Polish Facts and Figures
"Tylko prawda jest ciekawa."
3 obserwujących
24 notki
4916 odsłon
  313   0

Czy Polacy wiedzą czego naprawdę chcą Żydzi? cz.2 "447 / Fakty pominięte"


image

Najwazniejszym, a zarazem najbardziej niekompletnym, a zatem przekłamanym , fragmentem "Raportu 447" z 2020 roku amerykańskiego Departamentu Stanu / The JUST Act Report: Poland / podpisanego przez Mike'a Pompeo, jest fragment pod tytułem "Heirless Property / Własnosć bezdziedziczna"* , w którym zawarto taką , i tylko taką, informację:

"Własność bezdziedziczna" / Departament Stanu "The JUST Act Report: Poland" 2020 rok. 

Polska nie uchwaliła prawa dotyczącego znacznej ilości własności prywatnej pozostawionej bez spadkobierców po Holokaustcie. Zamiast tego majątek bezspadkowy reguluje polskie prawo spadkowe, które wymaga, aby taki majątek został zwrócony gminie lub skarbowi państwa.

Według rządu, Polska natychmiast po II wojnie światowej zaczęła regulować status prawny mienia pozostawionego przez jego właścicieli, w tym Żydów  ofiar Holokaustu, na mocy serii dekretów regulujących mienie poniemieckie i opuszczone, w ramach ogólnej nacjonalizacji własności prywatnej pod powojennym reżimem komunistycznym." / koniec cytatu CAŁOŚCI fragmentu o mieniu bezdziedzicznym i restytucji mienia z lat 40-stych. Just Act Raport 2020 nie rozwija tego tematu de facto zatajajac już znane informacje.

Mało kto wie, że amerykański "Raport 447 / The JUST Act Report: Poland" nie jest jedynym raportem w sprawie polskiego mienia pożydowskiego, w tym mienia bazspadkowego. Istnieje o wiele obszerniejszy i bardziej szczegółowy raport odnoszący się do mienia obywateli polskich pochodzenia żydowskiego i nie tylko.

Z datą 13 grudnia 2016 r. opublikowany został "Przegląd restytucji nieruchomości / odszkodowań: Polska'', opublikowany jako część "of the European Shoah Legacy Institute’s Immovable Property Restitution Study ("Overview of immovable property restitution compensation regime: Poland"), gdzie w części pod tytułem ""Własność bezdziedziczna" czytamy: 

"Własność bezdziedziczna"  / Overview of immovable property restitution compensation regime: Poland 13 XII 2016 r

"Hurtowa eksterminacja rodzin w Polsce podczas Holokaustu spowodowała, że ​​większość wywłaszczonej własności pozostało bez spadkobierców, którzy mogliby się ubiegać o jej odzyskanie.  Zasady zapisane w dokumentach takich jak Deklaracja Terezińska z 2009 r., wytyczne i najlepsze praktyki z 2010 r., oraz Oświadczenie z 2015 r. na zakończenie Konferencja Międzynarodowej na temat opieki nad ocalonymi z Holokaustu i innymi ofiarami prześladowań nazistowskich, 

podkreślają że bezdziedziczne mienie ofiar Holokaustu nie powinno stanowić własnosci państwa, ale zamiast tego powinno być wykorzystywane przede wszystkim do zaspokojenia materialnych potrzeb ocalałych z Holokaustu, osób które przeżyły i najbardziej potrzebują pomocy. 

W Polsce jedynymi przepisami dotyczącymi majątku bezspadkowego, lub nieodebranego, są przepisy z lat 40-stych., deklarujące, że jeśli „porzucona” własność nie zostanie przejęta do 1955 r., staje się ona własnością państwa polskiego.

Ponieważ około 90% polskich Żydów zginęło podczas wojny, wielu nie pozostawiając spadkobierców, pozostawienie własności bwzdziedzicznych i posiadanie tego mienia przez państwo jest sprzeczne z planami przewidzianymi dla mienia bezdziedzicznego ustalonymi po wojnie. 

Polska poparła Deklarację Terezińską w 2009 roku. W 2010 roku 43 kraje, które zatwierdziły Deklarację Terezińską zatwierdziły tez niewiążące wytyczne i najlepsze praktyki dla restytucja i odszkodowanie za skonfiskowane nieruchomości, lub niesłusznie przejęte przez nazistów, faszystów i ich współpracowników podczas Holokaustu (Shoah) w latach 1933-1945, włącznie z okresem II wojny światowej.

Polska początkowo zgodziła się na praktyki opracowane w Terezinie, ale potem wycofał swoje poparcie." / koniec cytatu, tłumaczenia z wersji angielskiej, z której rozszerzoną trescią można zapoznać się na zrzutach w przypisach

Jak można zauważyć, zarówno "The JUST Act Report: Poland" z 2020 roku, jak i  "Overview of immovable property restitution compensation regime: Poland" z 13 XII 2016 roku pomijają jeden, ukrywany jak się wydaje  szczegół, opisany w częci 1. (notka pt. (No i "po ptokach" (2), .... czy Polacy wiedzą czego naprawdę chcą Żydzi? cz.1")

Szczegółem tym jest utajniona DENACJONALIZACJA MIENIA POŻYDOWSKIEGO W POLSCE, do której doszło po roku 1947/1948, o czym świadczy odtajniony dokument CIA z 1947 r., oraz polskie umowy z Izraelem zawarte po 1948 roku.

W tym samym czasie "żydokomuna" dokonywała wywłaszczenia mienia obywateli polskich, w tym między innymi tych, którzy nie zgadzali się z wprowadzanym w Polsce ustrojem komunistycznym i pozostali na zachodzie.

W obydwu raportach brakuje tez informacji o utajnionym procederze transferu mienia pożydowskiego, bezspadkowego i zdenacjonalizowanego, w teorii na rzecz obywateli pochodzenia żydowskiego, którzy przetrwali Holokaust następnie emigrując do Palestyny, w praktyce na rzecz palestyńskich syjonistów i  syjonistycznego państwa Izrael. - Ale o tym w następnej części tej serii. / Ciąg dalszy na str.2

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale