Ignacy Ignacy
127
BLOG

Czy Kreml jest antyglobalistyczny?

Ignacy Ignacy Rosja Obserwuj temat Obserwuj notkę 1

Obecna konfrontacja militarna Rosji z Zachodem (via proxy w postaci Ukrainy) powoduje, że wielu niezależnych zachodnich obserwatorów uznaje Kreml za centrum walki z globalizmem, z tej tylko przyczyny, że "wojna ta stawia wyzwanie jednobiegunowemu porządkowi światowemu, reprezentowanemu przez Stany Zjednoczone i ich zachodnich wasali."


Moim zdaniem jest to symplistyczny paradygmat.  Najlepszym papierkiem lakmusowym testującym autentyczne zamiary przywódców, w każdym państwie świata, jest ich stosunek do największej zbrodni ludobójstwa w historii Ludzkości, jaką jest "afera Covida" i wszystkich ponadnarodowych "zdrowotnych" organizacji, jak WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), której przewodniczy zbrodniarz wojenny i homoseksualista Tedros Adhanom Ghebreyesus.  


Jako ilustrację obecnego stosunku Kremla do tej instytucji zacytuję niedawne wystąpienie rosyjskiego wiceministra zdrowia na forum tejże organizacji:


2 maja wiceminister zdrowia Rosji Siergiej Głagolew przemawiał w imieniu Moskwy i Mińska na 76. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia, które odbyło się w Genewie.

Jego przemówienie nie było zbyt długie, więc zdecydowałem się podzielić je linijka po linijce:

„W imieniu Państwa Związkowego Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś mam zaszczyt pogratulować państwom członkowskim organizacji i wszystkim pracownikom WHO z okazji rocznicy powstania naszej Organizacji i zwrócić uwagę na jej rolę we wzmacnianiu zdrowia ludności świata”.

WHO „wzmacnia zdrowie światowej populacji”? Cytat pilnie potrzebny.

Mamy nadzieję, że ta organizacja i jej państwa członkowskie są w stanie rozwijać się i realizować swoje cele, przede wszystkim SDGs [Cele Zrównoważonego Rozwoju], których postęp został spowolniony przez pandemię koronawirusa.”

Drugie zdanie przemówienia, a Moskwa już głosi o SDGs.

Zauważamy, że w ciągu ostatnich trzech lat pandemia była bezprecedensowym wyzwaniem dla całego świata, ujawniając wiele problemów i słabych punktów. Niestety, w przezwyciężaniu obecnej pandemii, kiedy wymagany był najwyższy stopień spójności, wzajemnej pomocy, spójności działań i odrzucenia egoistycznych praktyk, niektóre kraje wolały szukać winnych i upolityczniać sytuację. Niemniej jednak, pomimo wszystkich ujawnionych trudności i problemów, światu udało się poradzić sobie z tym dotkliwym ciosem i uratować miliony istnień ludzkich, co stało się możliwe tylko dzięki wzajemnemu wsparciu i współpracy”.

Naturalny spadek liczby ludności w Rosji wyniósł w 2021 r. ponad 1 milion osób – liczba, jakiej nie widziano od 1945 r. Ta imponująca zbrodnia została dokonana poprzez zawieszenie rutynowej opieki medycznej, wymuszenie na populacji niesprawdzonego zastrzyku genetycznego oraz prowadzenie długotrwałej kampanii terroryzmu społeczno-ekonomicznego (w postaci kodów QR, arbitralnych ograniczeń dla biznesu itp.).

To urocze, że teraz Moskwa wygłasza kazania o tym, jak świat ledwo „radził sobie” z „pandemią”.

Tak, jak moglibyśmy przetrwać bez ratujących życie wskazówek WHO?

Jeśli już, naród rosyjski powinien być oklaskiwany za heroiczne „radzenie sobie” z morderczą polityką „zdrowia publicznego” swojego rządu. To samo dotyczy oczywiście wszystkich krajów.

A co do „upolitycznienia” COVID – czy Moskwa nadal narzeka, że ​​dla Afryki brakuje szczepionek, respiratorów i masek? Może?

Ze szczególnym zadowoleniem przyjmujemy pracę ChRL [Chińskiej Republiki Ludowej] nad terminową i skuteczną reakcją na pandemię oraz pomoc na dużą skalę państwom w potrzebie”.

Przerażające.

Nie sposób nie zwrócić uwagi na ujawnione wokół gigantów farmaceutycznych fakty korupcyjne na wielką skalę, związane między innymi z chęcią ograniczenia rynku leków, uczynienia z niego „elitarnego klubu”, pozbawienia ludności krajom możliwości dostępu do najnowszych leków po przystępnych cenach. Zwraca się również uwagę na rosnące obawy dotyczące bezpieczeństwa prekwalifikowanych szczepionek, co wymaga dokładnych badań z formułowaniem odpowiednich wniosków i doskonaleniem procedur dopuszczania do obrotu”.

Moskwa sugeruje, że przyspieszone eksperymenty genetyczne mogą mieć konsekwencje… 2,5 roku po tym, jak zostały narzucone globalnej populacji – w tym narodowi rosyjskiemu.

Czy wszechwładne rosyjskie władze ds. zdrowia doświadczyły jakiegoś głębokiego objawienia? Ponieważ pośpieszna „nauka”, która została wykorzystana do wyprodukowania „szczepionek” na COVID, była tak samo zdeprawowana w 2020 r., jak jest dzisiaj.

W 2020 roku Kirill Dmitriev, Młody Globalny Lider WEF i główny finansista Sputnik V, zachwycał się wszystkimi zastrzykami Big Pharma.

Partnerstwo Moskwy z AstraZeneca w celu opracowania „rosyjskiej” szczepionki COVID (dwa miesiące przed ujawnieniem światu Sputnika V) i późniejsza polityka współpracy z Big Pharma w celu przetestowania skuteczności „koktajli” zakrzepów to wszystko, czego potrzebujesz wiedzieć o swoich obawach dotyczących „bezpieczeństwa” i „procedur wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu”.

W każdym razie, jeśli te obawy są prawdziwe, dlaczego nie zacząć od wycofania z rynku potencjalnie niebezpiecznego Sputnika V?

A przynajmniej co powiesz na ujawnienie danych z III fazy badań klinicznych Sputnika V – podstawowych informacji, które do dziś nie są publicznie dostępne?

Dr Alexander Redko niedawno wysłał list do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o udostępnienie tych pozornie niezwykle wrażliwych danych. Dlaczego Ministerstwu Zdrowia tak trudno jest podzielić się tym, co powinno być łagodne (i uspokajające!) wyniki badań? to tajemnica!

Przepraszam, ale nie kupuję czepiania się Moskwy o protokołach zatwierdzania szczepionek, głównie dlatego, że Rosja zliberalizowała własne protokoły.

W październiku Ministerstwo Zdrowia zatwierdziło całkowicie szaloną nową zasadę, która pozwala na zatwierdzenie i udostępnienie opinii publicznej „zaktualizowanych” genetycznych „szczepionek” przeciwko COVID, prawie bez testów, w ciągu zaledwie 16 dni .

Teraz, gdy przezwyciężyliśmy ostrą fazę kryzysu, kwestia globalnego ożywienia społeczno-gospodarczego po COVID, przede wszystkim krajów rozwijających się, a nie „złotego miliarda”, pozostaje aktualna. Będzie to wymagało od państw jeszcze większej spójności, porzucenia sektorowych interesów poszczególnych grup państw dążących do utrwalenia globalnych nierówności. Dziś szczególnie potrzebny jest równy dostęp do technologii i badań, których wiele państw jest pozbawionych przez nieuzasadnione sankcje i korporacyjne lobby”.

Wszystkie rosyjskie elity należą do „złotego miliarda”. Ty z kolei nie.

Ten mem „złotego miliarda” został fachowo wykorzystany przez Moskwę, aby przekonać proli, że wschodnia oligarchia bezinteresownie walczy o zwykłego człowieka przeciwko zachodniej oligarchii.

Jeśli myślisz, że rosyjskie elity (które panują nad krajem, w którym 20% populacji żyje w biedzie lub na granicy ubóstwa) uratują cię przed elitami amerykańskimi (które przypadkowo rządzą krajem, w którym 20% populacji jest niedożywiony), cóż — powodzenia, przyjacielu.

Jak szczegółowo opisał Iain Davis w „The Patrushev Oversight”, zarówno Waszyngton, jak i Moskwa specjalizują się w budzącej podziw projekcji.

Następny.

Federacja Rosyjska i Republika Białoruś są gotowe udzielić pomocy i współpracować ze wszystkimi krajami na zasadach solidarności, równości i poszanowania prawa międzynarodowego w poszukiwaniu wzajemnie akceptowalnych rozwiązań, aby wejść w pozytywną dynamikę zrównoważonego rozwoju i rozszerzyć współpracę międzynarodową w dziedzinie zdrowia na świecie, aby zapobiec przyszłym pandemiom”.

Więcej „zrównoważonego rozwoju”, połączonego z większą ilością sałatki słownej.

Niestety odnotowujemy niepokojące doniesienia o postępującym upolitycznieniu Organizacji, czego przykładem jest rażące pozbawienie Federacji Rosyjskiej suwerennego prawa do pełnienia roli państwa przyjmującego Geograficznie Odległe Biuro WHO ds. nadzwyczajne posiedzenie Komisji Regionalnej, które odbyło się 15 maja br. Powyższe Biuro NCD zostało sfinansowane przez Federację Rosyjską i od 10 lat z powodzeniem udziela pomocy krajom potrzebującym przezwyciężenia ciężaru chorób niezakaźnych. Decyzja podjęta przez sesję nadzwyczajną jest sprzeczna z duchem współpracy organizacji i Kartą (Konstytucją) WHO. Ustanowiono precedens zamykania projektów wyłącznie w interesie politycznym wąskiej grupy państw”.

Tak, to Rosja narzeka , zamiast się cieszyć, że WHO zamknęła jedno ze swoich biur w Moskwie.

Równie ważną kwestią jest promowanie przez sekretariat WHO pojęcia „trzeciej płci” w dokumentach WHO. Jest to zgodne z agendą kolektywnego Zachodu narzucania ludności krajów Afryki, Azji, Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu wzorców zachowań niecharakterystycznych dla fundamentów narodowych, tworzących siedliska lokalnych napięć. W ogromnej większości krajów członkowskich WHO istnienie tylko dwóch biologicznie uznanych płci, mężczyzn i kobiet, jest zagwarantowane na poziomie legislacyjnym. Ona (koncepcja „trzeciej płci”) nie jest też zapisana w fundamentalnych dokumentach międzynarodowych ONZ, gdzie pojęcie płci jest ujęte w jej tradycyjnym znaczeniu – mężczyzna i kobieta. Pojęcie „trzeciej płci” nie ma powszechnie uznanego uznania, nie jest uzgodniona przez kraje członkowskie i nie ma wszechstronnego poparcia społeczności światowej. Zauważamy również, że koncepcja „trzeciej płci” jest sprzeczna z etnokulturowym stylem życia, etyką religijną, tradycjami narodowymi i normami społecznymi większości krajów członkowskich WHO. Wyrażamy zaniepokojenie możliwym spadkiem znaczenia instytucji rodziny, tradycyjnych wartości rodzinnych”.

Uznanie, gdzie należy się uznanie: przynajmniej Moskwa zajmuje stanowisko przeciwko policji zaimkowej „płynnej płci” Zachodu. Jasne, to niska poprzeczka, ale to już coś. A coś jest lepsze niż nic.

I to jest mowa.

Nie został on szczególnie dobrze przyjęty przez społeczność wolności medycznej w Rosji.

Rosyjski kanał Telegram Stop Vaczism podzielił się zwięzłym podsumowaniem występu Głagolewa:

W swoim przemówieniu zastępca faszystowskiego ministra medycyny Michaiła Muraszki pocałował w dupę, pochwalił Chiny, ubolewał nad zamknięciem jednego z biur WHO w Moskwie, wyraził zaniepokojenie postępowaniem WHO w kierunku pederastii, a nawet zasugerował, że coś poszło nie tak myli się z bezpieczeństwem „wstępnie zakwalifikowanych” szczepionek, zwracając uwagę na korupcję w Wielkiej Pharmie (oczywiście Zachodniej). […]

To, o czym ten uparty sługa globalistów nie wspomniał, to setki tysięcy zabitych w samym tylko naszym kraju przez trujące „szczepionki” i protokoły leczenia WHO. […]

[I] wymowne jest to, że Głagolew nic nie powiedział o traktacie o pandemii.

Rzeczywiście, jest dość interesujące, że Moskwa nie miała absolutnie nic do powiedzenia na temat różnych traktatów i rozporządzeń WHO pozbawiających suwerenności, które są obecnie rozważane.

Bardzo dokładna analiza Traktatu Pandemicznego została niedawno opublikowana przez rosyjską stronę internetową (i popularny kanał Telegram) Ivan Tea.

Portal doszedł do dość ponurego wniosku:

W najbliższym czasie WHO planuje zakończyć prace nad określeniem zarysów globalnego systemu zarządzania narodowymi systemami ochrony zdrowia, stworzeniem mechanizmu ponadnarodowej kontroli i monitoringu w zakresie medycyny, rozwoju gospodarczego i technologicznego ochrony zdrowia. […]

Nie można zignorować faktu, że te globalne decyzje będą podejmowane w interesie światowych graczy w dziedzinie ochrony zdrowia, którymi są między innymi zachodnie organizacje rządowe i pozarządowe oraz ponadnarodowe korporacje.

To prawda, że ​​Moskwa sygnalizowała w przeszłości, że żadne nowe porozumienie WHO nie powinno ingerować w suwerenność państw członkowskich. Ale jest coraz więcej dowodów na to, że jest to pusta retoryka lub że Moskwę skłoniono do zmiany stanowiska. Wrócę do tego tematu bardziej szczegółowo w kolejnym poście.

BRAK OZNAK WYCOFANIA SIĘ MOSKWY Z WHO (ALE PRZYNAJMNIEJ SKOŃCZYŁA SIĘ KADENCJA MURASZKI W ZARZĄDZIE?)

Tymczasem w zasadzie wszystkie patriotyczne rosyjskie media krzyczą o samookaleczającej decyzji Moskwy o pozostaniu w WHO.

Katiusza napisała dobry artykuł, w którym wyszczególniła, jak pomimo rytualnego upokorzenia Moskwy przez WHO, Ministerstwo Zdrowia zrobiło wszystko, co w jego mocy, aby udobruchać światowych bogów zdrowia.

Podobne artykuły można znaleźć w rosyjskojęzycznej przestrzeni medialnej.

Kiedy w lutym 2022 r. rozpoczęło się SMO, rosyjscy aktywiści rozpoczęli oddolną kampanię mającą na celu wycofanie lub przynajmniej zawieszenie członkostwa Moskwy w WHO.

Szybko jednak okazało się, że rosyjski rząd nie jest tym zainteresowany. Jak wielokrotnie dokumentowano na tym blogu, Moskwa nadal jest chętną współgwiazdą we wszystkich światowych produkcjach teatralnych związanych z bezpieczeństwem biologicznym.

Myślę, że jedyną dobrą wiadomością jest to, że skończyła się kadencja rosyjskiego ministra zdrowia Michaiła Muraszki w Radzie Wykonawczej WHO. (Nie, nie ma tu głębszego znaczenia — brytyjski wirus gremlin Chris Whitty również stracił swoje miejsce w ramach standardowego procesu rotacji).


Praktycznie wszystkie rządy w świecie i "elity" są głęboko umoczone w covidowej zbrodni ludobójstwa i dopóki Ludzkość nie pojmie tej strasznej prawdy i nie osądzi tych zbrodniarzy, nie może być mowy ani o pokoju, ani o spokoju, ani o wolności, dobrobycie prawdzie, uczciwości, a przede wszystkim o zakończeniu agresji tych szatańskich sług na nas wszystkich bez wyjątku!  Tak, tak nawet na tych którzy im służą i współpracują w tym dziele w zamian za pieniądze , tytuły i stanowiska.  Nikt się nie uchowa!  

Ignacy
O mnie Ignacy

Autor, od dłuższego czasu zajmujący się poza sprawami stricte zawodowymi, analizą zagadnień społecznych i politycznych dotyczących Polski i świata Ją otaczającego, dokonuje tego z perspektywy Stanów Zjednoczonych i ogólnie tak zwanego "świata zachodniego", starajac się koncentrować na problemach częstokroć umykających uwadze krajowych obserwatorów, lub interpretowanych odmiennie przy pomocy paradygmatu zachodnich analityków.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka