7 obserwujących
68 notek
64k odsłony
  174   0

Papież musiał wysłuchać stanowiska Węgrów. Konfrontacja dwóch wizji migracji

Jabotinsky Institue
Jabotinsky Institue

Odbyło się spotkanie Wiktora Orbana z papieżem. Wisiało na włosku, bo różnica zdań między obu "panami" jest daleko idąca. Stolica apostolska wielokrotnie potępiała populizm, którego ikoną w Europie – wymalowaną przez media – jest premier.

Gorzkie słowa pod adresem otwartości na przybyszów z Bliskiego Wschodu skierowali do Franciszka zgormadzeni na Kongresie Eucharystycznym biskupi. - "W ostatnim tysiącu lat nie tylko łódź Kościoła, ale całe Węgry były często wstrząsane burzami historii, a nasz kraj tu, w Europie Środkowej, był w ciągu wieków widownią wielkich migracji narodów. Najazdy mongolskie, tureckie, niemieckie i sowieckie groziły unicestwieniem struktury kościelnej i wiary chrześcijańskiej. Jeszcze dziś odczuwamy niszczycielskie skutki ateizmu, który przez szereg stuleci spowodował w duszach niezliczone szkody" – mówili hierarchowie. Dodali, że towarzyszą temu również dobrze znane niekorzystne zjawiska zachodniego zeświecczenia. W ten sposób tłumaczyli, że obecne mieszanie kultur strukturalnie tożsame jest z eksperymentami narodowościowymi Stalina i najazdami wielkich agresorów.

Gość nie omieszkał ripostować gospodarzom i wezwał pasterzy węgierskiego Kościoła, aby byli świadkami braterstwa. Zaznaczył, że przynależność do własnej tożsamości nigdy nie może się stać powodem wrogości i pogardy względem innych, lecz powinna być pomocą w dialogu z odmiennymi kulturami. "Potrzebujemy, aby Kościół budował nowe mosty dialogu. Proszę was, abyście jako biskupi zawsze ukazywali, wraz z waszymi kapłanami i współpracownikami duszpasterskimi, prawdziwe oblicze Kościoła: oblicze gościnne dla wszystkich, również dla tego, kto przychodzi z zewnątrz, braterskie, otwarte na dialog" – stwierdził Ojciec Święty. "Czy to prawda Ewangelii nas wyzwala, czy też czujemy się wolni, gdy tworzymy strefy komfortu?" - pytał.

Na Słowacji Franciszek kontynuował ten wątek także pytając i zarzucając episkopatom środkowoeuropejskim lękliwość:

"Jakże możemy mieć nadzieję na Europę, która na nowo odkryłaby swoje korzenie chrześcijańskie, jeśli jako pierwsi zostaliśmy wykorzenieni z tej pełnej komunii? Jakże możemy marzyć o Europie wolnej od ideologii, jeśli brakuje nam odwagi, by przedkładać wolność Jezusa nad potrzeby poszczególnych grup wierzących?"

- Trudno wymagać od Europy, by bardziej owocowała Ewangelią, nie martwiąc się zarazem tym, że na tym kontynencie wciąż nie jesteśmy w pełni zjednoczeni między sobą i nie troszcząc się jedni o drugich — przyznawał dostojnik. Wyraził pragnie, by święci Cyryl i Metody, "prekursorzy ekumenizmu", jak nazwał ich święty Jan Paweł II, pomagają "dążyć do pojednania odmienności", "do jedności, która nie będąc jednolitością, byłaby znakiem i świadectwem wolności Chrystusa, Pana uwalniającego z sideł przeszłości i leczącego nas z lęków i bojaźliwości".

Papież przytoczył słowa z wiersza Samo Chalupki, słowackiego duchownego ewangelickiego i romantycznego poety, który napisał:

"Gdy obca ręka do naszych drzwi zapuka ze szczerą ufnością: kimkolwiek jest, czy przychodzi z bliska czy z daleka, dniem czy nocą, na naszym stole będzie czekał na niego Boży dar".

Premier Węgier apelował do papieża, by nie pozwolił zniknąć chrześcijańskim Węgrom. Pytany o rozmowę z Viktorem Orbanem w Budapeszcie papież wyjaśnił, że nie rozmawiał z nim o imigracji, a jednym z głównych tematów była ekologia. Franciszek wyraził uznanie dla zaangażowania Węgier na rzecz ekologii. Poinformował też, że rozmawiał o węgierskiej ustawie, której celem jest zachęcanie młodych osób, by zakładały rodziny.

Porażki w integracji muzułmanów ze społeczeństwami demokracji zachodnich przyczyniły się do ewolucji stanowiska papieskiego dotyczącego migracji. W przemówieniu do francuskich biskupów, którzy przybyli z wizytą ad limina Franciszek łagodził ton swoich dotychczasowych wypowiedzi i wskazywał na potrzebę przyjmowania migrantów, ale "nie byle jak i nie za wszelką cenę".

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo