26 obserwujących
392 notki
366k odsłon
596 odsłon

Czy ktoś pokusi się o opinię ws. opinii sędziego? Zachęcam i proszę.

Wykop Skomentuj35

Chciał nie chciał, zgodnie z procedurą sędzina oddała wniosek szarego obywatela o jej wyłączenie do rozpatrzenia innemu sędziemu tegoż sądu okręgowego.


A oto co postanowił drugi sędzia ws wniosku szarego obywatela – cytat:

„postanawia:

nie uwzględnić wniosku oskarżonej o wyłączenie sędziego referenta od udziału w przedmiotowej sprawie.

UZASADNIENIE

Oskarżona złożyła wniosek o wyłączenie sędziego referenta od udziału w przedmiotowej sprawie. W uzasadnieniu wniosku oskarżona podała, iż wskazana wyżej sędzia referent, orzeka w Sądzie Rejonowym Wydział II Karnym w K, a obecnie jest delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym w K. Wskazała, że Przewodnicząca Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego w K. oraz duży odsetek sędziów tego wydziału przyjaźni się i utrzymuje relacje koleżeńskie z sędzią K. S., który w przedmiotowej sprawie jest oskarżycielem posiłkowym. Zdaniem oskarżonej, „gdy upłynie czas delegacji sędzia wróci w to środowisko” i „nie będzie chciała w przyszłości narażać się wydziałowej zwierzchniczce i swoim kolegom”. Powołała się również na orzeczenia wydane w jej sprawie przez sędziów Sądu Rejonowego w K., - C. i T. oraz, że w I instancji została pozbawiona przez środowisko koleżanek i kolegów K. S. prawa do obrony. Powyższe, według oceny oskarżonej, stanowi okoliczność, która mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędzi referent w przedmiotowej sprawie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje. Złożony przez oskarżoną wniosek nie zasługuje na uwzględnienie. Stosownie do treści art. 41 § 1 kpk sędzia może ulec wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywoływać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Należy podkreślić, iż o wyłączeniu sędziego od udziału w sprawie w myśl dyspozycji przywołanego wyżej przepisu decydują przesłanki obiektywne. Natomiast nie mogą stanowić podstawy takiego wyłączenia subiektywne odczucia strony, nie poparte żadnymi obiektywnymi okolicznościami. Według oceny Sądu Okręgowego, podane przez oskarżoną okoliczności wynikające wyłącznie z jej subiektywnego przeświadczenia, nie wskazują na uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego w niniejszej sprawie. Oskarżona nie wykazała, aby jej zastrzeżenia wynikały z okoliczności obiektywnych podważających bezstronność sędziego. Brak jest zatem przesłanek do wyłączenia sędziego referenta od udziału w przedmiotowej sprawie.”


I teraz proszę państwa pada owo moje pytanie, co do którego chciałabym pozyskać Państwa opinie:

Czy powiązania służbowo – zawodowe oraz koleżeńskie sędziego z sędziami powiązanymi koleżeńsko z sędzią - stroną procesu, to obiektywne okoliczności budzące podejrzenia co do braku bezstronności sędziego w sprawie, czy tylko subiektywne odczucia tego szarego obywatela?


Dla ciekawości ujawnię rąbek tajemnicy, która zostanie obnażona w całości w dalszych notkach z nazwiskami i miejscowościami, że szary obywatel został skazany za pomówienie pupilka nadzwyczajnej kasty m. in. o właściwości osobnicze i noszenie togi. „Indywiduum w todze”.


Wykop Skomentuj35
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo