10 obserwujących
217 notek
115k odsłon
163 odsłony

Czy tacy pasterze uchronią swe owce przed rozproszeniem?

Wykop Skomentuj6

Dzisiaj, panuje już w tym temacie cisza i spokój. Ale pamiętamy przecież, jaki zgiełk rozlegał się w przestrzeni publicznej po zwycięstwie wyborczym PiS-u w 2015 r. i później, w kwestii przyjmowania, bądź nie - uchodźców muzułmańskich z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Spór był natury politycznej, ale udział w nim, wprawdzie z pozycji moralności chrześcijańskiej,  wzięli również liczni hierarchowie KK. Pamiętamy te połajanki wobec rządu, wygłaszane z ambon kościołów i w mediach. Ich siłę miało wzmacniać powoływanie się na liczne cytaty z Pisma świętego. Ta "miłość bliźniego", "obowiązek miłosierdzia", nakaz "gościnności wobec przybysza". Nie do wszystkich to jednak przemawiało. W Europie Zachodniej, w zamachach terrorystycznych muzułmanów, ginęli w tym czasie niewinni, przypadkowi ludzie. Wychodziło więc na to, że Pismo Święte stoi w opozycji do zdrowego rozsądku.

A nasi hierarchowie byli nieugięci. Prymas Polak posunął się nawet do gróźb suspensy wobec kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej, którzy mieliby pójść na anty uchodźczą manifestację. Jego słowa łakomie podchwycił i rozpropagował Tygodnik Powszechny. Prawdę o ówczesnych postawach niektórych hierarchów, zawarł w swych słowach, komentując wypowiedź Prymasa, ks. prof. Bortkiewicz: "Arcybiskup staje się narzędziem w pewnym sporze politycznym". Jednocześnie, Abp Gądecki, w jednym ze swoich kazań, miał wręcz powiedzieć, że w sprawach emigrantów, nie bezpieczeństwo państwa winno stać na pierwszym miejscu, lecz dobro człowieka. No, cóż! Kierunek poczynań wskazywał tym hierarchom Watykan.

                                                                                                                    ***

W Biblii, idąc za bp Kazimierzem Romaniukiem, można wyróżnić cztery rodzaje obcokrajowców - przybyszów. Dwa z nich, są przydatne dla naszych rozważań:

- obcy, cudzoziemiec, który przybywa do kraju gospodarza i robi wszystko, żeby nie dać się wchłonąć, czyli zasymilować przez środowisko, w którym żyje;

- obcy, cudzoziemiec zasymilowany już politycznie, przyjmujący przekonania i praktyki religijne kraju gospodarza, tzw. prozelita nowotestamentalny.

Pierwszą kategorią cudzoziemców Biblia nie zajmuje się prawie wcale. Co więcej, tym samym terminem (nokri lub zar) określa pogan, czyli wrogów zarówno Jahwe jak i samego narodu wybranego. Typową przedstawicielką jest tu kobieta, przed którą autor Księgi Przysłów przestrzega: "Wargi kobiety obcej miodem ociekają a jej usta świecą się jak olej, lecz w końcu stają się bardziej gorzkie niż piołun (Prz 5,3 n) i nieco dalej: "po cóż miałbyś zadurzać się w obcej" i na koniec: "Nie zbliżaj się nawet do drzwi ich domu (...)".

Natomiast wiele uwagi poświęcają autorzy natchnieni Starego Testamentu obcym drugiej, wymienionej kategorii. Padają liczne zachęty do okazywania tym obcym daleko posuniętej życzliwości. (Wj 22,20): "Nie będziesz gnębił ani uciskał cudzoziemca, bo przecież i wy wszyscy byliście kiedyś cudzoziemcami w Egipcie" (pamiętam te liczne wypowiedzi, że przecież za PRL-u my też byliśmy przybyszami w krajach Europy Zachodniej). Powinno się zatem, wg ST:

- kochać cudzoziemców tak, jak kocha się siebie samego (Kpł 19,34);

- przyznawać im prawa i przywileje takie same jak te, które przysługują Izraelitom (Pp 1,16; Kpł 20,2).

                                                                                                                                  ***

No, cóż! Wypada zadać pytanie, do której kategorii cudzoziemców-przybyszów, wymienionej w ST, zaliczyć należy emigrantów muzułmańskich z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, którzy na zaproszenie niejakiej Angeli, zaleli kraje Unii Europejskiej a przed którymi bronił nas rząd PiS-u? I drugie pytanie, do której kategorii cudzoziemców-przybyszów, odnoszą się cytaty ze ST, na które tak żarliwie powoływali się hierarchowie KK w Polsce, nawołujący do przyjmowania emigrantów muzułmańskich, o których toczył się spór?

Czy hierarchowie, którzy zgłaszali gotowość realizacji postulatu: "W każdej parafii jedna rodzina muzułmańskich emigrantów z Bliskiego Wschodu lub Afryki Północnej, to totalni ignoranci,  czy ludzie złej woli? Dokąd prowadzą swoje owce tacy pasterze?

                                                                                                                                                                                        hilary2

Wykop Skomentuj6
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale