6 obserwujących
145 notek
159k odsłon
955 odsłon

7 kroków dla skutecznego prawa karnego

Wykop Skomentuj13

[poniższy tekst to skrócona wersja opinii wygłoszonej na panelu System Sprawiedliwości na Konwencji Programowej PiS i zjednoczonej prawicy "Myśląc Polska", 3 lipca w Katowicach.]

Skuteczne prawo karne

Czym jest skuteczne prawo karne? To prawo, które ogranicza przestępczość poprzez sprawne i sprawiedliwe karanie. Nie wystarczy, że prawo karne pozwala nam ukarać drobnych przestępców. Prawo karne musi być skuteczne i sprawiedliwe, a więc pozwalać na reakcję prawną odpowiednią do wyrządzonego zła, która jednocześnie będzie zwiększać bezpieczeństwo społeczeństwa.

Polskie prawo karne jest prawem surowym dla drobnych przestępców, lecz łagodnym dla przestępców dopuszczających się najcięższych przestępstw. O redukcji odpowiedzialności karnej związanej z wprowadzeniem w życie Kodeksu karnego z 1997 r. pisał swego czasu ś.p. dr Janusz Kochanowski. 

Zmiany, jakie przez ostatnie lata wprowadziły rządy PO do polskiego prawa karnego jeszcze bardziej złagodziły odpowiedzialność karną i muszą być ocenione bardzo surowo.

 

Doszło bowiem do:

  1. Dalszego złagodzenia odpowiedzialności karnej: przestępstwo zagrożone karą do 8 lat może zostać ukarane wyłącznie grzywną lub karą ograniczenia wolności (obowiązujący od lipca art. 37a kk), a każdy występek może być  ukarany karą do 3/6 miesięcy oraz karą ograniczenia wolności (art. 37b kk) - oznacza to, że sprawca np. spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, na przykład ten który maczetą uciął rękę swojej ofierze, zostanie skazany na 3 miesiące więzienia (które i tak odsiedział będąc tymczasowo aresztowany), a następnie na rok ograniczenia wolności w postaci dozoru elektronicznego. To samo dotyczy innych ciężkich występków, jak np. zgwałcenia, rozboju, czy pobicia ze skutkiem śmiertelnym.
  2. Skrócenie o 5 lat okresu przedawnienia najcięższych przestępstw w sprawach, w których toczy się postępowania karne przeciwko sprawcy. Skrócenie okresu przedawnienia doprowadziło do umorzenia wczoraj procesu karnego przeciwko Andrzejowi Gąsiorowskiemu z Art B, a takich przypadków z pewnością będzie więcej.
  3. Podwyższenie progu wartości mienia od którego kradzież jest przestępstwem a nie wykroczeniem do 1/4 minimalnego wynagrodzenia (obecnie 437,50 zł), przeciwko czemu protestowały polskie sieci handlowe, a co spowodowało fikcyjne ograniczenie liczby przestępstw o ok. 30 tys. i odpowiednio łagodniejsze potraktowanie złodziei w tych wszystkich przypadkach.

W efekcie polskie prawo karne jest całkowicie nieefektywne i niesprawiedliwe. Przepisy karne pozwalają na ukaranie złodzieja roweru na karę 5 lat więzienia a napastnika, który dopuścił się ciężkiego pobicia, które skutkowało śmiercią pokrzywdzonego – na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności połączonej z karą roku ograniczenia wolności.

Przepisy pozwalają osobom wielokrotnie karanym na otrzymywanie łagodnych wyroków, a zaostrzenie kar wobec recydywistów jest fikcją – pomimo tego, że wiadomo z badań kryminologicznych, że za większość przestępstw odpowiada tylko niewielka grupa zatwardziałych kryminalistów.

Potrzebujemy więc gruntownej zmiany w polskim prawie karnym. Potrzebujemy z jednej strony zaostrzenia przepisów wobec najcięższych przestępstw, a z drugiej zwiększenia ochrony osób pokrzywdzonych. Wreszcie potrzebujemy przepisów, które będą pozwalały na skuteczne konfiskowanie majątków przestępczych oraz walkę z korupcją urzędników państwowych.

1. Zaostrzenie kar za najpoważniejsze przestępstwa

Kary wymierzane przez polskie sądy za najcięższe przestępstwa są wyjątkowo łagodne na tle europejskim i to zarówno jeżeli chodzi o praktykę sądów jak i przepisy ustawowe.

Należy więc zaostrzyć przepisy dotyczące zabójstwa, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zgwałcenia, pobicia ze skutkiem śmiertelnym, rozboju. Wszystkie te przestępstwa powinny stać się zbrodniami.

2. Surowe kary dla recydywistów – trzy razy i po tobie.

Większość przestępstw popełnia niewielka grupa recydywistów. Dlatego należy wprowadzić surowe kary dla osób, które wielokrotnie popełniają ciężkie przestępstwa. Izolacja recydywistów w więzieniach doprowadzi do znacznej poprawy stanu bezpieczeństwa. Dlatego proponujemy, na wzór amerykański, aby każda osoba skazana za przestępstwo z użyciem przemocy była dwukrotnie surowiej karana w przypadku popełnienia drugiego przestępstwa i trzykrotnie surowiej w przypadku popełnienia trzeciego przestępstwa. W tym ostatnim przypadku, możliwe będzie także orzeczenie kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocia. Dodatkowo, należy wyeliminować możliwość orzeczenia warunkowego zawieszenia wykonania kary dla osób, które były wcześniej karane, a także dla tych, którzy dopuścili się przestępstwa z użyciem przemocy.

Wykop Skomentuj13
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale