LGBT
Nie ma "orientacji seksualnych. Jest prokreacja. Reszta to perwersja
4 obserwujących
9 notek
2561 odsłon
192 odsłony

"Orientacja seksualna" nie istnieje I

Wykop Skomentuj2

Wszyscy popełniamy ten sam błąd przyjmując, że istnieje "orientacja seksualna". Tymczasem "orientacja seksualna" jest takim samym wytworem umysłu, jak smok wawelski. Jest to bowiem twór, wymyślony przez pseudonaukę, jaką jest współczesna psychiatria . Twór, utworzony z połączenia glosowania, kłamstw, terroru bojówek gejowskich, współczucia psychiatrów wobec ich homoseksualnych braci (w 1973 roku środowisku psychiatrów APA aż 20% psychiatrów przyznało się do homoseksualnej "orientacji". Ilu było naprawdę, można tylko spekulować).

W 1973 r. APA, w drodze głosowania, uznała homoseksualizm za „orientację seksualną”. Odbyło się to z pogwałceniem wszelkich, elementarnych zasad Nauki, metodologii naukowej oraz naukowego dowodzenia.

Na to , aby móc uznać dewiację za "orientację seksualną", trzeba spełnić dwa warunki konieczne:

A. Trzeba, za pomocą rzetelnych badań naukowych, udowodnić istnienie „orientacji seksualnej”; Trzeba zdefiniować pojęcie „orientacji seksualnej”; Trzeba naukowo wykazać, że homoseksualizm i heteroseksualizm są tożsame i nie różnią się

B. Trzeba zdefiniować kryteria, które musi spełniać dewiacja, aby mogła zostać przekwalifikowana z kategorii dewiacji seksualnych do kategorii „orientacji seksualnych”

Poniżej rozważam warunek B: Jakie kryteria musi spełniać dewiacja seksualna, aby mogła zostać wykreślona z listy dewiacji/chorób/parafilii i zakwalifikowana do kategorii „orientacja seksualna”?

Kwalifikacja taka nie została nigdy zdefiniowana ani przez APA ani przez WHO ani przez żadną inną, liczącą się instytucję naukową. Zatem można jedynie domniemywać, że są to warunki następujące:

1. Dewiacja seksualna jest wrodzona lub/i genetycznie uwarunkowana (homoseksualizm jest wrodzony)

2. Dewiacji seksualnej nie można wyleczyć (homoseksualizmu nie można wyleczyć)

3. Dewiacja seksualna występuje w Przyrodzie (homoseksualizm występuje w Przyrodzie)

4. Dewiacji seksualnej nie towarzyszą choroby psychiczne (homoseksualizmowi nie towarzyszą inne choroby psychiczne)

Jednak homoseksualizm nie spełnia żadnego z powyższych warunków. Oto argumenty….

I. nigdy nie udowodniono, że homoseksualizm jest wrodzony, genetyczny lub choćby uwarunkowany w życiu płodowym. Są natomiast dowody na to, że ukierunkowanie popędu seksualnego kształtowane jest w procesie wychowania, najczęściej w patologicznej lub niepełnej rodzinie/środowisku; w wyniku molestowania w dzieciństwie; itd.

II. Są potwierdzone, wiarygodne przypadki wyleczenia z homoseksualizmu. Prawda, że to niewielki odsetek. Ale w takim razie nie powinniśmy leczyć z alkoholizmu czy narkomanii, gdyż odsetek wyleczeń jest niewielki. Ponadto, jest wiele przypadków samoistnej zmiany „orientacji seksualnej”

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Orientacja_seksualna

III. „Orientacja seksualna” nie występuje w Przyrodzie. Nigdy nie udowodniono, że jakikolwiek gatunek czy nawet zwierzę jest homoseksualne. Nigdy nie stwierdzono u jakiegokolwiek gatunku czy zwierzęcia genów homoseksualizmu. W Przyrodzie występują jedynie zachowania homoseksualne, wymuszone m.in. regułami panującymi w stadzie, koniecznością zaspokojenia popędu, itd.

IV. Argument, że homoseksualizm nie jest chorobą, bo homoseksualiści nie chorują na choroby psychiczne, jest absurdalny, jest obrazą rozumu i logiki. Pedofile, fetyszyści czy zoofile także nie chorują na inne choroby psychiczne a jednak pedofilia, fetyszyzm i zoofilia oraz inne formy realizacji popędu seksualnego są dewiacjami. Zatem homoseksualizm jest chorobą samą w sobie, podobnie jak pedofilia, zoofilia czy sadomasochizm. Gdyby kryterium były choroby towarzyszące, to Można sobie wyobrazić, że zoofil czy pedofil, przyłapany na molestowaniu, jest kierowany na badania psychiatryczne, a w przypadku, gdy okazuje się być zdrowy, zostaje wypuszczony i uniewinniony, bo przecież nie jest chory.

Heteroseksualnej „orientacji” także towarzyszą czasami choroby psychiczne a czasami dewiacje, jak pedofilia, zoofilia, czy fetyszyzm. Czy zatem mamy heteroseksualizm zaliczyć do dewiacji, bo chorują i miewają dewiacje?

Ponadto, jest faktem, że homoseksualizmowi znacznie częściej towarzyszą inne dewiacje, zaburzenia tożsamości płciowej, transwestytyzm, pedofilia, BDSM, itd.; Ponad 60% glbt korzysta z pomocy psychiatrów; homoseksualistom znacznie częściej towarzyszą choroby psychiczne, samobójstwa i samookaleczenia, trudności w nauce i w pracy, problemy z dostosowaniem społecznym.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdrowie_os%C3%B3b_LGBT

Ani WHO ani APA nigdy nie przedstawiły wyników badań naukowych, które potwierdzałyby spełnienie przez homoseksualizm i homoseksualistów warunków wymienionych w punktach 1-4, więc homoseksualizm nie spełnia żadnego z powyższych czterech warunków bycia „orientacją seksualną”. Zatem homoseksualizm nadal pozostaje dewiacją/parafilią/zaburzeniem psychoseksualnym.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ale to nie wszystko. Są inne dowody na potwierdzenie tezy, że homoseksualizm nie jest „orientacja seksualną”

1. Z punktu widzenia Biologii, osobnik pozbawiony jednej z kilku podstawowych funkcji wszystkich organizmów żywych, w tym także funkcji rozmnażania, jest osobnikiem chorym

https://pl.wikipedia.org/wiki/Procesy_%C5%BCyciowe

Biolog, zoolog, weterynarz, itd.-wszyscy oni o zwierzęciu, pozbawionym funkcji rozmnażania, powiedzą, że jest ono chore.

2. Także z punktu widzenia Medycyny i Fizjologii osobnik pozbawiony funkcji rozmnażania jest osobnikiem chorym, bowiem bezpłodność jest chorobą wg APA i WHO. Oto definicja niepłodności w/g APA: „Niepłodność – stan, w którym zachodzi niemożność zajścia w ciążę pomimo rocznego współżycia seksualnego z przeciętną częstotliwością 3–4 stosunków tygodniowo, bez stosowania jakichkolwiek środków antykoncepcyjnych.”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niep%C5%82odno%C5%9B%C4%87

Zatem homoseksualiści, zgodnie z tą definicją, są bezpłodni, czyli chorzy.


Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo