36 obserwujących
709 notek
355k odsłon
217 odsłon

Jak nie wolnym rynkiem go to związkami zawodowymi

Wykop Skomentuj2

Kiedy to po 1989 roku Polska triumfalnie „wracała do europy”, obok „wolności i demokracji”, głównym bóstwem przywleczonym z Zachodu na podobieństwo dżumy, był „wolny rynek”.

Arcykapłan tegoż, były członek KC PZPR (polskiej partii komunistów), „profesor” Leszek Balcerowicz, wraz z całą rzeszą pomniejszych kapłanów, guru i „ekspertów”, przy pomocy „wolnego rynku” zlikwidował lub zrabował dla zachodniego okupanta (patrz prywatyzacja za przysłowiową złotówkę) praktycznie całą realną gospodarkę państwa. W zamian obiecano Polakom „innowacyjne miejsca pracy”, które szybko zmaterializowały się w formie zachodnich zmywaków i burdeli dla rzesz młodych bezrobotnych obywateli III RP.

Potem wszystko szło już gładko z góry. Pauperyzacja i emigracja rosła wprost proporcjonalnie do stopnia ogłupienia polskiego społeczeństwa.

O ile w „Polsce Ludowej” można było znaleźć sporo pozytywnych elementów, jak np. osłony socjalne, pełne zatrudnienie, itp., o tyle w III RP nie robiono nic pozytywnego, od sabotażu w postaci „reformy terytorialnej”, wspomnianego już „wolnego rynku”, do „reformy ubezpieczeń społecznych”.

Ktoś mógłby argumentować, że był w III RP jeden pozytywny element, a mianowicie swoboda przemieszczania się ludności, ale jest to tylko iluzja. Granice państwa otwarto przede wszystkim w celu stymulacji masowej emigracji bezrobotnej młodzieży, czyli wyrażając się kolokwialnie pozbycia się ogłupionego społeczeństwa z jego własnego domu.

W drugim zaś etapie (obecnie wdrażanym), ściągnięcia jak największej ilości emigrantów z możliwie najróżniejszych kręgów kulturowych, czyli zamienienia jednorodnego etnicznie społeczeństwa w wielokulturową Wieżę Babel. Jest to bowiem wariant idealny dla rządzącego nim żydowskiego okupanta.

Nie ma jednak reguły bez wyjątków. Takim wyjątkiem jest ostatnio firma pod nazwą PLL LOT. Jej kierownictwo umiało skonstruować i wdrożyć koncepcję globalnego rozwoju, tworząc w Warszawie tzw. hub, na podobieństwo Frankfurtu, realizujący masowe przepływy pasażerów między Eurazją i (w przypadku LOTu) Ameryką. Masy podróżnych przesiadają się w Warszawie z kierunków byłego Związku Radzieckiego i Izraela, na lotniska północnoamerykańskie. Ponieważ sam wielokrotnie z tego systemu od lat korzystam, mogę docenić doskonałą organizację i konkurencyjną cenę (spowodowaną ilością pasażerów) w porównaniu do Frankfurtu i jego wielkich przewoźników lotniczych.

Nie ma wątpliwości, że sytuacja ta jest nie do zaakceptowania dla naszego zachodniego kolonizatora. Ponieważ „wolnym rynkiem” nie daje się załatwić sprawy, zastosowano starą koncepcję związkową.

 Zaktywizowani agenci uruchamiają „protesty pracownicze”, jak za dobrych lat Polski Ludowej. Włącza się w nie masowo polskojęzyczny motłoch pracowniczy, próbując unicestwić tą polską firmę, by potem pokornie zatrudnić się już na przykład w Lufthansie i to bez jakichkolwiek wymagań, aby tylko móc pokornie lizać szwabską dupę. Mentalność typowa dla niewolnika.

Nie jest to zresztą żadnym novum. Pomimo obfitej propagandy historycznej, na temat „zrywów wolnościowych” w Polsce Ludowej, faktem jest, że wszystkie one powodowane były jednym czynnikiem, podwyżkami cen na mięso i wyroby wędliniarskie. Jakie to trywialne! No cóż Polak lubi dobrze zjeść i popić. Nihil novi; w końcu za czasów saskich przepito i przejedzono I RP. A to, że w trakcie niepokojów uaktywniała się krajowa agentura CIA i jej szczekaczka Radio Wolna Europa, dorabiające ideologię do tych wydarzeń, nie zmienia tych gorzkich faktów.  .

Osobiście dręczy mnie jedno tylko pytanie, czy społeczeństwo III RP osiągnęło taki stan idealnego zdeprawowania, że nawet wyjątek potwierdzający regułę nie ma racji bytu?


Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo