2 obserwujących
54 notki
19k odsłon
565 odsłon

Przygotowania Stalina do marszu na Zachód w 1941 roku c.d.

Wykop Skomentuj3

image

Kawaleria Wermachtu brała udział w ataku  na ZSRR latem 1941 roku:

image

Kawaleria Wermachtu  brała udział w walkach aż do końca wojny;

w 1944 roku znów walczyła w  okolicach Łomży:

28 sierpnia  3 Brygada Kawalerii Wermachtu  brała udział w kontrataku - już na samym początku  zginał jej dowódca- von Boeselager trafiony serią z ckm.
2.    6 kozacka  dywizja  kawalerii  była  czołowym oddziałem  Armii  Czerwonej  i brała  udział   w  ataku  na Polskę  w 1939 roku  oraz zajęciu  Litwy w 1940 roku- teraz  szykowała się  do podobnego  zadania.


3.    6 dywizja  nie wiedziała  jaka jednostka  niemiecka  stacjonuje  po drugiej stronie  granicy- nie prowadzono rozpoznania  taktycznego  - nawet  zabronione było obserwowanie  terenu  po stronie  niemieckiej  przez  lornetki! Stalin  zakazał też prowadzenia rozpoznania  lotniczego na  całej  linii frontu  ( były  wyjątki  - ale tylko w  zakresie  przelotu  wzdłuż  odcinka  granicy  - po stronie  sowieckiej).


4.    21 июня в Ломжинском доме офицеров прошел праздничный вечер с танцами и банкетом по случаю выпуска младших лейтенантов, 22 июня, в воскресенье, ожидались дивизионные и корпусные конно-спортивные соревнования…
21  czerwca, w sobotę  w Domu Oficerskim  w Łomży  odbyła się wieczornica  z tańcami   z okazji  promocji  młodych  oficerów a  na  niedzielę  22  czerwca  zaplanowano  dywizyjne  i korpuśne  zawody  konno- sportowe. Tak  było wzdłuż  całej  linii granicy- zamiast przygotowań do obrony – pozoracja  pokojowych  zamiarów,  maskowanie  przygotowań  do  ataku.  ( Sposób  znany  w świecie- np.  zastosowali  go  wyżsi d-cy  floty brytyjskiej na Morzu  Śródziemnym ; tuż  przed  akcją  byli obecni  na balu ( zapowiedzianym)  tak  by wywiad przeciwnika  był przekonany  , że  żadna  poważna  akcja  nie grozi. Późnym wieczorem d-cy znikali  z balu  „ po angielsku”  a kilka godzin później ich  okręty  ruszały do boju.


5.    Около 3.00 утра 22 июня 1941 г. из штаба Западного военного округа по телефону был получен приказ «вскрыть красный пакет», что означало подъем войск по тревоге и выдвижение на намеченные им рубежи обороны
Ok.  3  w nocy  22  czerwca  -  wobec  ciągłych doniesień o  ruchach  Wermachtu  przy granicy  Sztab  Zachodniego Okręgu  Wojskowego  ( tak naprawdę przemianowanego już na Front( Okręg  to  nazwa dla okresu  pokoju; Front  to nazwa na okres  wojny)   rozkazał  otwarcie  tzw. „ czerwonych  kopert”   -  które  - miały   rzekomo zawierać  rozkazy do zajęcia  pozycji  do obrony.  W rzeczywistości- o czym piszę  w innej notce- nakazywały wyłącznie  wyruszenie na pozycje  wyjściowe  - w celu  oczekiwania na dalsze rozkazy do ataku.

https://www.salon24.pl/u/istorias/852490,zagadka-czerwonych-pakietow-wyjasniona-tajemnica-kleski-a-czerwonej-41r


 Szczególnie  w tym przypadku  - gdy rzecz dotyczy dywizji  kawalerii , stacjonującej tuż przy granicy – użycie  jej  w szykach  obronnych, dla odparcia  pierwszego uderzenia byłoby absurdem. Zresztą  nie było  w tym miejscu żadnej  linii  obrony -  6  dywizja  musiała improwizować:’”
94-й Кубанский Северо-Донецкий полк, который с приближением противника спешился и развернулся в оборонительные порядки вдоль железнодорожной линии Ломжа-Лапы. Не успевшие даже отрыть индивидуальных стрелковых ячеек, казаки, тем не менее, не дрогнули под натиском опытной немецкой пехоты и, укрываясь за железнодорожной насыпью, встретили ее интенсивным ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем; tak np. kawalerzyści    94  pułku  zostali  spieszeni i zajęli  pozycje wzdłuż linii  kolejowej  Łomża- Łapy  ; nie zdążyli  nawet choć  okopać się  saperkami  - ostrzeliwali  się  zza nasypu kolejowego.


6.    Już  w pierwszych godzinach  wojny  zniszczone   zostały  zapasy amunicji  , paliwa  i innego wyposażenia całego  6 korpusu  kawalerii  co praktycznie  oznaczało  pozbawienie  korpusu wartości bojowej; Wermachtowi  pozostało  tylko  rozprawienie  się  z  siłą  żywą  (  oraz  48  czołgami BT-7).По свидетельствам очевидцев, пожары в разрушенных бомбами военных городках бушевали более суток, а над горящим складом горючего в воздух поднимался столб пламени и дыма, заметный за много километров. Wg świadków  pożary  w zbombardowanych koszarach  i magazynach szalały ponad  dobę a nad  palącym się składem paliwa  unosiła się  chmura  płomieni  i dymu  widoczna  z odległości  wielu  kilometrów.
Gdyby  Armia  Czerwona  atakowała  pierwsza  to takie  składowanie  zapasów  przy granicy byłoby uzasadnione i korzystne.


7.     Co do  sił  Armii  Czerwonych  na  występie  białostockim  to  zgromadzono  tu  potężne siły  pancerne:
Radzieckie plany przewidywały przeprowadzenie ofensywy z występu białostockiego
w ogólnym kierunku na Warszawę. Dlatego zgromadzono tam najsilniejszy 6. korpus
zmechanizowany generała-majora Michaiła Chackilewicza. Było to ponad 1000
czołgów, z tego prawie 400 nowych KW i T34. Była to ogromna siła ofensywna, ale
pod warunkiem , że inicjatywa strategiczna była by  w ręku Rosjan.  Jednak  pierwsi zaatakowali   Niemcy i armia  ta została   okrążona   a możliwości  skutecznego  wycofania  z  kotła  białostockiego, ze względu  na  teren  i  brak sieci  dróg  były  bardzo  ograniczone; za to  w przypadku  ataku  Armii  Czerwonej  na Zachód armia  ta miała  przed  sobą   teren  korzystny  do rozwijania ofensywy na kierunek Warszawa, oraz  znacznie  lepszą  sieć  dróg.


Wykorzystano  informacje  z :    https://m1kozhemyakin.livejournal.com/3708.html

Marcin Majewski Niemiecka Kawaleria  1939-1945Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura