie pochodziło z własnych, zasobów Koncernu. Uzupełnieniem mocy wytwórczych będzie rozbudowana, nowoczesna sieć przesyłowa oraz pilotażowe magazyny energii.


Transformacja koncernu w kierunku grupy multienergetycznej, będzie oparta o energetykę odnawialną i gazową, efektywną, niskoemisyjną produkcję rafineryjno-petrochemiczną, własne wydobycie węglowodorów oraz zintegrowaną ofertę dla klientów indywidualnych


Utrzymanie pozycji regionalnego lidera w segmencie rafineryjnym z istotnymi inwestycjami w biopaliwa

Fundamentem transformacji segmentu rafineryjnego będzie zwiększenie efektywności energetycznej, pogłębienie przerobu ropy, integracja z Grupą LOTOS. Istotnym elementem będzie również zwiększenie produkcji biopaliw i paliw wodorowych. W perspektywie najbliższej dekady Koncern stanie się jednym z wiodących producentów biopaliw w regionie, w tym zaawansowanych biopaliw drugiej generacji, z mocami produkcyjnymi na poziomie 2 mln ton rocznie. W ramach realizacji strategii ORLEN2030 kontynuowane będą prace nad hubami wodorowymi we Włocławku i Płocku, a także realizowane działania pod kątem produkcji zielonego wodoru.

Wzmocnienie sieci sprzedaży detalicznej oraz rozbudowa segmentu pozapaliwowego

Strategia ORLEN2030 zakłada, że do 2030 roku w Europie Środkowej pod polską marką ORLEN będzie działać co najmniej 3,5 tysiąca stacji. Rozwój sieci Grupy ORLEN będzie mieć miejsce przede wszystkim za granicą. Koncern będzie zwiększać dostępność paliw alternatywnych, między innymi poprzez budowę minimum 1000 szybkich ładowarek elektrycznych oraz rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG/CNG.

W ofercie pozapaliwowej, na bazie sieci Ruch, koncern rozwinie formaty sklepowo-gastronomiczne poza stacjami paliw, rozbuduje własną sieć punktów odbioru paczek i ofertę e-commerce. Z kolei integracja z Grupą Energa pozwoli na budowę centrów kompleksowej obsługi klientów detalicznych i biznesowych w obszarze sprzedaży paliw i energii elektrycznej oraz rozwiązań z zakresu energetyki rozproszonej. Pozwoli to na zwiększenie masy marży pozapaliwowej o 50 proc. w stosunku do 2019 roku.


Inwestycje w moce petrochemiczne w produktach specjalistycznych i recyklingu

W perspektywie 2030 roku segment petrochemiczny będzie generował około połowę zysków Grupy ORLEN pochodzących z przerobu ropy naftowej. Koncern rozbuduje moce w olefinach i pozostałych produktach bazowych. Wzmocni także pozycję w perspektywicznym obszarze polimerów, wydłużając łańcuch wartości i wchodząc w obszar compoundingu i koncentratów. Jednocześnie zwiększy udział specjalistycznych, wysokomarżowych produktów, takich jak fenol i pochodne aromatów do około 25 proc. Nową gałęzią segmentu petrochemicznego będzie recykling oraz biomateriały. Do 2030 roku Grupa ORLEN osiągnie moce w recyklingu – przede wszystkim plastików – na poziomie do 0,4 mln ton. Będzie również wdrażać zaawansowane technologie gospodarki obiegu zamkniętego. 


10 proc. planowanych nakładów trafi „na inwestycje w przyszłość”. Obejmą one nową mobilność, wodór, recykling, badania i rozwój oraz cyfryzację.


Nowy model zarządzania Grupą i znaczące inwestycje w B+R

Na badania i rozwój oraz innowacje koncern w ciągu dekady przeznaczy łącznie ok. 3 mld zł, czyli około 3 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na rozwój funduszu Corporate Venture Capital oraz działalność Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy ORLEN. Grupa ORLEN wdroży nowy model zarządzania oraz postawi na rozwój cyfryzacji. 

Wzrost akcji PKN ORLEN na giełdzie

Po ogłoszeniu strategii w poniedziałek przed godziną 11.00 akcje PKN ORLEN, które chwilę wcześniej spadały nawet 4 proc., zaczęły szybko odrabiać straty i zwyżkowały w pewnym momencie ponad 7 proc. Na zamknięciu sesji za jedną akcję płockiego koncernu płacono 55,34 zł, po zwyżce o 3,40 proc.

Strategia grupy PKN ORLEN nie uwzględnia efektów planowanego przejęcia kontroli kapitałowej nad grupą PGNiG. Po finalizacji przejęcia PGNiG strategia PKN ORLEN do 2030 roku zostanie zaktualizowana tak, żeby uwzględniała efekty włączenia do grupy kapitałowej gazowego koncernu. Obecnie strategia uwzględnia przejęcia Energi i Grupy Lotos, ale nie PGNiG, gdyż negocjacje na temat tej ostatniej transakcji "są jeszcze na bardzo wczesnym etapie".

ja

Lubię to! Skomentuj22 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka