18 miesięcy Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Fot. PAP
Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Fot. PAP
Programy dotacji, strategie i akty prawne dot. ochrony środowiska i transformacji energetycznej - to bilans Ministerstwa Klimatu i Środowiska od jego powstania.

Bilans osiemnastu miesięcy, które minęły od powstania działu klimat i kierowania nim przez ministra Michała Kurtykę, jest imponujący. Stworzono prawne podstawy transformacji energetycznej, uruchomiono programy dotacyjne zachęcające Polaków do przechodzenia na zieloną energię, trwają prace nad wdrożeniem nowych technologii w ciepłownictwie, niedługo ruszy produkcja polskiej marki samochodu elektrycznego. Takich działań jest znacznie więcej, oto ich przegląd.

PEP 2040

2 lutego 2021 r. rząd zatwierdził „Politykę energetyczną Polski do 2040”. Jest to kluczowy dokument, który tworzy ramy prawne dla transformacji polskiego sektora energetycznego i odpowiada na najważniejsze wyzwania stojące przed tym sektorem. Jest kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w procesie zmiany energetyki na nisko- i zeroemisyjną.

Drugi ważny dokument tworzący ramy prawne dla polskiej energetyki to uchwała w sprawie aktualizacji programu polskiej energetyki jądrowej, którą rząd przyjął 2 października 2020 r. Istotnym elementem nowej energetyki będzie jest atom. Mamy mieć od 6 do 9 GWe zainstalowanej mocy jądrowej w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III i III+.

Wodór, biogaz, biometan

W styczniu tego roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040”. Dokument określa cele i działania dotyczące rozwoju technologii wodorowych w Polsce. W gospodarce niskoemisyjnej wodór ma być wykorzystywany w energetyce, transporcie i przemyśle. Projekt obejmuje produkcję wodoru w Polsce, określa sposoby jego dystrybucji oraz opisuje konieczne zmiany prawne i finansowanie. Wcześniej, w lipcu 2020 r., ministerstwo klimatu i najważniejsze krajowe spółki energetyczne podpisały list intencyjny w sprawie gospodarki wodorowej.

Znowelizowane prawo energetyczne

Rok temu, w maju 2020 r., znowelizowano polskie prawo energetyczne. Celem są rozwiązania dla odbiorcy końcowego i jego aktywizacja na rynku energii (włączenie obywateli do produkcji zielonej energii), ochrona konsumenta oraz przepisy likwidujące dotychczasowe bariery w rozwoju magazynów energii. nad nowymi przepisami pracuje obecnie Senat.

Czyste Powietrze

Trwa nabór wniosków programie dotacji „Czyste Powietrze” na wymianę pieca centralnego ogrzewania i termomodernizację budynku jednorodzinnego. O szczegółach napisaliśmy tu: Czyste Powietrze 2.0. Do tej pory złożono prawie 250 tysięcy wniosków o dotacje inwestycji na łączną kwotę blisko 4,4 miliarda złotych. W pierwszym tygodniu maja tego roku złożono rekordową liczbę ponad 4 tysięcy wniosków.


Druga edycja programu „Czyste Powietrze” jest jeszcze bardziej przyjazna dla obywateli niż pierwsza – m.in. poprzez uproszczenie zasad, skrócenie czasu rozpatrywania wniosków, możliwość składania wniosku online, integrację z programem „Mój Prąd” i podwyższenie dotacji dla najuboższych.

Aby zwiększyć dostępność programu „Czyste Powietrze” MKiŚ nawiązało współpracę z bankami, które będą udzielać kredytów. Uruchomienie wspólnej akcji jest planowane w połowie tego roku.

Dodatkowo, wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskim Alarmem Smogowym resort klimatu uruchomił Akademię Czystego Powietrza - cykl webinariów dla instalatorów, doradców energetycznych i firm z branży budowlanej. Jest to przewodnik po nowej odsłonie programu „Czyste Powietrze”, która obowiązuje od 15 maja 2020 r.

Ponadto w połowie kwietnia tego roku uruchomiono dwa pilotaże dla budynków wielolokalowych: w woj. zachodniopomorskim i w Pszczynie (woj. śląskie), a 17 maja trzeciego pilotażu - na Dolnym Śląsku.„Mój Prąd” - boom na fotowoltaikę

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijającą się technologia zielonej energii w Polsce. Według Agencji Rynku Energii łączna moc w instalacjach wykorzystujących energię słoneczną pod koniec marca 2021 r. wyniosła 4 469,8 MW. Pod względem mocy zainstalowanej jest to już druga największa technologia OZE w naszym systemie elektroenergetycznym (które na koniec grudnia 2020 wynosiło 12 490 MW).

Boom na fotowoltaikę wśród Polaków wiąże się z dotacjami z programu „Mój Prąd”. Nowy nabór w programie ma się zacząć od 1 lipca 2021 r.

Zeroemisyjny transport

Aby dać impuls do budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadziło e-taryfę przeznaczoną dla operatorów stacji ładowania pojazdów. Liczba pojazdów korzystających z ładowania nie jest na razie proporcjonalna do stałych kosztów związanych z zapewnieniem dostaw energii dla tej infrastruktury. Nowa taryfa ma pomóc w rozwoju tego rynku.

Lubię to! Skomentuj11 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka