Blog
Ignacy Nowopolski Blog
Ignacy
Ignacy Doktor nauk technicznych zajmu
38 obserwujących 644 notki 327599 odsłon
Ignacy, 27 lipca 2017 r.

Dni imperium zła są policzone!

279 2 0 A A A

Nomen omen,  rak mózgu, który zaatakował senatora McCaina[i], najbardziej gorliwego piewcę globalizmu i zachodniej dominacji nad światem w ramach NWO[ii], nosi nazwę glioblastoma[iii] i nie zostawia pacjentowi więcej niż kilkunastu miesięcy życia.   Być może opatrzność, tym nazewnictwem pragnie zwrócić uwagę ludzkości, na fakt że globalna władza szatana dobiega końca. Wielu obserwatorów nie bez ironii zauważa, że ten przypadek raka jest jedynym ratującym życie, życie wielu niewinnych ludzi, którzy niechybnie zginęliby w kolejnych awanturach wojennych rozpętywanych przez szalonego senatora.

 

Stany Zjednoczone przodują dziś nie tylko w zakresie rozniecania konfliktów zbrojnych, ale również w szerzeniu wszelakich „wartości”, w tym także moralnych.  Ten aspekt funkcjonowania imperium analizuje P.T. Carlo w swym najnowszym artykule[iv], cytuję:

The U.S. is wedded to the concept of its primacy in the Neo-Liberal world order, an order which entails the imposition of Western values such as the rule of the individual over the common good, the supremacy of Transnational Corporations and the legitimization of sexual deviancy. Any nations or peoples who stand in the way of these goals are considered, from the start, to be enemies to be destroyed.”

 

„Stany akceptują koncepcję swego przywództwa w neoliberalnym porządku światowym,  porządku który zakłada narzucenie zachodnich wartości takich jak prymat interesu jednostki ponad interesem ogółu, nadrzędność trans-nacjonalnych korporacji, oraz legitymizację zboczeń seksualnych.  Jakiekolwiek państwa lub narody próbujące przeciwstawić się powyższym celom, automatycznie kwalifikowane są  jak wróg którego należy zniszczyć.”

 

W przeciwieństwie do przykładów historycznych, obecna degrengolada ma głębszy charakter niż tylko nieokiełznaną rządzę zaspakajania swych wszystkich potrzeb, ale stanowi wyraz nowego post-ludzkiego obrazu świata.  Zdeprawowanych amerykańskich elit nic nie powstrzyma w dążeniu do zaprowadzeniu post-humanitarnego porządku na całym globie, nawet widmo nuklearnej zagłady!

 

Dlatego, konkluduje autor (cytuję): „The American Empire must be destroyed.

„Amerykańskie imperium musi zostać zniszczone”.

 

Ze swej strony muszę tylko dodać, to że nie tylko USA, ale cały diaboliczny Zachód musi i zostanie zniszczony.  W przeciwnym bowiem przypadku nie ziściłaby się obietnica Chrystusa, „że bramy piekielne nie przemogą Go”.

 

Opublikowano: 27.07.2017 16:18.
Autor: Ignacy
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Autor, od dłuższego czasu zajmujący się poza sprawami stricte zawodowymi, analizą zagadnień społecznych i politycznych dotyczących Polski i świata Ją otaczającego, dokonuje tego z perspektywy Stanów Zjednoczonych i ogólnie tak zwanego "świata zachodniego", starajac się koncentrować na problemach częstokroć umykających uwadze krajowych obserwatorów, lub interpretowanych odmiennie przy pomocy paradygmatu zachodnich analityków.

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • żydzi i kalwini nie koniecznie muszą się lubić i wspierać, choć być może tak jest (nie...
  • No i wyszedł z ciebie cham wreszcie. I oczywiście nie jesteśmy na ty, mnie należy...
  • Z ostatniego zdania wnioskuję, że rozumiesz trochę po angielsku. Jeszcze raz proponuję...

Tematy w dziale Polityka