Blog
Ignacy Nowopolski Blog
Ignacy
Ignacy Doktor nauk technicznych zajmu
35 obserwujących 611 notek 309320 odsłon
Ignacy, 16 lutego 2017 r.

Społeczeństwo III RP na fali globalizmu i nihilizmu

204 0 0 A A A

Patrząc z perspektywy czasu na „transformację ustrojową” jakiej zostały poddane państwa  obszaru post-sowieckiego, nie trudno zauważyć spoistość strategii użytej przez Zachód do podboju i utylizacji tych nacji.  Studiując opracowania niezależnych analityków uderza podobieństwo metod i identyczność uzyskanych rezultatów.

 

Podstawową bronią masowego rażenia był tzw. „wolny rynek”, przy pomocy którego zrabowano lub zniszczono całą realną gospodarkę tych państw.  Ideologiczną osłonę dla tej akcji, stanowiły „demokracja”, „wolność”, oraz „dobrobyt”, który społeczeństwa rzekomo osiągną po przejściu „terapii wstrząsowej”.  Ofiary nie pojmowały, że upragniony zachodni dobrobyt nie wynika z lepszych form gospodarowania, ale z kolonialnego rabunku, jaki Zachód dokonywał i dokonuje na reszcie świata.

 

Po przejęciu przez Zachód finansów tych postkomunistycznych nacji i ich uniezależnieniu od struktur państwowych, przy pomocy tzw.  „suwerennych banków centralnych”, władza nad tymi narodami, zgodnie z doktryną Rotszyldów, była już całkowicie w rękach międzynarodowej finansjery.   

 

Procesowi temu równolegle towarzyszyło „porządkowanie sceny politycznej”, to jest zainstalowanie zarówno we władzach, jaki i „opozycji”  spolegliwych agentów Zachodu, lub pospolitych głupców nieświadomie służących „transformacji ustrojowej”.

 

Te państwa, których przywódcy nie ulegli presji Zachodu, jak ostatni prezydent Jugosławii Miłoszewicz, zostały zniszczone przy pomocy środków militarnych.  Na placu boju pozostała putinowska Rosja, której nie można było bezkarnie zbombardować i „ostatni dyktator Europy”, białoruski prezydent Łukaszenko.

 

Błyskotliwa strategia „demokratyczno-wolnorynkowa”, ma jednak swą słabą stronę, podobnie jak w jeździe na rowerze, upada w momencie zatrzymania się.  Oligarchowie musieli więc dalej „pedałować” i zachodnie monstrum zaczęło pożerać samo siebie. 

 

Klasycznym przykładem tego procesu jest Grecja, której dzisiejszą kondycję opisuje w zwięzłym i dosadnym artykule[i]  Dimitris Konstantakopoulos.  Poniżej zamieszczam tekst i jego tłumaczenie:

 

“The situation in Greece is a little bit complicated. You should remember that Greece is not any more a sovereign  nation-state. It has become a legal protectorate of "Troika", of Germany, the EU, and the International Monetary fund.

Behind those institutions there is International Finance and the USA, to some extent, which gave the permission and political support to this program through the IMF and otherwise.

As a result, this program did not save Greece from bankruptcy but the opposite: it pushed it into bankruptcy. Our sovereign debt has increased from 110 percent of the Gross Domestic Product (GDP) to 175 percent of GDP.

At the same time, the terms of the debt have changed. In 2010 the debt was ruled by Greek law and everything related to the debt was decided by the Greek parliament and Greek courts. But later, the creditors forced the Greek government to change this policy, and now it is ruled according to English colonial law, and all decisions are being decided by Luxembourg International Court.

As a result, our situation with debt has much deteriorated and at the same time, we have lost a major part of our sovereignty, especially in matters of economic policy, because of the agreements Greece has been obliged to sign.

In the meantime, the measures which were imposed by creditors on Greece have provoked the biggest economic and social catastrophe in Western capitalistic Europe since the end of the Second World War in 1945.  The economic depression in Greece is even deeper than it was during the Great Depression of 1929 in the USA. It is one of the biggest crises in the history of capitalism over the past few centuries.

I believe that this was done on purpose. If it was a mistake, it would have been somehow corrected long ago.

We are speaking about the transformation of a relatively independent and sovereign nation-state into a form of debt colony, which is subjected to continuous destruction. Greece as a state is obliged to apply policies leading to its own self-destruction. The Greek population faces demise, it is destroyed itself, by economic crisis, by immigration and because of the crisis in the health and retirement systems.

Somehow, the IMF did in Greece the same thing it did in 1992 in your country (Russia). And it yielded approximately the same results: economic and social disaster.

But this is not the end. What has happened in Greece is an example also of micro-control and manipulation of society and political forces. So, when sometimes people tell me “Are you going to make default?” or “Are you going to go back to Drachma and leave Europe?”, we have first to answer “Who will do this?”.

Opublikowano: 16.02.2017 16:19.
Autor: Ignacy
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Autor, od dłuższego czasu zajmujący się poza sprawami stricte zawodowymi, analizą zagadnień społecznych i politycznych dotyczących Polski i świata Ją otaczającego, dokonuje tego z perspektywy Stanów Zjednoczonych i ogólnie tak zwanego "świata zachodniego", starajac się koncentrować na problemach częstokroć umykających uwadze krajowych obserwatorów, lub interpretowanych odmiennie przy pomocy paradygmatu zachodnich analityków.

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Oni powinni wiedzieć: Adres w Rosji: 236022, Kaliningrad, plac Pobedy 4A, biuro 510 Tel:...
  • Niestety nie mam żadnej wiedzy na ten temat.
  • @DEDA Chodzi tu o wykorzystywanie w/w w charakterze wzorców do naśladowania, a nie używania...

Tematy w dziale Gospodarka