31 obserwujących
1771 notek
1196k odsłon
1491 odsłon

Wstydliwa arogancja polskich biskupów

Wykop Skomentuj44

Uważni obserwatorzy życia politycznego - w które bardzo szkodliwie uwikłał się kościół instytucjonalny (ten mocno różny od powszechnego) - z pewnym rozbawieniem zauważają narracyjną ekwilibrystykę zachowań partii rządzącej /PiS/, która tak się zaplątała w bałwochwalcze umizgi do „włodarzy kościoła instytucjonalnego” w Polsce, że sama sobie zaprzecza.

Raz państwo polskie rządzone przez PiS kompromituje się „komandoską” akcją wtargnięciem o 6-tej rano do domu p. Elżbiety Podleśnej /autorki tęczowej aureoli na wizerunku Matki Boskiej/ dokonując rewizji jej mieszkania i aresztowania sprawczyni tej „zbrodni” obrażania uczuć religijnych i osobistego przeszukania podejrzanej ze zdejmowaniem bielizny włącznie.

Innym razem to samo państwo udające zaskoczenie obrazem świętokradzkich postaw kapłanów-pedofilów grozi im 30-toma latami więzienia (wystąpienie lidera partii rządzącej z mównicy wiecowej), co brzmi niezwykle groteskowo w świetle głośnej sprawy tylawskiej gdzie jeden z głównych twarzy PiS, prokurator Stanisław Piotrowicz w 2001 roku bronił księdza sprawcę molestowania 6 dziewczynek uzasadniając:

„Ksiądz potwierdził, że brał dzieci na kolana, podczas lekcji religii dzieci przybiegały, obejmowały go, on również je przytulał, głaskał, zdarzało się, że i pocałował. Dzieci były szczęśliwe, zadowolone. Nie było w tym podtekstu seksualnego". Wymowne jest to, że sąd skazał księdza na 2 lata więzienia.

Oto polska rzeczywistość. Rozmijanie się głoszonych przez władze Państwowe i Kościelne ideałów o „cywilizacji chrześcijańskiej” pokazowo epatującym świat swoim katolicyzmem i jego moralnością a praktyką życia sprzecznego z tymi deklaracjami.

PiS pozoruje "troskę" o pokrzywdzone ofiary pedofilii błyskawiczną interwencją zaostrzenia kar więzienia (30 lat), a przeciwstawia się powołaniu komisji państwowej do badania tych przestępstw. Tym zachowaniem PiS wyraża lekceważenie dla ofiar pedofilii, które nigdy nie doczekają się naprawienia swoje krzywdy w wymiarze moralno  odszkodowawczym od sprawców i ich instytucji.

Obłudność moralnych postaw polskiego kleru powoduje refleksję o konieczności przywrócenia w Kościele jego dawnych cech powszechności przez powrót do upodmiotowienia wiernych /wyznawców wiary/ do roli rzeczywistych gospodarzy na mieniu Kościoła powszechnego, jako pracodawcy kapłanów w szlachetnej funkcji /misji/ przewodników duchowych wiernych-wyznawców wiary katolickiej, członków wspólnoty wyznaniowej Kościoła powszechnego.

Czas najwyższy przywrócić więc w naszym Kościele decyzyjno-kontrolne funkcje w kwestiach mienia parafialnego /nie dotyczy zgromadzeń zakonnych/ demokratycznym strukturom parafialnym (Rady Parafialne) z uprawnieniami właścicielskimi wobec całego wspólnotowego mienia z obowiązkiem utrzymania obiektu sakralnego i osób sprawujących posługi religijne dla wyznawców religii.

https://www.rp.pl/Nieruchomosci/303189934-Zakup-gruntu-od-parafii-bez-zgody-biskupa-bedzie-wazny.html

Obecna postawa hierarchów w Kościele Katolickim na całym świecie jest skompromitowana w stopniu wymagającym jej podporządkowanie się społecznej dyscyplinie wspólnotowej wiernych /według dawnych wzorów/ sprawowanej przez Rady Wspólnotowe (od parafialnych do diecezjalnych) przed którymi kler będzie zobowiązany poddawać się pełnej kontroli tymże wspólnotom.

Od wielu osób duchownych płyną postulaty o generalną „rozprawę” z wrzodem polskiego Kościoła jakim jest pedofilia i wzorem Chile postulują złożenie na ręce Ojca Świętego dymisji przez cały Episkopat dla umożliwienia jego odnowy personalnej. Równolegle powinna powstać komisja do zbadania tej patologii złożona z autorytetów moralnych bez udziału biskupów /ks. prof. Andrzej Szostak tutaj: https://natemat.pl/272643,ks-szostek-o-problemie-pedofilii-w-kościele-po-filmie-sekielskiego/.

Trzeba pamiętać, że księża to tylko ludzie i że bez nadzoru i kontroli wyznaniowych wspólnot religijnych Kościoła Powszechnego sam kler katolicki nie rokuje na skuteczne samooczyszczenie się z osób z poważnymi dysfunkcjami moralno osobowymi.

Kościół katolicki musi być oddany we władanie katolickiemu gremium wiernych, uprawnionemu podmiotowi Kościoła Powszechnego.


Wykop Skomentuj44
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo